AA

Konferanse om sirkulær økonomi

 • Foto: Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF. Fotograf: Terje Bakke/Nordic Life (bilde til venstre).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Sirkulær økonomi kommer til å spille en viktig rolle for verdiskaping og økonomisk vekst i årene framover. Nye forretningsmodeller og teknologisk utvikling vil bidra til både økonomiske fordeler og reduksjon av timiljøskadelig aktivitet. Private og offentlige virksomheter over hele verden er opptatt av sirkulær økonomi, men mange forstår ikke hva det egentlig betyr og hvordan det kan bidra til å skape fordeler for dem.

Velkommen til SINTEF‐konferansen om forskning og innovasjon om sirkulær økonomi. Vi inviterer til konferansen for å skape en felles forståelse for hva sirkulær økonomi er, og hvordan det vil påvirke næringsliv og samfunn på en positiv måte. Konferansen tilbyr foredrag og paneldiskusjoner innenfor fagområder som teknologi, økonomi, miljø, samfunn og politikk. Det gir en innføring i hva sirkulær økonomi kan bety for din virksomhet, og forklarer hvordan forsknings‐ og innovasjonsaktiviteter kan bidra til denne omstillingen

Hvem er konferansen for?

 • Næringslivsledere som ønsker å forstå dynamikken og mulighetene i sirkulær økonomi
 • Ledere fra miljønæringer som vil øke lønnsomheten og lavere miljøpåvirkning
 • Forskere, næringsutviklere og konsulenter som er opptatt av økt lønnsomhet gjennom bærekraftig virksomhet

 

Mo i Rana, 10.‐11. mai 2017

Program

10. Mai
Del 1 – En visjon for en sirkulær framtid
Del 2 – Å etablere en sirkulær økonomi
Del 3 – Læring fra bionæringen
Del 4 – Læring fra teknologinæringen

11. Mai
Del 5 – Industriens rolle
Del 6 – Rammevilkår og myndighetenes rolle
Del 7 – Rundtur i Mo Industripark

 

Foredragsholdere

 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF
 • Nick Jeffries, Ellen MacArthur Foundation
 • Owen Zachariasse, Delta Development Group
 • Dr. Walter R. Stahel, Forfatter av boka The Performance Economy

Se fullt program og påmelding på konferansens nettsider:

www.sintef.no/circular-economy-conference

 

Påmeldingsfrist 24. april 2017

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Sirkulær økonomi kommer til å spille en viktig rolle for verdiskaping og økonomisk vekst i årene framover. Nye forretningsmodeller og teknologisk utvikling vil bidra til både økonomiske fordeler og reduksjon av timiljøskadelig aktivitet. Private og offentlige virksomheter over hele verden er opptatt av sirkulær økonomi, men mange forstår ikke hva det egentlig betyr og hvordan det kan bidra til å skape fordeler for dem.

Velkommen til SINTEF‐konferansen om forskning og innovasjon om sirkulær økonomi. Vi inviterer til konferansen for å skape en felles forståelse for hva sirkulær økonomi er, og hvordan det vil påvirke næringsliv og samfunn på en positiv måte. Konferansen tilbyr foredrag og paneldiskusjoner innenfor fagområder som teknologi, økonomi, miljø, samfunn og politikk. Det gir en innføring i hva sirkulær økonomi kan bety for din virksomhet, og forklarer hvordan forsknings‐ og innovasjonsaktiviteter kan bidra til denne omstillingen

Hvem er konferansen for?

 • Næringslivsledere som ønsker å forstå dynamikken og mulighetene i sirkulær økonomi
 • Ledere fra miljønæringer som vil øke lønnsomheten og lavere miljøpåvirkning
 • Forskere, næringsutviklere og konsulenter som er opptatt av økt lønnsomhet gjennom bærekraftig virksomhet

 

Mo i Rana, 10.‐11. mai 2017

Program

10. Mai
Del 1 – En visjon for en sirkulær framtid
Del 2 – Å etablere en sirkulær økonomi
Del 3 – Læring fra bionæringen
Del 4 – Læring fra teknologinæringen

11. Mai
Del 5 – Industriens rolle
Del 6 – Rammevilkår og myndighetenes rolle
Del 7 – Rundtur i Mo Industripark

 

Foredragsholdere

 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF
 • Nick Jeffries, Ellen MacArthur Foundation
 • Owen Zachariasse, Delta Development Group
 • Dr. Walter R. Stahel, Forfatter av boka The Performance Economy

Se fullt program og påmelding på konferansens nettsider:

www.sintef.no/circular-economy-conference

 

Påmeldingsfrist 24. april 2017

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere