AA

Kruse Smith får Kunstsilo-prosjekt

  • Kunstsiloen (illustrasjon).
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det lokale selskapet Kruse Smith Entreprenør AS skal bygge Kunstsilo og ny Kulturskole.

Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand kommune har gjennomført en felles anskaffelse av totalentreprenør for Kunstsilo og ny kulturskole på Silokaia. Da fristen for tilbudet utløp var det kun mottatt et tilbud, og kontrakten ble 30. oktober tildelt Kruse Smith Entreprenør AS. Kristiansand kommune opplyser at konkurransen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser.

— I tildelingen av denne kontrakten har vi vektlagt kompetanse og pris. Vi er svært fornøyde med å få med oss Kruse Smith i denne krevende jobben med Kunstsilo og ny kulturskole. Entreprenøren har solid erfaring med krevende byggeprosjekter, og vi er godt fornøyd med at de stiller med et solid lag av nøkkelpersoner som skal bidra med sin erfaring og kunnskap til å utvikle prosjektene videre, sier prosjektleder Erik Sandsmark i en pressemelding.

Videre skriver kommunen på sine nettsider at tilbudet er vurdert å være konkurransedyktig, og inneholder vilkår som om det hadde vært flere tilbydere i konkurransen. Styret i Sørlandets kunstmuseum (SKMU) og Kristiansand Eiendom (Kristiansand kommune) har derfor sluttet seg til prosjektleders innstilling om å tildele kontrakt til Kruse Smith Entreprenør AS.

— Det er gjort en grundig vurdering av tilbudets timepriser og påslagsprosenter både av uavhengig rådgiver og Kristiansand Eiendom. Vi har fått ett tilbud som i dagens marked vurderes som konkurransedyktig, sier Sandsmark.

Kristiansand kommune opplyser at det i første omgang skal gjennomføres en samhandlingsfase hvor entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre skal videreutvikle prosjektene, samt kvalitetssikre kostnad og optimalisere fremdrift. Deretter kan SKMU og Kristiansand kommune hver for seg velge om de vil gå videre i en byggekontrakt. Den totale kontraktsverdien ved gjennomføring av byggeprosjektet er på 385 millioner kroner for Kunstsilo, og 185 millioner kroner for kulturskolen.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Det lokale selskapet Kruse Smith Entreprenør AS skal bygge Kunstsilo og ny Kulturskole.

Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand kommune har gjennomført en felles anskaffelse av totalentreprenør for Kunstsilo og ny kulturskole på Silokaia. Da fristen for tilbudet utløp var det kun mottatt et tilbud, og kontrakten ble 30. oktober tildelt Kruse Smith Entreprenør AS. Kristiansand kommune opplyser at konkurransen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser.

— I tildelingen av denne kontrakten har vi vektlagt kompetanse og pris. Vi er svært fornøyde med å få med oss Kruse Smith i denne krevende jobben med Kunstsilo og ny kulturskole. Entreprenøren har solid erfaring med krevende byggeprosjekter, og vi er godt fornøyd med at de stiller med et solid lag av nøkkelpersoner som skal bidra med sin erfaring og kunnskap til å utvikle prosjektene videre, sier prosjektleder Erik Sandsmark i en pressemelding.

Videre skriver kommunen på sine nettsider at tilbudet er vurdert å være konkurransedyktig, og inneholder vilkår som om det hadde vært flere tilbydere i konkurransen. Styret i Sørlandets kunstmuseum (SKMU) og Kristiansand Eiendom (Kristiansand kommune) har derfor sluttet seg til prosjektleders innstilling om å tildele kontrakt til Kruse Smith Entreprenør AS.

— Det er gjort en grundig vurdering av tilbudets timepriser og påslagsprosenter både av uavhengig rådgiver og Kristiansand Eiendom. Vi har fått ett tilbud som i dagens marked vurderes som konkurransedyktig, sier Sandsmark.

Kristiansand kommune opplyser at det i første omgang skal gjennomføres en samhandlingsfase hvor entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre skal videreutvikle prosjektene, samt kvalitetssikre kostnad og optimalisere fremdrift. Deretter kan SKMU og Kristiansand kommune hver for seg velge om de vil gå videre i en byggekontrakt. Den totale kontraktsverdien ved gjennomføring av byggeprosjektet er på 385 millioner kroner for Kunstsilo, og 185 millioner kroner for kulturskolen.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor