AA

J.B. Ugland Eiendom skal jobbe grønnere

  • Fra venstre Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, adm. dir i J.B Ugland Eiendom Jill Akselsen, daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer og daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nå satser J.B. Ugland Eiendom på grønnere bygg og grønnere drift.

– I vår strategi har vi vært tydelige på at hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter, i alle faser, sier Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B. Ugland Eiendom.

Under Arendalsuka signerte selskapet ti strakstiltak for boligutviklere og for eiendomsselskap. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 42 selskap har nå forpliktet seg til å gjennomføre de ti tiltakene.

Setter konkrete bærekraftmål i alle nye prosjekter

– Vi har som mål å være en god by- og tettstedsutvikler. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, sier Akselsen og fortsetter:

– Vi har i løpet av våren jobbet med å konkretisere og implementere bærekraftmålene. I alle nye prosjekt settes det nå konkrete miljø- og bærekraftmål, og i de fleste eksisterende prosjekt jobbes det med å identifisere miljøpåvirkningen i prosjektet. Blant annet er det i boligprosjektet Havstadodden, som ligger to km utenfor Arendal sentrum, gjort en rekke tiltak for å ivareta klima og oppnå god bokvalitet.

En forpliktelse med betydning for lokalsamfunnet

På Campusområdet i Grimstad forvalter J.B. Ugland Eiendom 75.000 m2 bygningsmasse, med 3.500 studenter og 1.300 arbeidsplasser. Med potensiale for bygging av boliger og flere næringsbygg på egne ubebygde tomter, vil miljøforpliktelsen ha stor betydning for lokalsamfunnet.

– Vi har som mål å være en god by- og tettstedutvikler, og utvikle boliger der folk jobber, studerer, oppholder seg og bor. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, både i de større byene og på mindre tettsteder. Strakstiltakene er et verktøy som egner seg godt også for boligutvikling og næringsbygg utenfor de største pressområdene. Og så er det ekstra gøy å kunne bidra til at Sørlandet blir representert blant selskapene som har tilsluttet seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, sier Akselsen.

– Det er gledelig at også eiendomsselskaper utenfor Oslogryta slutter seg til veikartet. Relativt sett er det dristigere å forplikte seg til veikartet på Sørlandet enn i Oslo. Vi ønsker J.B. Ugland inn i et viktig og eksklusivt fellesskap av ambisiøse eiendomsselskaper, sier daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer.

Fakta om J.B. Ugland Eiendom

En eiendomsutvikler med hovedsete i Grimstad, som også har egen entreprenør- og forvaltningsvirksomhet.

Porteføljen er konsentrert om bolig- og næringsbygg i de største sørlandsbyene og i Oslo, og inkluderer blant annet Universitetet i Grimstad, hvor selskapet som landets første private aktør har bygget og eier et universitetsbygg.

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Nå satser J.B. Ugland Eiendom på grønnere bygg og grønnere drift.

– I vår strategi har vi vært tydelige på at hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter, i alle faser, sier Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B. Ugland Eiendom.

Under Arendalsuka signerte selskapet ti strakstiltak for boligutviklere og for eiendomsselskap. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 42 selskap har nå forpliktet seg til å gjennomføre de ti tiltakene.

Setter konkrete bærekraftmål i alle nye prosjekter

– Vi har som mål å være en god by- og tettstedsutvikler. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, sier Akselsen og fortsetter:

– Vi har i løpet av våren jobbet med å konkretisere og implementere bærekraftmålene. I alle nye prosjekt settes det nå konkrete miljø- og bærekraftmål, og i de fleste eksisterende prosjekt jobbes det med å identifisere miljøpåvirkningen i prosjektet. Blant annet er det i boligprosjektet Havstadodden, som ligger to km utenfor Arendal sentrum, gjort en rekke tiltak for å ivareta klima og oppnå god bokvalitet.

En forpliktelse med betydning for lokalsamfunnet

På Campusområdet i Grimstad forvalter J.B. Ugland Eiendom 75.000 m2 bygningsmasse, med 3.500 studenter og 1.300 arbeidsplasser. Med potensiale for bygging av boliger og flere næringsbygg på egne ubebygde tomter, vil miljøforpliktelsen ha stor betydning for lokalsamfunnet.

– Vi har som mål å være en god by- og tettstedutvikler, og utvikle boliger der folk jobber, studerer, oppholder seg og bor. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, både i de større byene og på mindre tettsteder. Strakstiltakene er et verktøy som egner seg godt også for boligutvikling og næringsbygg utenfor de største pressområdene. Og så er det ekstra gøy å kunne bidra til at Sørlandet blir representert blant selskapene som har tilsluttet seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, sier Akselsen.

– Det er gledelig at også eiendomsselskaper utenfor Oslogryta slutter seg til veikartet. Relativt sett er det dristigere å forplikte seg til veikartet på Sørlandet enn i Oslo. Vi ønsker J.B. Ugland inn i et viktig og eksklusivt fellesskap av ambisiøse eiendomsselskaper, sier daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer.

Fakta om J.B. Ugland Eiendom

En eiendomsutvikler med hovedsete i Grimstad, som også har egen entreprenør- og forvaltningsvirksomhet.

Porteføljen er konsentrert om bolig- og næringsbygg i de største sørlandsbyene og i Oslo, og inkluderer blant annet Universitetet i Grimstad, hvor selskapet som landets første private aktør har bygget og eier et universitetsbygg.

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor