AA

Kunstsilo er god næringspolitikk

  • Kunstsiloen (illustrasjon).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Fylkestinget og Kristiansand kommune bør gå inn for å øke årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Det er en god investering i å fortsette den gode trenden og positive utviklingen landsdelen nå er inne i.

Investering i kultur og opplevelser gir økonomiske ringvirkninger til næringslivet i regionen.

Analyser gjort av Dansk Industri viser at når det offentlige gir en 1 krone til et kunst/kultur/museumsinstitusjon, får samfunnet pengene igjen mange ganger gjennom omfattende økonomiske ringvirkninger til lokalt og regionalt næringsliv. NHO Agder, Næringforeningen i Kristiansandsregionen, USUS AS, Kvadraturen i Kristiansand AS og Kvadraturen Gårdeierforening AS stiller seg derfor bak bygging av Kunstsilo. Realisering av dette prosjektet vil gi svært positive direkte og indirekte ringvirkninger for regionens næringsliv.

Kunstsilo vil bidra til økt næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I 2018 ble Kristiansand kåret til årets mest attraktive by. Flere gode tiltak i å skape gode by-kvaliteter lå bak kåringen. Bygging av kunstsilo er en naturlig fortsettelse av et godt arbeid.

Flere byer og regioner kan vise til eksempler på hvor kombinasjonen kunst og arkitektur har vært sentrale drivere og suksessfaktorer i en vellykket by- og regionsutvikling. Århus, Vejle og Køge er noen nærliggende eksempler på byer som kan vise til suksess ved å ha satsing på kultur som ledende drivkraft i utvikling. Opera Nordfjord i Eid er et annet eksempel som viser at satsing på kultur kan gjøre en betydelig forskjell på et steds bostedsattraktivitet, og hvordan både privat og offentlig næringsliv lykkes i å tiltrekke seg attraktiv kompetanse og nyinvesteringer som følge av kultursatsning.

I forslag til regionplan for Agder 2030 er satsing på kultur et av fem hovedsatsingsområder for å nå felles mål for regionen. Det er en uttalt ambisjon at Agder skal være internasjonalt kjent som en nyskapende og mangfoldig kulturregion, med en kunnskapsbasert kulturpolitikk i 2030. Satsing på kulturinstitusjoner, museer og idrettsarenaer sammen med en unik kulturarv trekkes frem som viktig for å utvikle Agder som attraktivt reisemål, nasjonalt og internasjonalt.

Vi mener at Kunstsilo er det viktigste og mest avgjørende prosjektet vi har for å kunne nå dette målet.

Regionens reiseliv- og opplevelsesnæring står nå ved startstreken for et internasjonalt «gjennombrudd» som reisemål. Åpningen av undervannsrestauranten «Under» har gitt landsdelen en internasjonal oppmerksomhet som mangler sidestykke. Landsdelen er blitt satt på det internasjonale og nasjonale reiselivskartet, og Under inngår nå som et av hovedproduktene i markedsføringen av Norge som reisemål internasjonalt. 3 uker etter åpningen av Under kunne vi registrere ca. 1600 artikler med en potensiell rekkevidde på oppunder 1,2 mrd. mennesker. Aldri tidligere har vi opplevd lignende interesse hos internasjonal presse og turoperatører for å besøke landsdelen.

Interessen for Under har også skapt interesse for resten av landsdelen. Denne våren har Sørlandet som følge av Under opplevd en interesse og pågang fra internasjonale turoperatører og journalister man aldri tidligere har hatt. Mer eller mindre uten unntak har alle etterspurt å bli introdusert til flere opplevelser og attraksjoner i landsdelen, og Kunstsilo har vekket ekstra interesse. Selv før bygging. Under og Kunstsilo representerer begge prosjekt som har internasjonal attraksjonskraft. Dette gir uvurderlig driv og positive ringvirkninger for landsdelen forøvrig.

Det vil alltid være usikkerhetsmomenter i slike prosjekter, i dette tilfellet knyttet blant annet til fremtidige inntekter. I så måte er det bra med de to rapportene som Cultiva har fått. Disse er en solid kvalitetssikring av arbeidet som er gjort på forhånd. Besøkstallene har vært omstridte, der 150.000 gjester (120.000 betalende) årlig har vært diskutert. I gjennomgangen Cultiva får på sitt bord før behandlingen, kan vi lese at 24 museer i Norge har mer enn 150.000 gjester. Byggingen av en silo er ingen sluttstrek i en slik satsing i Kristiansand, men et startskudd som krever målrettet, hardt arbeid. For å lykkes har vi flere gode kort på hånden:

*Regionen er en veletablert destinasjon, men med kapasitet til å ta imot flere *Sørlandets Kunstmuseum og Kunstsilo har gjennom Reidar Fuglestad en av landets fremste ressurser på publikums- og besøksutvikling *Vi skal bygge på et allerede godt arbeid for å lage en attraktiv by satsning på utvikling av kulturell- og kreative næring, og internasjonal kulturturisme er nasjonalt satsningsområde.

Rapporten til Ståle Myhre oppsummerer det slik: «SKMU har en klar plan for realisering av disse mål hvor det er identifisert hvilke strategiske grep som skal foretas. Ett av disse er å endre åpningstidene og gjøre Kunstsiloen tilgjengelig på ettermiddag og kveldstid. Dette har referanse fra andre danske museum som har hatt stor effekt av slikt tiltak. Det må i denne sammenheng vektlegges at SKMU nå har ledelse som har god erfaring og resultater knyttet til slik kundeutvikling og destinasjonsbygging.»

Kombinasjonen av kultur og arkitektur som Kunstsilo representerer, aktualiserer regionen ytterligere i det internasjonale reiselivskartet. Kunstsilo og Under er sammen spydspisser som vil tiltrekke seg et kjøpesterkt og lønnsomt markedssegment. Kunstsilo vil også bidra til å bygge opp under satsningen på Kristiansand og regionen som attraktiv arena for kurs og konferanser.

Siri Mathiesen, administrerende direktør NHO Agder

Geir Jørgensen, administrerende direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Synnøve Elisabeth Aabrekk, leder USUS AS

Heidi Sørvig, leder Kvadraturen i Kristiansand AS & Kvadraturen Gårdeierforening AS

 

Kronikken var på trykk i Fædrelandsvennen 08. juni 2019.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Fylkestinget og Kristiansand kommune bør gå inn for å øke årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Det er en god investering i å fortsette den gode trenden og positive utviklingen landsdelen nå er inne i.

Investering i kultur og opplevelser gir økonomiske ringvirkninger til næringslivet i regionen.

Analyser gjort av Dansk Industri viser at når det offentlige gir en 1 krone til et kunst/kultur/museumsinstitusjon, får samfunnet pengene igjen mange ganger gjennom omfattende økonomiske ringvirkninger til lokalt og regionalt næringsliv. NHO Agder, Næringforeningen i Kristiansandsregionen, USUS AS, Kvadraturen i Kristiansand AS og Kvadraturen Gårdeierforening AS stiller seg derfor bak bygging av Kunstsilo. Realisering av dette prosjektet vil gi svært positive direkte og indirekte ringvirkninger for regionens næringsliv.

Kunstsilo vil bidra til økt næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I 2018 ble Kristiansand kåret til årets mest attraktive by. Flere gode tiltak i å skape gode by-kvaliteter lå bak kåringen. Bygging av kunstsilo er en naturlig fortsettelse av et godt arbeid.

Flere byer og regioner kan vise til eksempler på hvor kombinasjonen kunst og arkitektur har vært sentrale drivere og suksessfaktorer i en vellykket by- og regionsutvikling. Århus, Vejle og Køge er noen nærliggende eksempler på byer som kan vise til suksess ved å ha satsing på kultur som ledende drivkraft i utvikling. Opera Nordfjord i Eid er et annet eksempel som viser at satsing på kultur kan gjøre en betydelig forskjell på et steds bostedsattraktivitet, og hvordan både privat og offentlig næringsliv lykkes i å tiltrekke seg attraktiv kompetanse og nyinvesteringer som følge av kultursatsning.

I forslag til regionplan for Agder 2030 er satsing på kultur et av fem hovedsatsingsområder for å nå felles mål for regionen. Det er en uttalt ambisjon at Agder skal være internasjonalt kjent som en nyskapende og mangfoldig kulturregion, med en kunnskapsbasert kulturpolitikk i 2030. Satsing på kulturinstitusjoner, museer og idrettsarenaer sammen med en unik kulturarv trekkes frem som viktig for å utvikle Agder som attraktivt reisemål, nasjonalt og internasjonalt.

Vi mener at Kunstsilo er det viktigste og mest avgjørende prosjektet vi har for å kunne nå dette målet.

Regionens reiseliv- og opplevelsesnæring står nå ved startstreken for et internasjonalt «gjennombrudd» som reisemål. Åpningen av undervannsrestauranten «Under» har gitt landsdelen en internasjonal oppmerksomhet som mangler sidestykke. Landsdelen er blitt satt på det internasjonale og nasjonale reiselivskartet, og Under inngår nå som et av hovedproduktene i markedsføringen av Norge som reisemål internasjonalt. 3 uker etter åpningen av Under kunne vi registrere ca. 1600 artikler med en potensiell rekkevidde på oppunder 1,2 mrd. mennesker. Aldri tidligere har vi opplevd lignende interesse hos internasjonal presse og turoperatører for å besøke landsdelen.

Interessen for Under har også skapt interesse for resten av landsdelen. Denne våren har Sørlandet som følge av Under opplevd en interesse og pågang fra internasjonale turoperatører og journalister man aldri tidligere har hatt. Mer eller mindre uten unntak har alle etterspurt å bli introdusert til flere opplevelser og attraksjoner i landsdelen, og Kunstsilo har vekket ekstra interesse. Selv før bygging. Under og Kunstsilo representerer begge prosjekt som har internasjonal attraksjonskraft. Dette gir uvurderlig driv og positive ringvirkninger for landsdelen forøvrig.

Det vil alltid være usikkerhetsmomenter i slike prosjekter, i dette tilfellet knyttet blant annet til fremtidige inntekter. I så måte er det bra med de to rapportene som Cultiva har fått. Disse er en solid kvalitetssikring av arbeidet som er gjort på forhånd. Besøkstallene har vært omstridte, der 150.000 gjester (120.000 betalende) årlig har vært diskutert. I gjennomgangen Cultiva får på sitt bord før behandlingen, kan vi lese at 24 museer i Norge har mer enn 150.000 gjester. Byggingen av en silo er ingen sluttstrek i en slik satsing i Kristiansand, men et startskudd som krever målrettet, hardt arbeid. For å lykkes har vi flere gode kort på hånden:

*Regionen er en veletablert destinasjon, men med kapasitet til å ta imot flere *Sørlandets Kunstmuseum og Kunstsilo har gjennom Reidar Fuglestad en av landets fremste ressurser på publikums- og besøksutvikling *Vi skal bygge på et allerede godt arbeid for å lage en attraktiv by satsning på utvikling av kulturell- og kreative næring, og internasjonal kulturturisme er nasjonalt satsningsområde.

Rapporten til Ståle Myhre oppsummerer det slik: «SKMU har en klar plan for realisering av disse mål hvor det er identifisert hvilke strategiske grep som skal foretas. Ett av disse er å endre åpningstidene og gjøre Kunstsiloen tilgjengelig på ettermiddag og kveldstid. Dette har referanse fra andre danske museum som har hatt stor effekt av slikt tiltak. Det må i denne sammenheng vektlegges at SKMU nå har ledelse som har god erfaring og resultater knyttet til slik kundeutvikling og destinasjonsbygging.»

Kombinasjonen av kultur og arkitektur som Kunstsilo representerer, aktualiserer regionen ytterligere i det internasjonale reiselivskartet. Kunstsilo og Under er sammen spydspisser som vil tiltrekke seg et kjøpesterkt og lønnsomt markedssegment. Kunstsilo vil også bidra til å bygge opp under satsningen på Kristiansand og regionen som attraktiv arena for kurs og konferanser.

Siri Mathiesen, administrerende direktør NHO Agder

Geir Jørgensen, administrerende direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Synnøve Elisabeth Aabrekk, leder USUS AS

Heidi Sørvig, leder Kvadraturen i Kristiansand AS & Kvadraturen Gårdeierforening AS

 

Kronikken var på trykk i Fædrelandsvennen 08. juni 2019.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor