AA

LEAN- eliminer sløsing og optimaliser produktiviteten

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningens fredagslunsj satte denne gangen fokus på Lean som et viktig verktøy for å redusere unødig tidsforbruk samt øke produktiviteten og effektiviteten.

Senior Manager Marianne T. Fenger i samarbeid med  dr.oecon. TerjeHeskestad fra Deloitte, hadde ansvar for fredagens faglige påfyll.  Også her i vår region merkes det at oljeprisene har vært i fritt fall de siste måneder og at investeringer i oljesektoren blir kraftig redusert. Viktigheten av å forbli konkurransedyktige, ved bla å ha sterkt fokus på kostnadsreduksjoner, er en nødvendighet for regionens næringsliv.  I de utfordrende tider som mange selskaper nå opplever, vil Lean være et viktig og riktig arbeidsverktøy.

-Kontinuerlig forbedring er et nøkkelbegrep i Lean sammenheng,  for å være konkurransedyktige må man stadig gjøre mer med mindre og ikke sløse bort tid på aktiviteter som ikke er verdiskapende, avslutter Marianne T. Fenger fra Deloitte.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningens fredagslunsj satte denne gangen fokus på Lean som et viktig verktøy for å redusere unødig tidsforbruk samt øke produktiviteten og effektiviteten.

Senior Manager Marianne T. Fenger i samarbeid med  dr.oecon. TerjeHeskestad fra Deloitte, hadde ansvar for fredagens faglige påfyll.  Også her i vår region merkes det at oljeprisene har vært i fritt fall de siste måneder og at investeringer i oljesektoren blir kraftig redusert. Viktigheten av å forbli konkurransedyktige, ved bla å ha sterkt fokus på kostnadsreduksjoner, er en nødvendighet for regionens næringsliv.  I de utfordrende tider som mange selskaper nå opplever, vil Lean være et viktig og riktig arbeidsverktøy.

-Kontinuerlig forbedring er et nøkkelbegrep i Lean sammenheng,  for å være konkurransedyktige må man stadig gjøre mer med mindre og ikke sløse bort tid på aktiviteter som ikke er verdiskapende, avslutter Marianne T. Fenger fra Deloitte.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor