AA

Lanserer plattform for utveksling av godsoppdrag

  • Daglig leder Stian Vere i Swipload Technologies AS går en spennende tid i møte.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Denne uken ble den digitale plattformen Swipload lansert, skreddersydd for å gi norske transportører enklere utveksling av godsoppdrag.

– Via Swipload kan transportører enkelt publisere egne godsoppdrag, og samtidig finne godsoppdragene som passer for dem. Dermed sparer transportører tid i en hektisk hverdag, og får en enklere megling av frakt, sier Stian Vere, daglig leder i Swipload Technologies.

Ifølge Vere skal plattformen hjelpe transportører gjennom hverdagens «topper og bunner», hvor fraktkapasiteten til en transportørs bilpark ofte varierer. Dette arbeidet foregår i dag gjerne over telefonsamtaler og mail, noe som kan være ineffektivt og uoversiktlig.

Støtte for fakturering og avregning

I tillegg til godsutveksling og megling skal Swipload ta seg av arbeid knyttet til fakturering, avregning og utbetaling til hver enkelt transportør.

– I dag går det gjerne opp mot to måneder fra en transportør har gjennomført et godsoppdrag til oppgjøret for transporten er på transportørens konto. Swipload skal derimot avregne og utbetale oppgjør tre ganger per måned til transportørene, sier Vere.

Han forteller videre at Swipload også gjør at transportøren hele tiden vet prisen på transporten de utfører, noe som ikke alltid er tilfellet i dag.

Bekjemper økende samferdselsproblem

Omtrent en av tre lastebiler langs norske veier kjører i dag uten last. Slik «tomkjøring» er et stort problem både for transportbransjen og miljøet.

– Tomkjøring er i prinsippet lite effektiv kjøring som fører til unødvendige utslipp. Her kan Swipload bidra til at transportører finner godsoppdrag de ellers ikke ville funnet, slik at tomkjøringen kan minske. Dette er positivt for miljøet, da veitransporten vil bli mer effektiv, samtidig som transportøren øker inntjeningen, forklarer Vere.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Denne uken ble den digitale plattformen Swipload lansert, skreddersydd for å gi norske transportører enklere utveksling av godsoppdrag.

– Via Swipload kan transportører enkelt publisere egne godsoppdrag, og samtidig finne godsoppdragene som passer for dem. Dermed sparer transportører tid i en hektisk hverdag, og får en enklere megling av frakt, sier Stian Vere, daglig leder i Swipload Technologies.

Ifølge Vere skal plattformen hjelpe transportører gjennom hverdagens «topper og bunner», hvor fraktkapasiteten til en transportørs bilpark ofte varierer. Dette arbeidet foregår i dag gjerne over telefonsamtaler og mail, noe som kan være ineffektivt og uoversiktlig.

Støtte for fakturering og avregning

I tillegg til godsutveksling og megling skal Swipload ta seg av arbeid knyttet til fakturering, avregning og utbetaling til hver enkelt transportør.

– I dag går det gjerne opp mot to måneder fra en transportør har gjennomført et godsoppdrag til oppgjøret for transporten er på transportørens konto. Swipload skal derimot avregne og utbetale oppgjør tre ganger per måned til transportørene, sier Vere.

Han forteller videre at Swipload også gjør at transportøren hele tiden vet prisen på transporten de utfører, noe som ikke alltid er tilfellet i dag.

Bekjemper økende samferdselsproblem

Omtrent en av tre lastebiler langs norske veier kjører i dag uten last. Slik «tomkjøring» er et stort problem både for transportbransjen og miljøet.

– Tomkjøring er i prinsippet lite effektiv kjøring som fører til unødvendige utslipp. Her kan Swipload bidra til at transportører finner godsoppdrag de ellers ikke ville funnet, slik at tomkjøringen kan minske. Dette er positivt for miljøet, da veitransporten vil bli mer effektiv, samtidig som transportøren øker inntjeningen, forklarer Vere.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor