AA

Klimaendringer kan påvirke norsk økonomi

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

– Nå er vi avhengig av olje for å få hjulene til å gå rundt. Å få andre energikilder på banen er viktig både for klima og for at økonomien skal bli mindre sårbar for enkelthendelser, fortalte Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, under Norges Bank-seminaret fredag.

I sitt foredrag trakk Saltvedt frem et turbulent oljemarked, og viste til at enkelthendelser kan skape mye uro også i tiden fremover. Å komme ordentlig i gang med det grønne skiftet haster derfor.

– Et eksempel er helgens droneangrep mot Saudi-Arabia, som førte til en rask stigning av oljeprisen, sa Saltvedt.

Kan ramme verdensøkonomien

– Det ligger mange spennende muligheter i det grønne skiftet. Vi ser stadig at fokuset på bærekraft endrer seg i bedrifter, i dag ligger ansvaret for dette i mye større grad hos ledelsen enn det har gjort tidligere. Å plassere ansvaret hos ledelsen er viktig for å få til den nødvendige endringen som trengs for å nå bærekraftsmålene, sa hun.

Ifølge Saltvedt er miljø- og klimaendringer en av de største truslene mot økonomien i tiden fremover.

– Det er dette vi er aller mest redd for at skal ramme verdensøkonomien. Noen av grunnene til det er at ekstremvær forsterkes på grunn av klimaendringer, økologien endrer seg og vi ser store problemer knyttet til for eksempel plast. Alt dette er med på å påvirke økonomien.

Haster å bremse utslipp

I Norge er det olje-, industri- og transportsektoren som står for mest klimagassutslipp. Også lokalt i Kristiansand er disse sektorene størst på utslipp.

– Det er altså her vi kan gjøre de største endringene for å få ned utslippene, sa Saltvedt.

Hun viste til at tiden er i ferd med å løpe fra oss.

– Vi har dårlig tid på å få ned utslippene og nå bærekraftsmålene. Teknologien vi trenger må både lages og implementeres de neste fem til ti årene. Skal vi lykkes med dette må vi tørre å satse på nye næringer. I dag lener vi oss for mye på det vi allerede har, som for eksempel olje, sa hun og fortsatte:

– Dersom vi skal fra fossile til fornybare energikilder må vi starte nå, fordi vi da kan få en mer langsiktig endring enn dersom vi må ta drastiske grep om noen år. Da kan store endringer over natta ramme økonomien.

Aktører skaper press

Sjefanalytikeren trakk frem Shell som et av oljeselskapene som har kommet lengst i transformasjonen.

– De har endret porteføljen sin av energiproduksjon. Vi ser også at stadig flere forbrukere og investorer stiller krav til at selskapene endrer atferd. Et eksempel her er Tom Nysted, konserndirektør i Agder Energi, som har vært med å skape press på at selskaper må gjøre enda mer for å ta i bruk nye energikilder.

 

Norges Bank-seminaret ble arrangert av Norce, Nordea og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
- Nå er vi avhengig av olje for å få hjulene til å gå rundt. Å få andre energikilder på banen er viktig både for klima og for at økonomien skal bli mindre sårbar for enkelthendelser, fortalte Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, under Norges Bank-seminaret fredag.

I sitt foredrag trakk Saltvedt frem et turbulent oljemarked, og viste til at enkelthendelser kan skape mye uro også i tiden fremover. Å komme ordentlig i gang med det grønne skiftet haster derfor.

– Et eksempel er helgens droneangrep mot Saudi-Arabia, som førte til en rask stigning av oljeprisen, sa Saltvedt.

Kan ramme verdensøkonomien

– Det ligger mange spennende muligheter i det grønne skiftet. Vi ser stadig at fokuset på bærekraft endrer seg i bedrifter, i dag ligger ansvaret for dette i mye større grad hos ledelsen enn det har gjort tidligere. Å plassere ansvaret hos ledelsen er viktig for å få til den nødvendige endringen som trengs for å nå bærekraftsmålene, sa hun.

Ifølge Saltvedt er miljø- og klimaendringer en av de største truslene mot økonomien i tiden fremover.

– Det er dette vi er aller mest redd for at skal ramme verdensøkonomien. Noen av grunnene til det er at ekstremvær forsterkes på grunn av klimaendringer, økologien endrer seg og vi ser store problemer knyttet til for eksempel plast. Alt dette er med på å påvirke økonomien.

Haster å bremse utslipp

I Norge er det olje-, industri- og transportsektoren som står for mest klimagassutslipp. Også lokalt i Kristiansand er disse sektorene størst på utslipp.

– Det er altså her vi kan gjøre de største endringene for å få ned utslippene, sa Saltvedt.

Hun viste til at tiden er i ferd med å løpe fra oss.

– Vi har dårlig tid på å få ned utslippene og nå bærekraftsmålene. Teknologien vi trenger må både lages og implementeres de neste fem til ti årene. Skal vi lykkes med dette må vi tørre å satse på nye næringer. I dag lener vi oss for mye på det vi allerede har, som for eksempel olje, sa hun og fortsatte:

– Dersom vi skal fra fossile til fornybare energikilder må vi starte nå, fordi vi da kan få en mer langsiktig endring enn dersom vi må ta drastiske grep om noen år. Da kan store endringer over natta ramme økonomien.

Aktører skaper press

Sjefanalytikeren trakk frem Shell som et av oljeselskapene som har kommet lengst i transformasjonen.

– De har endret porteføljen sin av energiproduksjon. Vi ser også at stadig flere forbrukere og investorer stiller krav til at selskapene endrer atferd. Et eksempel her er Tom Nysted, konserndirektør i Agder Energi, som har vært med å skape press på at selskaper må gjøre enda mer for å ta i bruk nye energikilder.

 

Norges Bank-seminaret ble arrangert av Norce, Nordea og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor