AA

Jakter prosjektleder for Fair Play Agder

  • Hilde Waage, styreleder i Fair Play Agder og leder i EBA Agder. Foto: EBA Agder.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

En rekke aktører fra nærings- og arbeidslivet på Sørlandet har det siste året jobbet med prosjektet Fair Play Agder som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder. Nå er foreningen stiftet, et interimstyre er på plass og i sommer starter jakten på en prosjektleder.

– Nå var tiden moden for å trykke på startknappen, og det kjennes godt å ha kommet så langt. Nå søker vi etter en prosjektleder som kan drive arbeidet i Fair Play Agder, i første omgang over to år. Målet er helt klart at prosjektet skal leve lenger enn det, sier Waage, fungerende styreleder i Fair Play Agder og leder for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Agder.

I løpet av det siste året har EBA Agder, sammen med Fellesforbundet/Agder fagforening, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Nelfo, Arendal Næringsforening og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen jobbet for å etablere en regional Fair Play-avdeling i fylket i kampen mot arbeidslivskriminalitet på Sørlandet. Foreningen Fair Play Agder ble nylig stiftet, og Waage levner liten tvil om at foreningen trengs.

– I dag unndras omkring 100 milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet, påpeker Waage.

I løpet av august skal det holdes et årsmøte for å velge et styre for foreningen. En valgkomité er satt på saken for å finne kandidater.

– På grunn av koronasituasjonen valgte vi å danne et interimstyre som fungerer inntil et styre er valgt på årsmøte i august. Ansettelsen av prosjektleder gjøres av styret som velges der, understreker Waage.

Hun håper på enda flere medlemmer og kommuner som bidrar.

– For aktørene som bidrar med midler og medlemskap er dette en vinn-vinn situasjon: Næringslivet vil på sikt oppnå en rettferdig og seriøs konkurransesituasjon og kommunene vil få økte skatteinntekter, sier Waage.

Kristiansand kommune har bidratt med 1,2 millioner inn i prosjekter over en toårsperiode. Waage oppfordrer nå enda flere kommuner til å komme på banen.

– Vi sender ballen videre til alle kommunene i Agder om støtte Fair Play økonomisk. På den måten vil man bidra til et ryddig og skikkelig arbeidsliv i landsdelen vår, og vi på vår side kan love at det vil gi resultater på sikt – i form av økte skatteinntekter og et mer rettferdig arbeidsliv, poengterer Waage.

Nå starter altså jakten på en prosjektleder som kan tre inn fra høsten.

– Vi ser etter en person som har god kunnskap om lov- og regelverket i arbeids- og næringslivet og som har stor arbeids- og formidlingsevne. Mye av arbeidet vil handle om oppsøkende virksomhet basert på tips, så personen må tåle å stå imot press i enkeltsaker.  Vedkommende vil jobbe tett opp mot politiet og A-krimsenteret i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, sier Waage, som ber interesserte henvende seg til henne for kontakt.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
En rekke aktører fra nærings- og arbeidslivet på Sørlandet har det siste året jobbet med prosjektet Fair Play Agder som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder. Nå er foreningen stiftet, et interimstyre er på plass og i sommer starter jakten på en prosjektleder.

– Nå var tiden moden for å trykke på startknappen, og det kjennes godt å ha kommet så langt. Nå søker vi etter en prosjektleder som kan drive arbeidet i Fair Play Agder, i første omgang over to år. Målet er helt klart at prosjektet skal leve lenger enn det, sier Waage, fungerende styreleder i Fair Play Agder og leder for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Agder.

I løpet av det siste året har EBA Agder, sammen med Fellesforbundet/Agder fagforening, LO Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Håndverkerforeningen i Kristiansand, Nelfo, Arendal Næringsforening og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen jobbet for å etablere en regional Fair Play-avdeling i fylket i kampen mot arbeidslivskriminalitet på Sørlandet. Foreningen Fair Play Agder ble nylig stiftet, og Waage levner liten tvil om at foreningen trengs.

– I dag unndras omkring 100 milliarder skattekroner i Norge. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes her i Agder enn ellers i landet, påpeker Waage.

I løpet av august skal det holdes et årsmøte for å velge et styre for foreningen. En valgkomité er satt på saken for å finne kandidater.

– På grunn av koronasituasjonen valgte vi å danne et interimstyre som fungerer inntil et styre er valgt på årsmøte i august. Ansettelsen av prosjektleder gjøres av styret som velges der, understreker Waage.

Hun håper på enda flere medlemmer og kommuner som bidrar.

– For aktørene som bidrar med midler og medlemskap er dette en vinn-vinn situasjon: Næringslivet vil på sikt oppnå en rettferdig og seriøs konkurransesituasjon og kommunene vil få økte skatteinntekter, sier Waage.

Kristiansand kommune har bidratt med 1,2 millioner inn i prosjekter over en toårsperiode. Waage oppfordrer nå enda flere kommuner til å komme på banen.

– Vi sender ballen videre til alle kommunene i Agder om støtte Fair Play økonomisk. På den måten vil man bidra til et ryddig og skikkelig arbeidsliv i landsdelen vår, og vi på vår side kan love at det vil gi resultater på sikt – i form av økte skatteinntekter og et mer rettferdig arbeidsliv, poengterer Waage.

Nå starter altså jakten på en prosjektleder som kan tre inn fra høsten.

– Vi ser etter en person som har god kunnskap om lov- og regelverket i arbeids- og næringslivet og som har stor arbeids- og formidlingsevne. Mye av arbeidet vil handle om oppsøkende virksomhet basert på tips, så personen må tåle å stå imot press i enkeltsaker.  Vedkommende vil jobbe tett opp mot politiet og A-krimsenteret i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, sier Waage, som ber interesserte henvende seg til henne for kontakt.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor