AA

Jakter prosjektleder for Fair Play Agder

  • Hilde Waage, styreleder i Fair Play Agder og leder i EBA Agder. Foto: EBA Agder.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

En rekke aktører fra nærings- og arbeidslivet på Sørlandet har det siste året jobbet med prosjektet Fair Play Agder som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder. Nå er foreningen stiftet, et interimstyre er på plass og i sommer starter jakten på en prosjektleder.

– Nå var tiden moden for å trykke på startknappen, og det kjennes godt å ha kommet så langt. Nå søker vi etter en prosjektleder som kan drive arbeidet i Fair Play Agder, i første omgang over to år. Målet er helt klart at prosjektet skal leve lenger enn det, sier Waage, fungerende styreleder i Fair Play Agder og leder for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Agder.

I løpet av det siste året har EBA Agder, sammen med Fellesforbundet/Agder fagforening, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Nelfo, Arendal Næringsforening og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen jobbet for å etablere en regional Fair Play-avdeling i fylket i kampen mot arbeidslivskriminalitet på Sørlandet. Foreningen Fair Play Agder ble nylig stiftet, og Waage levner liten tvil om at foreningen trengs.

– I dag unndras omkring 100 milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet, påpeker Waage.

I løpet av august skal det holdes et årsmøte for å velge et styre for foreningen. En valgkomité er satt på saken for å finne kandidater.

– På grunn av koronasituasjonen valgte vi å danne et interimstyre som fungerer inntil et styre er valgt på årsmøte i august. Ansettelsen av prosjektleder gjøres av styret som velges der, understreker Waage.

Hun håper på enda flere medlemmer og kommuner som bidrar.

– For aktørene som bidrar med midler og medlemskap er dette en vinn-vinn situasjon: Næringslivet vil på sikt oppnå en rettferdig og seriøs konkurransesituasjon og kommunene vil få økte skatteinntekter, sier Waage.

Kristiansand kommune har bidratt med 1,2 millioner inn i prosjekter over en toårsperiode. Waage oppfordrer nå enda flere kommuner til å komme på banen.

– Vi sender ballen videre til alle kommunene i Agder om støtte Fair Play økonomisk. På den måten vil man bidra til et ryddig og skikkelig arbeidsliv i landsdelen vår, og vi på vår side kan love at det vil gi resultater på sikt – i form av økte skatteinntekter og et mer rettferdig arbeidsliv, poengterer Waage.

Nå starter altså jakten på en prosjektleder som kan tre inn fra høsten.

– Vi ser etter en person som har god kunnskap om lov- og regelverket i arbeids- og næringslivet og som har stor arbeids- og formidlingsevne. Mye av arbeidet vil handle om oppsøkende virksomhet basert på tips, så personen må tåle å stå imot press i enkeltsaker.  Vedkommende vil jobbe tett opp mot politiet og A-krimsenteret i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, sier Waage, som ber interesserte henvende seg til henne for kontakt.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
En rekke aktører fra nærings- og arbeidslivet på Sørlandet har det siste året jobbet med prosjektet Fair Play Agder som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder. Nå er foreningen stiftet, et interimstyre er på plass og i sommer starter jakten på en prosjektleder.

– Nå var tiden moden for å trykke på startknappen, og det kjennes godt å ha kommet så langt. Nå søker vi etter en prosjektleder som kan drive arbeidet i Fair Play Agder, i første omgang over to år. Målet er helt klart at prosjektet skal leve lenger enn det, sier Waage, fungerende styreleder i Fair Play Agder og leder for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Agder.

I løpet av det siste året har EBA Agder, sammen med Fellesforbundet/Agder fagforening, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Nelfo, Arendal Næringsforening og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen jobbet for å etablere en regional Fair Play-avdeling i fylket i kampen mot arbeidslivskriminalitet på Sørlandet. Foreningen Fair Play Agder ble nylig stiftet, og Waage levner liten tvil om at foreningen trengs.

– I dag unndras omkring 100 milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet, påpeker Waage.

I løpet av august skal det holdes et årsmøte for å velge et styre for foreningen. En valgkomité er satt på saken for å finne kandidater.

– På grunn av koronasituasjonen valgte vi å danne et interimstyre som fungerer inntil et styre er valgt på årsmøte i august. Ansettelsen av prosjektleder gjøres av styret som velges der, understreker Waage.

Hun håper på enda flere medlemmer og kommuner som bidrar.

– For aktørene som bidrar med midler og medlemskap er dette en vinn-vinn situasjon: Næringslivet vil på sikt oppnå en rettferdig og seriøs konkurransesituasjon og kommunene vil få økte skatteinntekter, sier Waage.

Kristiansand kommune har bidratt med 1,2 millioner inn i prosjekter over en toårsperiode. Waage oppfordrer nå enda flere kommuner til å komme på banen.

– Vi sender ballen videre til alle kommunene i Agder om støtte Fair Play økonomisk. På den måten vil man bidra til et ryddig og skikkelig arbeidsliv i landsdelen vår, og vi på vår side kan love at det vil gi resultater på sikt – i form av økte skatteinntekter og et mer rettferdig arbeidsliv, poengterer Waage.

Nå starter altså jakten på en prosjektleder som kan tre inn fra høsten.

– Vi ser etter en person som har god kunnskap om lov- og regelverket i arbeids- og næringslivet og som har stor arbeids- og formidlingsevne. Mye av arbeidet vil handle om oppsøkende virksomhet basert på tips, så personen må tåle å stå imot press i enkeltsaker.  Vedkommende vil jobbe tett opp mot politiet og A-krimsenteret i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, sier Waage, som ber interesserte henvende seg til henne for kontakt.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor