AA

Utfordrer kommunen på å bli en «JA-kommune»

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen har som ett av sine mål i «10 punkts handlingsplan» å jobbe for at Kristiansand kommune blir en JA-kommune. Men hva betyr egentlig det?, undret kommunalutvalget i Kristiansand.

Spørsmålene ble stilt av flere av utvalgets representanter da Næringsforeningen i Kristiansandsregionen møtte med kommunalutvalget i Kristiansand tirsdag.

20170314 Ragnar Evensen formannskapet

Teknisk direktør Ragnar Evensen forteller om tanker rundt «Businessregion Kristiansand».

Det er det tredje møtet som næringsforeningen gjennomfører med kommunalutvalget, som har blitt en fast tradisjon, og hensikten med møtene er å ta pulsen på næringslivet slik at politikerne er best mulig oppdaterte på utviklingen i regionen.

-Næringsforeningen har tatt «noen kvantesprang» når det gjelder utviklingen de siste årene, all honnør til dere, uttalte varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf).

– Men så vil jeg gjerne vite hva dere mener med at kommunen skal bli en JA-kommune. Hva ligger bak det?, spurte han videre.

Både Trond H. Blattmann (AP) og Renate Hægeland (H), lurte på det samme.

– Det handler om involvering i starten av planprosessene, det handler om operasjonalisering av planene, og ikke minst handler det om enkelt og effektiv saksbehandling i søkeprosesser, sa Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.

-La oss lage et JA-prosjekt sammen, repliserte Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Hvorpå ordfører Harald Furre nikket og repliserte «interessant».

Hovedpunktene i observasjonene fra næringslivet ble oppsummert med at man fortsatt sliter i oljerelatert sektor i Kristiansand, det er lite nye ordrer, men at

20170314 Formannskapet politikere 2

F.v. Alason, Blattmann og Gundersen fra Ap, rådmann Tor Sommerseth, ordfører Furre, Fædrelandsvennens journalist Kjetil Reite, Anne Lise Aabø fra politisk sekretariat og Renate Hægeland fra Høyre.

det samtidig finnes lyspunkter, som Fædrelandsvennen oppsummerte fra møtet.  Nymo har eksempelvis nok å gjøre. I tillegg går det bra med store deler av eksportindustrien, handelen, inkludert bilsalget, og turistnæringen går også godt.

I bygg- og anleggsbransjen ser man en forsiktig bedring, men relativt lav aktivitet. Mye ledige kontorlokaler. Offentlig sektor har få nye større prosjekter ute, og to store samferdselsprosjekt er nå tildelt.

På spørsmålet om statlige tilskudd har bidratt til å øke sysselsettingen i bedrifter i regionen, var svaret ganske entydig ja.
Utover dette hadde Næringsforeningen lagt vekt på status knyttet til arbeidet som gjøres på likestilling- og mangfoldsfeltet, på integreringsmottaket og ga innspill og kommentarer knyttet til prosessen med å revidere kommuneplanen.

– Jeg vil ikke si at foreningen «har tatt kvantesprang» når det gjelder utviklingen, for det er, for de som vet dette, elektroner som bare kan sirkulere i helt bestemte retninger*. – Foreningen har tatt syv-mils-steg, korrigerte Blattmann til Jørgen Kristiansen, til stor humring fra formannskapet.

(*Pussig nok er altså et kvantesprang i fysikken en veldig, veldig liten bevegelse, selv om det i dagligtale brukes til å betegne et stort og fundamentalt skifte.)

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen har som ett av sine mål i "10 punkts handlingsplan" å jobbe for at Kristiansand kommune blir en JA-kommune. Men hva betyr egentlig det?, undret kommunalutvalget i Kristiansand.

Spørsmålene ble stilt av flere av utvalgets representanter da Næringsforeningen i Kristiansandsregionen møtte med kommunalutvalget i Kristiansand tirsdag.

20170314 Ragnar Evensen formannskapet

Teknisk direktør Ragnar Evensen forteller om tanker rundt «Businessregion Kristiansand».

Det er det tredje møtet som næringsforeningen gjennomfører med kommunalutvalget, som har blitt en fast tradisjon, og hensikten med møtene er å ta pulsen på næringslivet slik at politikerne er best mulig oppdaterte på utviklingen i regionen.

-Næringsforeningen har tatt «noen kvantesprang» når det gjelder utviklingen de siste årene, all honnør til dere, uttalte varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf).

– Men så vil jeg gjerne vite hva dere mener med at kommunen skal bli en JA-kommune. Hva ligger bak det?, spurte han videre.

Både Trond H. Blattmann (AP) og Renate Hægeland (H), lurte på det samme.

– Det handler om involvering i starten av planprosessene, det handler om operasjonalisering av planene, og ikke minst handler det om enkelt og effektiv saksbehandling i søkeprosesser, sa Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.

-La oss lage et JA-prosjekt sammen, repliserte Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Hvorpå ordfører Harald Furre nikket og repliserte «interessant».

Hovedpunktene i observasjonene fra næringslivet ble oppsummert med at man fortsatt sliter i oljerelatert sektor i Kristiansand, det er lite nye ordrer, men at

20170314 Formannskapet politikere 2

F.v. Alason, Blattmann og Gundersen fra Ap, rådmann Tor Sommerseth, ordfører Furre, Fædrelandsvennens journalist Kjetil Reite, Anne Lise Aabø fra politisk sekretariat og Renate Hægeland fra Høyre.

det samtidig finnes lyspunkter, som Fædrelandsvennen oppsummerte fra møtet.  Nymo har eksempelvis nok å gjøre. I tillegg går det bra med store deler av eksportindustrien, handelen, inkludert bilsalget, og turistnæringen går også godt.

I bygg- og anleggsbransjen ser man en forsiktig bedring, men relativt lav aktivitet. Mye ledige kontorlokaler. Offentlig sektor har få nye større prosjekter ute, og to store samferdselsprosjekt er nå tildelt.

På spørsmålet om statlige tilskudd har bidratt til å øke sysselsettingen i bedrifter i regionen, var svaret ganske entydig ja.
Utover dette hadde Næringsforeningen lagt vekt på status knyttet til arbeidet som gjøres på likestilling- og mangfoldsfeltet, på integreringsmottaket og ga innspill og kommentarer knyttet til prosessen med å revidere kommuneplanen.

– Jeg vil ikke si at foreningen «har tatt kvantesprang» når det gjelder utviklingen, for det er, for de som vet dette, elektroner som bare kan sirkulere i helt bestemte retninger*. – Foreningen har tatt syv-mils-steg, korrigerte Blattmann til Jørgen Kristiansen, til stor humring fra formannskapet.

(*Pussig nok er altså et kvantesprang i fysikken en veldig, veldig liten bevegelse, selv om det i dagligtale brukes til å betegne et stort og fundamentalt skifte.)

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere