AA

Kreft tar ikke pause, heller ikke under en pandemi

 • Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Til uka arrangeres den årlige innsamlingsaksjonen “Krafttak mot kreft”, denne gangen heldigitalt.

– Koronapandemien har satt sitt preg også på Kreftforeningens virksomhet det siste året. Mange av distriktskontorets aktiviteter for pasienter, pårørende og etterlatte har blitt avlyst eller digitalisert, samtidig som nye og tilpassede tilbud er utviklet i rekordfart. Nå gjør foreningen også helomvending for innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft, som gjennomføres heldigitalt i perioden 6.-14. mars, sier distriktssjef Geir O. Wehus hos Kreftforeningen i Kristiansand.

Tema for årets Krafttak mot kreft er kreftformer som få overlever.

– Tre av fire overlever kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er kreftformer med lav overlevelse. Vi trenger mer kunnskap så flere kan overleve i fremtiden. Støtte til livsviktig forskning er derfor viktigere enn noen gang, sier Wehus.

Heldigital aksjon

Som andre bedrifter har Kreftforeningen måttet tenke nytt, både for å gi god kreftomsorg og samle inn penger på nye måter.

– Mange tror at Kreftforeningen mottar statsstøtte. Sannheten er at vi får minimalt med midler over statsbudsjettet. Vårt arbeid er i hovedsak basert på gaver og innsamlede midler, blant annet gjennom Krafttak mot kreft-aksjonen. Når vi som følge av pandemien ikke kan sende våre bøssebærere fra dør til dør for å samle inn penger til kreftsaken, innebærer det risiko for stor inntektssvikt. Nå snur vi oss rundt og legger til rette for at «digitale bøssebærere» har gode systemer for å gjennomføre innsamlingsaksjonen, og vi håper folk og næringsliv vil støtte opp, sier distriktssjefen.

Bekymret over krefttall

Ifølge Kreftregisteret er antallet nye, diagnostiserte krefttilfeller redusert under pandemien. Dette bekymrer Kreftforeningen.

– Kreft tar ikke pause, heller ikke under en pandemi. Tvert imot er vi svært bekymret over at krefttallene under pandemien har gått ned. Hvert år får rundt 35.000 nordmenn kreft, og vi har ingen grunn til å tro at det var færre krefttilfeller i fjor enn tidligere. Vi frykter at tallene betyr at det sitter folk hjemme med symptomer på kreft, og at de på grunn av pandemien lar være å gå til fastlegen. Dette er svært uheldig, og vi er urolige for at flere får forsinket diagnose og dermed forverret prognose, med påfølgende mer komplisert behandlingsforløp, sier Wehus.


Om Krafttak mot kreft:

 • Kreftforeningens årlige, nasjonale innsamlingsaksjon
 • Gjennomføres fra 6.- 14. mars
 • For å hindre spredning av koronaviruset og beskytte sårbare grupper blir årets innsamling heldigital
 • I årets aksjon går pengene til forskning for at flere skal overleve kreftformene som få overlever, samt at de som rammes skal få gode tilbud og oppfølging
 • Les mer, og se hvordan din bedrift kan støtte, på krafttakmotkreft.no

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Til uka arrangeres den årlige innsamlingsaksjonen "Krafttak mot kreft", denne gangen heldigitalt.

– Koronapandemien har satt sitt preg også på Kreftforeningens virksomhet det siste året. Mange av distriktskontorets aktiviteter for pasienter, pårørende og etterlatte har blitt avlyst eller digitalisert, samtidig som nye og tilpassede tilbud er utviklet i rekordfart. Nå gjør foreningen også helomvending for innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft, som gjennomføres heldigitalt i perioden 6.-14. mars, sier distriktssjef Geir O. Wehus hos Kreftforeningen i Kristiansand.

Tema for årets Krafttak mot kreft er kreftformer som få overlever.

– Tre av fire overlever kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er kreftformer med lav overlevelse. Vi trenger mer kunnskap så flere kan overleve i fremtiden. Støtte til livsviktig forskning er derfor viktigere enn noen gang, sier Wehus.

Heldigital aksjon

Som andre bedrifter har Kreftforeningen måttet tenke nytt, både for å gi god kreftomsorg og samle inn penger på nye måter.

– Mange tror at Kreftforeningen mottar statsstøtte. Sannheten er at vi får minimalt med midler over statsbudsjettet. Vårt arbeid er i hovedsak basert på gaver og innsamlede midler, blant annet gjennom Krafttak mot kreft-aksjonen. Når vi som følge av pandemien ikke kan sende våre bøssebærere fra dør til dør for å samle inn penger til kreftsaken, innebærer det risiko for stor inntektssvikt. Nå snur vi oss rundt og legger til rette for at «digitale bøssebærere» har gode systemer for å gjennomføre innsamlingsaksjonen, og vi håper folk og næringsliv vil støtte opp, sier distriktssjefen.

Bekymret over krefttall

Ifølge Kreftregisteret er antallet nye, diagnostiserte krefttilfeller redusert under pandemien. Dette bekymrer Kreftforeningen.

– Kreft tar ikke pause, heller ikke under en pandemi. Tvert imot er vi svært bekymret over at krefttallene under pandemien har gått ned. Hvert år får rundt 35.000 nordmenn kreft, og vi har ingen grunn til å tro at det var færre krefttilfeller i fjor enn tidligere. Vi frykter at tallene betyr at det sitter folk hjemme med symptomer på kreft, og at de på grunn av pandemien lar være å gå til fastlegen. Dette er svært uheldig, og vi er urolige for at flere får forsinket diagnose og dermed forverret prognose, med påfølgende mer komplisert behandlingsforløp, sier Wehus.


Om Krafttak mot kreft:

 • Kreftforeningens årlige, nasjonale innsamlingsaksjon
 • Gjennomføres fra 6.- 14. mars
 • For å hindre spredning av koronaviruset og beskytte sårbare grupper blir årets innsamling heldigital
 • I årets aksjon går pengene til forskning for at flere skal overleve kreftformene som få overlever, samt at de som rammes skal få gode tilbud og oppfølging
 • Les mer, og se hvordan din bedrift kan støtte, på krafttakmotkreft.no

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor