– Jeg har store forventninger til prosjektet

Over 40 personer deltok på møte med barne – og likestillingsminister Solveig Horne da hun møtte representanter fra 15 av de 16 virksomhetene som er tatt opp i Likestilt Arbeidsliv.