AA

Likestilt Arbeidsliv på Arendalsuka

  • Fafo-forskerne Anne Hege Strand og Ragnhild Steen Jensen (i midten foran) inviterte Likestilt Arbeidsliv til å fortelle om pilotprosjektet under Arendalsuka. F.v. prosjektansvarlig Helle I. Mellingen, prosjektleder Merethe Anette Ryen, prosjektmedarbeider Bent Sigmund Olsen og trainee Marte B. Drageset.
  • Merethe Ryen
    Prosjektleder Merethe Anette Ryen forteller om prosjektet på Fafos båt under Arendalsuka.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv var invitert til å delta på foredrag med Fafo under Arendalsuka. Neste uke kommer Fafo-forskere til Kristiansand for å dybdeintervjue tre av pilotvirksomhetene i prosjektet.

Mari Teigen stilte flere spørsmål og var nysgjerrig på Likestilt Arbeidsliv.

– En standard som det dere tester nå kan bli et likestillings – og mangfoldstiltak som virkelig fungerer. Vi vet at det brukes i andre land, som Island og Franrkike, forteller forsker ved Fafo, Ragnhild Steen Jensen.

Torsdag denne uken innledet hun foredraget  “Hva vi vet om standarder for likestilling i arbeidslivet” på Fafos båt under Arendalsuka. Steen Jensen er en av to forskere fra Fafo som bidro inn i forprosjektet som ledet til det nåværende pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv.

– Noe av bakteppet for forprosjektet var følgende: I utredningen “Politikk for likestilling” ble det eksplisitt pekt på at det ikke hadde vært igangsatt noen bred innsats for å utvikle likestillingarbeide på virksomhetsnivå i det norske arbeidsmarkedet. Likestillingsutvalget konkluderte også med at det hadde vært liten oppmerksomhet knyttet til bedrifter som arena for likestillingstiltak i Norge, forklarte Steen Jensen.

Sammen med Fafo-kollega Beret Bråthen bidro hun til å gjennomføre et forprosjekt for seks virksomheter, offentlige og private, på Sørlandet i 2014.  Hensikten var å undersøke muligheten og interessen for å iverksette en standard. I forprosjektet landet de på seks indikatorer: forankring, rekruttering, heltid, tilrettelegging, trakassering og likelønn, som skulle måle hvordan virksomhetene jobbet med mangfold og likestilling.

– Vår oppfatning var helt klart at en standard var lite verdt uten en sertifisering. Det måtte bli noe mer enn en ordning som kun ville oppleves veiledende, og skulle man virkelig utrette en forskjell var sertifisering veien å gå, påpekte Steen Jensen.

Siden den gang har 16 virksomheter på Agder deltatt i et pilotprosjekt på oppdrag fra Barne – ungdoms og familiedirektoratet, med fylkeskommunene på Agder som prosjekteiere og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som samarbeidspartner.

– Det overordnede målet er et likestilt arbeidsliv som inkluderer alle og gir like muligheter til alle, påpekte prosjektleder Merethe Anette Ryen til de fremmøtte på Fafo-båten.

Blant dem var en av landets ledende likestillingsforskere, Mari Teigen, som fulgte seansen med stor interesse. Målet er at pilotvirksomhetene skal sertifiseres våren 2018.

– Deretter er målet at dette skal bli en nasjonal standard som rulles ut i hele landet, påpeker Ryen.

De to Fafo-forskerne skal neste uke til Kristiansand for å dybdeintervjue tre av virksomhetene: Ikea Sørlandet, Sparebanken Sør og Kristiansand kommune.  Det er takket være midler fra VRI Agder at disse dybdeintervjuene har kommet på plass.

– Intervjuene vil forhåpentlig gi oss enda bedre innsikt i utfordringer som virksomhetene står overfor når det gjelder likestilling og mangfold, og vil være et verdifullt bidrag inn i pilotprosjektet, påpeker Ryen.

 

 

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv var invitert til å delta på foredrag med Fafo under Arendalsuka. Neste uke kommer Fafo-forskere til Kristiansand for å dybdeintervjue tre av pilotvirksomhetene i prosjektet.

Mari Teigen stilte flere spørsmål og var nysgjerrig på Likestilt Arbeidsliv.

– En standard som det dere tester nå kan bli et likestillings – og mangfoldstiltak som virkelig fungerer. Vi vet at det brukes i andre land, som Island og Franrkike, forteller forsker ved Fafo, Ragnhild Steen Jensen.

Torsdag denne uken innledet hun foredraget  “Hva vi vet om standarder for likestilling i arbeidslivet” på Fafos båt under Arendalsuka. Steen Jensen er en av to forskere fra Fafo som bidro inn i forprosjektet som ledet til det nåværende pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv.

– Noe av bakteppet for forprosjektet var følgende: I utredningen “Politikk for likestilling” ble det eksplisitt pekt på at det ikke hadde vært igangsatt noen bred innsats for å utvikle likestillingarbeide på virksomhetsnivå i det norske arbeidsmarkedet. Likestillingsutvalget konkluderte også med at det hadde vært liten oppmerksomhet knyttet til bedrifter som arena for likestillingstiltak i Norge, forklarte Steen Jensen.

Sammen med Fafo-kollega Beret Bråthen bidro hun til å gjennomføre et forprosjekt for seks virksomheter, offentlige og private, på Sørlandet i 2014.  Hensikten var å undersøke muligheten og interessen for å iverksette en standard. I forprosjektet landet de på seks indikatorer: forankring, rekruttering, heltid, tilrettelegging, trakassering og likelønn, som skulle måle hvordan virksomhetene jobbet med mangfold og likestilling.

– Vår oppfatning var helt klart at en standard var lite verdt uten en sertifisering. Det måtte bli noe mer enn en ordning som kun ville oppleves veiledende, og skulle man virkelig utrette en forskjell var sertifisering veien å gå, påpekte Steen Jensen.

Siden den gang har 16 virksomheter på Agder deltatt i et pilotprosjekt på oppdrag fra Barne – ungdoms og familiedirektoratet, med fylkeskommunene på Agder som prosjekteiere og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som samarbeidspartner.

– Det overordnede målet er et likestilt arbeidsliv som inkluderer alle og gir like muligheter til alle, påpekte prosjektleder Merethe Anette Ryen til de fremmøtte på Fafo-båten.

Blant dem var en av landets ledende likestillingsforskere, Mari Teigen, som fulgte seansen med stor interesse. Målet er at pilotvirksomhetene skal sertifiseres våren 2018.

– Deretter er målet at dette skal bli en nasjonal standard som rulles ut i hele landet, påpeker Ryen.

De to Fafo-forskerne skal neste uke til Kristiansand for å dybdeintervjue tre av virksomhetene: Ikea Sørlandet, Sparebanken Sør og Kristiansand kommune.  Det er takket være midler fra VRI Agder at disse dybdeintervjuene har kommet på plass.

– Intervjuene vil forhåpentlig gi oss enda bedre innsikt i utfordringer som virksomhetene står overfor når det gjelder likestilling og mangfold, og vil være et verdifullt bidrag inn i pilotprosjektet, påpeker Ryen.

 

 

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor