AA

Lanserer hjelpetelefon for næringslivet

  • Foto: Adobestock
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I samarbeid med flere aktører har Business Region Kristiansand lansert en telefontjeneste hvor næringslivet kan få hjelp til spørsmål knyttet til koronakrisen.

Store deler av næringslivet står overfor en svært krevende situasjon grunnet Covid-19 og regjeringens tiltak for å redusere smittefare.

– Det jobbes både nasjonalt og regionalt med ulike tiltakspakker for å bedre situasjonen for næringslivet. Det kan være utfordrende å få oversikt over alle tiltakene og finne riktig tiltak for egen bedrift, sier leder for Business Region Kristiansand, Geir Haugum.

Sammen med flere næringslivsaktører ønsker Business Region Kristiansand å bistå bedriftene i denne situasjonen og oppretter en hjelpetjeneste for regionens virksomheter.

Leder for Kristiansand Business Region, Geir Haugum. Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune

– Det er innført en rekke nasjonale tiltak, og det er gjort endringer i regelverk som er svært viktige for bedriftene i regionen nå. Vi ønsker å hjelpe bedriftene med å få svar på spørsmål om tiltakene, så raskt og enkelt som mulig. I god dialog med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen etablerer vi dette tilbudet i samarbeid med flere aktører, sier Haugum.

Tjenesten er etablert av Business Region Kristiansand i samarbeid med reiselivsklyngen USUS, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), offshoreteknologi-klyngen GCE NODE, prosessindustriklyngen NCE EYDE og Kvadraturforeningen.

– Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe bedriftene med informasjon om de forskjellige tiltakene, men må samtidig gjøre oppmerksom på at regnskapstekniske og juridiske spørsmål bør tas med regnskapskontor og advokater eller rådgivningsselskaper, sier Haugum.

Bedrifter kan ta kontakt på telefon 48 00 81 66 mellom kl.08.00 til 15.30.
Tjenesten vil være tilgjengelig fra og med fredag 17.april til og med fredag 24.april.

Du finner også informasjon om nasjonale tiltak på nettsiden til Business Region Kristiansand.

Kompensasjon for omsetningssvikt som følge av korona-pandemien
Bedrifter skal fra fredag 17.april kunne søke om kompensasjon fra staten for omsetningssvikt som følge av situasjonen og restriksjoner som ble innført i forbindelse virusutbruddet. Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene, enten ved at de har blitt pålagt å stenge, eller ved at de har opplevd svikt i markedet. Formålet med tiltaket er å kompensere for inntektsbortfall og dermed bidra til å redusere risikoen for konkurser.

Ordningen forvaltes av Skatteetaten og det skal søkes ved hjelp av et enkelt digitalt søknadsskjema. Se Skatteetatens informasjonsside om kompensasjonsordningen.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
I samarbeid med flere aktører har Business Region Kristiansand lansert en telefontjeneste hvor næringslivet kan få hjelp til spørsmål knyttet til koronakrisen.

Store deler av næringslivet står overfor en svært krevende situasjon grunnet Covid-19 og regjeringens tiltak for å redusere smittefare.

– Det jobbes både nasjonalt og regionalt med ulike tiltakspakker for å bedre situasjonen for næringslivet. Det kan være utfordrende å få oversikt over alle tiltakene og finne riktig tiltak for egen bedrift, sier leder for Business Region Kristiansand, Geir Haugum.

Sammen med flere næringslivsaktører ønsker Business Region Kristiansand å bistå bedriftene i denne situasjonen og oppretter en hjelpetjeneste for regionens virksomheter.

Leder for Kristiansand Business Region, Geir Haugum. Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune

– Det er innført en rekke nasjonale tiltak, og det er gjort endringer i regelverk som er svært viktige for bedriftene i regionen nå. Vi ønsker å hjelpe bedriftene med å få svar på spørsmål om tiltakene, så raskt og enkelt som mulig. I god dialog med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen etablerer vi dette tilbudet i samarbeid med flere aktører, sier Haugum.

Tjenesten er etablert av Business Region Kristiansand i samarbeid med reiselivsklyngen USUS, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), offshoreteknologi-klyngen GCE NODE, prosessindustriklyngen NCE EYDE og Kvadraturforeningen.

– Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe bedriftene med informasjon om de forskjellige tiltakene, men må samtidig gjøre oppmerksom på at regnskapstekniske og juridiske spørsmål bør tas med regnskapskontor og advokater eller rådgivningsselskaper, sier Haugum.

Bedrifter kan ta kontakt på telefon 48 00 81 66 mellom kl.08.00 til 15.30.
Tjenesten vil være tilgjengelig fra og med fredag 17.april til og med fredag 24.april.

Du finner også informasjon om nasjonale tiltak på nettsiden til Business Region Kristiansand.

Kompensasjon for omsetningssvikt som følge av korona-pandemien
Bedrifter skal fra fredag 17.april kunne søke om kompensasjon fra staten for omsetningssvikt som følge av situasjonen og restriksjoner som ble innført i forbindelse virusutbruddet. Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene, enten ved at de har blitt pålagt å stenge, eller ved at de har opplevd svikt i markedet. Formålet med tiltaket er å kompensere for inntektsbortfall og dermed bidra til å redusere risikoen for konkurser.

Ordningen forvaltes av Skatteetaten og det skal søkes ved hjelp av et enkelt digitalt søknadsskjema. Se Skatteetatens informasjonsside om kompensasjonsordningen.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor