AA

Kompetanse viktigere enn noen gang

spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Tilgang på kompetent arbeidskraft, lød svaret da vi spurte våre medlemmer om hva som fremmer konkurranseevnen.

Så enkel, og så vanskelig, er en av de store utfordringene som næringslivet står foran i årene som kommer. Det er vanskelig nok i dag, med kamp om de kloke hodene. Men det blir mer krevende i årene som kommer. Ifølge IBM vil kunstig intelligens tas i bruk i alle bransjer innen ti år. Digitalisering kommer for fullt, og beskrives som den fjerde industrielle revolusjon.

Vi vet hva som skjedde da rederne avviste dampmotoren og holdt fast på seilbåtene. Slik blir det i bransje etter bransje i årene som kommer. Noen har merket dette i mange år allerede. Media er et eksempel. Det vi ser der er ikke bare at man må ta i bruk ny teknologi og lære medarbeiderne opp slik at de både kompetansemessig og emosjonelt griper de nye mulighetene. Kvalitetskravet går også opp: plutselig sammenlignes man med de beste i bransjen. Brukeren vil at det skal være like enkelt å kjøpe et digitalabonnement på en lokalavis om det er å kjøpe tilgang på Netflix.

Samtidig utfordres vi av kravet om bærekraft. På den ene siden må vi omstille oss for å redde kloden, men vi må også omstille oss fordi nye generasjoner av kunder stiller nye og andre krav. Også dette utfordrer oss på kompetansebehovet.

Bærekraft og kompetanse. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar disse to megatrendene på høyeste alvor, og har satt de på topp i vår strategi for årene som kommer. Kompetansekravene som i større og større grad stilles, gjør at unge uten noen formell kompetanse vil ha mindre og mindre sjanse i arbeidslivet. Vi må derfor styrke både fagutdanningene og høyere utdannelse, og arbeid for dette har fått en tydelig plass i strategien. Et konkret eksempel er en videreføring av samarbeidet med UiA om prosjektet Felles løft. Her tar vi en lederrolle for regionens næringsforeninger og NHO, for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og UiA, både i mentorprogrammer, praksisordninger, oppgaveskriving og etter- og videreutdannelse.

Løsningen er ikke å ansette seg ut av problemet; selv om man får behov for nye ansatte, må man også omstille de man har.

Roar V. Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen

 

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Tilgang på kompetent arbeidskraft, lød svaret da vi spurte våre medlemmer om hva som fremmer konkurranseevnen.

Så enkel, og så vanskelig, er en av de store utfordringene som næringslivet står foran i årene som kommer. Det er vanskelig nok i dag, med kamp om de kloke hodene. Men det blir mer krevende i årene som kommer. Ifølge IBM vil kunstig intelligens tas i bruk i alle bransjer innen ti år. Digitalisering kommer for fullt, og beskrives som den fjerde industrielle revolusjon.

Vi vet hva som skjedde da rederne avviste dampmotoren og holdt fast på seilbåtene. Slik blir det i bransje etter bransje i årene som kommer. Noen har merket dette i mange år allerede. Media er et eksempel. Det vi ser der er ikke bare at man må ta i bruk ny teknologi og lære medarbeiderne opp slik at de både kompetansemessig og emosjonelt griper de nye mulighetene. Kvalitetskravet går også opp: plutselig sammenlignes man med de beste i bransjen. Brukeren vil at det skal være like enkelt å kjøpe et digitalabonnement på en lokalavis om det er å kjøpe tilgang på Netflix.

Samtidig utfordres vi av kravet om bærekraft. På den ene siden må vi omstille oss for å redde kloden, men vi må også omstille oss fordi nye generasjoner av kunder stiller nye og andre krav. Også dette utfordrer oss på kompetansebehovet.

Bærekraft og kompetanse. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tar disse to megatrendene på høyeste alvor, og har satt de på topp i vår strategi for årene som kommer. Kompetansekravene som i større og større grad stilles, gjør at unge uten noen formell kompetanse vil ha mindre og mindre sjanse i arbeidslivet. Vi må derfor styrke både fagutdanningene og høyere utdannelse, og arbeid for dette har fått en tydelig plass i strategien. Et konkret eksempel er en videreføring av samarbeidet med UiA om prosjektet Felles løft. Her tar vi en lederrolle for regionens næringsforeninger og NHO, for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og UiA, både i mentorprogrammer, praksisordninger, oppgaveskriving og etter- og videreutdannelse.

Løsningen er ikke å ansette seg ut av problemet; selv om man får behov for nye ansatte, må man også omstille de man har.

Roar V. Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor