AA

– Kompetansekravet vil øke i fremtiden

spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Å beholde studenter i landsdelen etter endt studietid er viktig, men skal vi klare å omstille oss i det tempoet som kreves må vi også tiltrekke oss kompetent arbeidskraft fra utlandet.

– Vi har alle forutsetninger for å være en attraktiv region: gode kvaliteter med tanke på å ha et familieliv, flott natur og mye grønn energi. Ser man på andre land har vi også gode rammeforhold og stabil økonomi. Vi scorer høyt på mye, og det bør være mulig å tiltrekke seg spisskompetanse fra andre land, sier Robert Kristiansen, grunnlegger og innovasjonssjef i Semine.

Han mener næringslivet i landsdelen må tenke større, og tørre å satse på store næringer og vekstselskaper.

– Næringslivet skal gjennom en stor transformering, og tempoet er høyt. På samme måte som vi har utviklet campuser til akademia bør vi tilstrebe å utvikle det samme når det gjelder kompetanse. Vi vet at kompetansehodene tiltrekkes av spisse caser, bare se på selskaper som Microsoft og Google.

Ifølge Kristiansen er data den nye oljen, og han ønsker seg en økt satsing innenfor nye næringer som maskinlæring og kunstig intelligens.

– Det vil bli økt kompetansekrav i de fleste stillinger i fremtiden. Skal vi møte dette kompetansebehovet trenger vi store, attraktive bedrifter som tiltrekker seg folk både fra innland og utland.

Kristiansen fortsetter:

– Skal vi få noen vinnere lokalt må vi klare å bygge bro mellom akademia og næringsliv. Ser vi på hvor de har lykkes med dette i utlandet, er det gjerne ved store campuser hvor de har satset på teknologisk utvikling og vekstselskaper. Aktører innenfor næringsliv, akademia og kapital må samarbeide, og på den måten tiltrekke seg store selskaper og fagmiljøer, som igjen tiltrekker seg den beste kompetansen.

Han legger til at det allerede er tatt noen grep på Sørlandet, for eksempel ved opprettelsen av Mechatronics Innovation Lab ved UiA Grimstad.

– Nå må næringslivet følge etter de gode initiativene som er tatt, og tørre å samarbeide om felles forskning. Vi må sette penger i teknologisk utvikling og vekstselskaper på samme måten som man i dag gjør i eiendom. Det er en prosess, men det er en prosess vi må starte på nå hvis vi ønsker at regionen skal bli ledende på noe, avslutter Robert Kristiansen.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Å beholde studenter i landsdelen etter endt studietid er viktig, men skal vi klare å omstille oss i det tempoet som kreves må vi også tiltrekke oss kompetent arbeidskraft fra utlandet.

– Vi har alle forutsetninger for å være en attraktiv region: gode kvaliteter med tanke på å ha et familieliv, flott natur og mye grønn energi. Ser man på andre land har vi også gode rammeforhold og stabil økonomi. Vi scorer høyt på mye, og det bør være mulig å tiltrekke seg spisskompetanse fra andre land, sier Robert Kristiansen, grunnlegger og innovasjonssjef i Semine.

Han mener næringslivet i landsdelen må tenke større, og tørre å satse på store næringer og vekstselskaper.

– Næringslivet skal gjennom en stor transformering, og tempoet er høyt. På samme måte som vi har utviklet campuser til akademia bør vi tilstrebe å utvikle det samme når det gjelder kompetanse. Vi vet at kompetansehodene tiltrekkes av spisse caser, bare se på selskaper som Microsoft og Google.

Ifølge Kristiansen er data den nye oljen, og han ønsker seg en økt satsing innenfor nye næringer som maskinlæring og kunstig intelligens.

– Det vil bli økt kompetansekrav i de fleste stillinger i fremtiden. Skal vi møte dette kompetansebehovet trenger vi store, attraktive bedrifter som tiltrekker seg folk både fra innland og utland.

Kristiansen fortsetter:

– Skal vi få noen vinnere lokalt må vi klare å bygge bro mellom akademia og næringsliv. Ser vi på hvor de har lykkes med dette i utlandet, er det gjerne ved store campuser hvor de har satset på teknologisk utvikling og vekstselskaper. Aktører innenfor næringsliv, akademia og kapital må samarbeide, og på den måten tiltrekke seg store selskaper og fagmiljøer, som igjen tiltrekker seg den beste kompetansen.

Han legger til at det allerede er tatt noen grep på Sørlandet, for eksempel ved opprettelsen av Mechatronics Innovation Lab ved UiA Grimstad.

– Nå må næringslivet følge etter de gode initiativene som er tatt, og tørre å samarbeide om felles forskning. Vi må sette penger i teknologisk utvikling og vekstselskaper på samme måten som man i dag gjør i eiendom. Det er en prosess, men det er en prosess vi må starte på nå hvis vi ønsker at regionen skal bli ledende på noe, avslutter Robert Kristiansen.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor