AA

– Jeg får litt kjeft, men ikke mer enn jeg tåler

  • Geir Tønnesland er administrerende direktør i SG Armaturen og styreleder i IK Start.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Starts styreleder synes kritiske røster også må kunne være konstruktive. Nå mener han klubben har et godt fundament før årets sesong.

Får du mye kjeft fra folk som er glad i Start?

– Jeg får litt kjeft, men ikke mer enn jeg tåler, og kanskje ikke mer enn jeg fortjener. Men jeg skulle ønske at folk var mindre opptatt av hva som er feil, og mer opptatt av hva man kan bidra med for at ting skal bli bra. Jeg synes man har for lett for å peke på hva som er feil.

Daglig leder har trukket seg, og på årsmøtet ble det snakket om en ukultur i Start-korridorene. Hvordan har dette utviklet seg uten at det har blitt plukket opp underveis?

– Jeg liker egentlig ikke ordet «ukultur», men det som skaper dårlig kultur er at man ikke har en plass å kommunisere. De som ønsker å si noe, formidle noe, føler ikke at de når frem. Da blir det spekulativt, det blir synsing, og man retter meninger feil sted. Man tar dem ikke direkte med de som bør få høre dem. Det er med på å danne en dårlig kultur. Nå kom jo ikke dette som en bombe på årsmøtet, denne kulturen har jeg vært klar over lenge. Det er bare synd at vi ikke har klart å løse det før. Veldig mange timer har gått med til å jobbe med økonomi og marked, og i en frivillig rolle er det begrenset hva man har tid til.

Men dette er noe dere tar selvkritikk på i ledelsen?

– Ja, som leder er det et ansvar man har, å legge til rette for at det er mulig å kommunisere. Og det er mitt ansvar å iverksette forbedringstiltak. På neste styremøte skal vi ha direkte oppfølging på kulturbygging og organisering. Men så mener jeg også at folk har et ansvar for å rette kritikk til de det gjelder, ikke gå å jabbe i hytt og pine til alle andre. Det synes jeg ikke noe om. Jeg skulle ønske folk var litt modigere i sånne settinger.

Hvis vi skal være ærlige så har Start vært et dårlig fotballag de siste par årene. Er dette en medvirkende årsak?

– Jeg tror ikke den kulturen rundt klubben preger spillene så veldig. Det ligger mer i at vi har hatt dårlig økonomi, og ikke vært med i kampen om de aller beste spillerne. Fokuset fra ledelsen har blitt mindre sport, og mer økonomi. Det preger utvilsomt resultatene.

Hva er din rolle i klubben, i det daglige?

– Den viktigste rollen til styret er å trekke de lange linjene og legge en strategi for å lykkes med å nå målene. Deretter er oppgaven å gjøre daglig leder god, slik at han har de beste forutsetninger for å lykkes. Lykkes han, lykkes vi.

 Har du noen gang lagt en konkret plan for hvordan du skal være leder?
– Ja, det har jeg gjort. Jeg tror det aller viktigste er at alle mennesker, uavhengig av deres rolle i bedriften, skal behandles med respekt. Samtidig må man jo tørre å være tydelig når det trengs, tørre å ta avgjørelser som kan være upopulære og vanskelige. Det er i motbakke en leder skal stå frem og virkelig vise hvem som har det øverste ansvaret. Det var også noe jeg prøvde å gjøre på årsmøtet, å få frem at dette ikke er måten vi skal drive virksomheten på. Det er ikke akseptabelt at man driver og snakker hverandre ned.

Fra ditt eget ståsted, hva er dine styrker og svakheter?
– Styrken er at jeg er opptatt av å behandle folk skikkelig. Jeg tror jeg er flink til å få folk til å ta ansvar, og prestere. Skal jeg ta noen svakheter, så kan jeg kanskje være litt for ambisiøs på hva jeg skal rekke, og da kan jeg komme litt på hæla og bli litt for lite grundig av og til. Så er det jo en evig øvelse å være tydelig nok. Jeg kan nok oppleves som rund og jovial i de aller fleste settinger, det som får fram tydeligheten, kanskje også litt aggressivitet av og til, er hvis folk ikke tar ansvar eller ikke gjør det man forventer av dem. Eller når det kommer kritikk hvor man ikke har forslag til hvordan ting skal løses. Det synes jeg er tullete, og det kan gjøre meg forbanna. Kom med noe som er relevant. Hvis man har tapt fotballkamper i et år, så er det ikke akkurat opplysende at folk forteller oss at det er elendig. Det vet vi.

Men det er vel Start-ledelsens oppgave å finne ut av det? Supporterne føler at hvis de betaler kampbillett, så har de krav på å få noe tilbake?

– Ja, vi driver jo med underholdning i Start, så det skulle bare mangle. Vi skal begeistre, og vinne fotballkamper. Men vi klarer ikke det hver gang.

Hva har Start gjort riktig de siste årene?

– Da har jeg lyst til å trekke frem Even. Han har gjort en veldig god jobb med å holde klubben åpen og folkelig, og han har bygget broer med naboklubber. Den lokale satsingen har også fungert. Vi har et lag med mange sørlendinger, unge lokale gutter, og vi begynner å se at det er potensial her.

Hvilke ambisjoner har du pr. i dag, for din egen del?

– Jeg har en spennende jobb i SG-armaturen i Lillesand, hvor jeg blant annet har ansvaret for det europeiske markedet. Det å få det markedet til å bli like betydelig som det skandinaviske, det er en viktig ambisjon for meg. Dessuten vil jeg ha Start opp i eliteserien igjen. Jeg mener vi har et godt fundament for å klare det. Og jeg ser engasjementet blant folk. Årsmøtet ble streamet live, og det var enormt mange seere. Interessen er der. Men vi må begynne å vinne fotballkamper igjen.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Starts styreleder synes kritiske røster også må kunne være konstruktive. Nå mener han klubben har et godt fundament før årets sesong.

Får du mye kjeft fra folk som er glad i Start?

– Jeg får litt kjeft, men ikke mer enn jeg tåler, og kanskje ikke mer enn jeg fortjener. Men jeg skulle ønske at folk var mindre opptatt av hva som er feil, og mer opptatt av hva man kan bidra med for at ting skal bli bra. Jeg synes man har for lett for å peke på hva som er feil.

Daglig leder har trukket seg, og på årsmøtet ble det snakket om en ukultur i Start-korridorene. Hvordan har dette utviklet seg uten at det har blitt plukket opp underveis?

– Jeg liker egentlig ikke ordet «ukultur», men det som skaper dårlig kultur er at man ikke har en plass å kommunisere. De som ønsker å si noe, formidle noe, føler ikke at de når frem. Da blir det spekulativt, det blir synsing, og man retter meninger feil sted. Man tar dem ikke direkte med de som bør få høre dem. Det er med på å danne en dårlig kultur. Nå kom jo ikke dette som en bombe på årsmøtet, denne kulturen har jeg vært klar over lenge. Det er bare synd at vi ikke har klart å løse det før. Veldig mange timer har gått med til å jobbe med økonomi og marked, og i en frivillig rolle er det begrenset hva man har tid til.

Men dette er noe dere tar selvkritikk på i ledelsen?

– Ja, som leder er det et ansvar man har, å legge til rette for at det er mulig å kommunisere. Og det er mitt ansvar å iverksette forbedringstiltak. På neste styremøte skal vi ha direkte oppfølging på kulturbygging og organisering. Men så mener jeg også at folk har et ansvar for å rette kritikk til de det gjelder, ikke gå å jabbe i hytt og pine til alle andre. Det synes jeg ikke noe om. Jeg skulle ønske folk var litt modigere i sånne settinger.

Hvis vi skal være ærlige så har Start vært et dårlig fotballag de siste par årene. Er dette en medvirkende årsak?

– Jeg tror ikke den kulturen rundt klubben preger spillene så veldig. Det ligger mer i at vi har hatt dårlig økonomi, og ikke vært med i kampen om de aller beste spillerne. Fokuset fra ledelsen har blitt mindre sport, og mer økonomi. Det preger utvilsomt resultatene.

Hva er din rolle i klubben, i det daglige?

– Den viktigste rollen til styret er å trekke de lange linjene og legge en strategi for å lykkes med å nå målene. Deretter er oppgaven å gjøre daglig leder god, slik at han har de beste forutsetninger for å lykkes. Lykkes han, lykkes vi.

 Har du noen gang lagt en konkret plan for hvordan du skal være leder?
– Ja, det har jeg gjort. Jeg tror det aller viktigste er at alle mennesker, uavhengig av deres rolle i bedriften, skal behandles med respekt. Samtidig må man jo tørre å være tydelig når det trengs, tørre å ta avgjørelser som kan være upopulære og vanskelige. Det er i motbakke en leder skal stå frem og virkelig vise hvem som har det øverste ansvaret. Det var også noe jeg prøvde å gjøre på årsmøtet, å få frem at dette ikke er måten vi skal drive virksomheten på. Det er ikke akseptabelt at man driver og snakker hverandre ned.

Fra ditt eget ståsted, hva er dine styrker og svakheter?
– Styrken er at jeg er opptatt av å behandle folk skikkelig. Jeg tror jeg er flink til å få folk til å ta ansvar, og prestere. Skal jeg ta noen svakheter, så kan jeg kanskje være litt for ambisiøs på hva jeg skal rekke, og da kan jeg komme litt på hæla og bli litt for lite grundig av og til. Så er det jo en evig øvelse å være tydelig nok. Jeg kan nok oppleves som rund og jovial i de aller fleste settinger, det som får fram tydeligheten, kanskje også litt aggressivitet av og til, er hvis folk ikke tar ansvar eller ikke gjør det man forventer av dem. Eller når det kommer kritikk hvor man ikke har forslag til hvordan ting skal løses. Det synes jeg er tullete, og det kan gjøre meg forbanna. Kom med noe som er relevant. Hvis man har tapt fotballkamper i et år, så er det ikke akkurat opplysende at folk forteller oss at det er elendig. Det vet vi.

Men det er vel Start-ledelsens oppgave å finne ut av det? Supporterne føler at hvis de betaler kampbillett, så har de krav på å få noe tilbake?

– Ja, vi driver jo med underholdning i Start, så det skulle bare mangle. Vi skal begeistre, og vinne fotballkamper. Men vi klarer ikke det hver gang.

Hva har Start gjort riktig de siste årene?

– Da har jeg lyst til å trekke frem Even. Han har gjort en veldig god jobb med å holde klubben åpen og folkelig, og han har bygget broer med naboklubber. Den lokale satsingen har også fungert. Vi har et lag med mange sørlendinger, unge lokale gutter, og vi begynner å se at det er potensial her.

Hvilke ambisjoner har du pr. i dag, for din egen del?

– Jeg har en spennende jobb i SG-armaturen i Lillesand, hvor jeg blant annet har ansvaret for det europeiske markedet. Det å få det markedet til å bli like betydelig som det skandinaviske, det er en viktig ambisjon for meg. Dessuten vil jeg ha Start opp i eliteserien igjen. Jeg mener vi har et godt fundament for å klare det. Og jeg ser engasjementet blant folk. Årsmøtet ble streamet live, og det var enormt mange seere. Interessen er der. Men vi må begynne å vinne fotballkamper igjen.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor