AA

– Må gire opp satsingen på universitetsbyen

  • Representanter fra Sørlandsbenken møtte med representanter fra næringslivet i Generalboligen mandag 24. april. F.v. Freddy De Ruiter (Ap), Hans Fredrik Grøvan (Krf), Åse Michaelsen (Frp), Norunn Tveiten Benestad (H) og Ingunn Foss (H).
  • DSC07088
    Ole-Petter Sunde i næringsforeningen utfordret deltagerne på møtet til å ta opp saker med representantene fra Sørlandsbenken. Rundt 20 personer deltok på møtet, som var for spesielt inviterte, deriblant representanter fra NiKRs hovedsamarbeidspartnere, ressursgrupper, styremedlemmer, Lillesand vekst og Arendal Næringsforening.
  • DSC07089
    HR- og kommunikasjonsdirektør i Kruse Smith, Erik Dale (t.h.), poengterer UiAs viktige rolle for utvikling av næringslivet i regionen. - De må i enda større grad være et lokomotiv for å rekruttere og utvikle kompetanse i regionen vår. Foran ham sitter f.v. Bjørn Erland, Anne-Grete Sundt og Trond Are Gjone fra Lillesand Vekst.
  • DSC07079
    Anita S. Dietrichson ønsker velkommen til møtet med Sørlandsbenken hos næringsforeningen mandag 24. april. Det er første gangen næringsforeningen arrangerer et møte med Sørlandsbenken og hovedsamarbeidspartnerne, som etter planen skal bli en fast rutine to ganger i året.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Representanter fra Sørlandsbenken møtte med næringslivet i Kristiansandsregionen i et møte i regi av næringsforeningen. Hensikten er å skape tettere dialog, bedre samarbeid og å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i regionen.

– Det er veldig hyggelig at vi endelig har fått i stand dette møtet, og målet vårt nå er å få to slike møter i året. Ett i Oslo, og ett her hos oss i næringsforeningen, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Mandag 24. april stilte rundt 20 representanter fra næringslivet opp til et møte med Sørlandsbenken i regi av næringsforeningen. De 20 var spesielt inviterte, og invitasjonen hadde gått ut til næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere og styremedlemmer, samt Lillesand Vekst og Arendal Næringsforening.

Avgjørende møteplass

Fra Sørlandsbenken stilte Freddy De Ruiter (Ap), Høyres Ingunn Foss og Norunn Tveiten Benestad, Hans Fredrik Grøvan fra Krf og Åse Michaelsen fra Frp.

– Det at vi etablerer denne møteplassen er viktig, for oss er det helt avgjørende å få innspill fra det regionale næringsliv, sier Ingunn Foss (H).

– Men dere må gjerne bli enda flinkere til å ta kontakt med oss. Hver første onsdag i måneden samles Sørlandsbenken for å diskutere saker, det kan dere gjerne skrive dere bak øret. Hvis det er saker dere ønsker vi skal diskutere, så ta kontakt i forkant av disse møtene, supplerte Åse Michaelsen (Frp).

Sørlandsbenken har fått skryt for å være et av de beste benke-samarbeidene på Stortinget, det gikk fram i en sak Adressa i fjor (betalingssak): Det er Sørlandsbenken som gjennomfører flest møter og har det best organiserte samarbeidet. Under møtet i Generalboligen 24. april, la de selv også vekt på dette samarbeidet.

– Det har utvilsomt bidratt til at vi har fått så mye midler til å bygge vei på Sørlandet, og at vi i år er vinnerne i Nasjonal Transportplan (NTP). Det at vi snakker med én stemme er viktig, uttaler Hans Fredrik Grøvan (Krf).

Business region Kristiansand

Under møtet i næringsforeningen, orienterte også teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, om planene for Business Region Kristiansand.

– Målet er å ta en mer aktiv rolle i næringsarbeidet, og da må vi styrke næringsavdelingen og måten vi er organisert på. Vi har sett til Aalborg og latt oss inspirere av deres modell. Vi utvider regionbegrepet, det er ikke bare knutepunktkommunene vi snakker om lenger, her vil vi ha med aktører fra både Mandal, Grimstad og Arendal, og vi ønsker mer partnersamarbeid mellom kommunen og andre aktører, som UiA, næringsforeningen, sykehuset, klyngene og andre, påpeker Evensen.

Blant prosjektene som Business Region Kristiansand skal jobbe med, er Næringsforesight, Universitetsbyen, Helsebyen Eg, Grønn forretningsutvikling og Gründerskap. Grøvan mente fibersatsingen også burde inn her.

– Sørlandet er et knutepunkt når det gjelder fiber, og kunne tatt en posisjon som fiberlandsdelen, mener.

Organiseringen av kommunens nye næringsavdeling starter nå, og straks går det ut en utlysning etter ny næringssjef i kommunen.

– Jeg må si at jeg synes det er beklagelig at ikke kommunen tør å løfte denne stillingen opp et nivå og gi den en direktørtittel. Jeg tror man mister mange søkere ved ikke å gjøre det, uttalte Erik Dale, HR – og kommunikasjonsdirektør i Kruse Smith, under møtet.

Mer fokus på UiA

Norunn Tveiten Benestad (H), som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget, la vekt på betydningen av å utvikle UiA og Universitetsbyen på Sørlandet.

– Utviklingen her går for tregt. Her må man gire opp tempo i satsingen. Det handler om å ta en posisjon på å rekruttere og beholde kompetanse, her blir det et stadig tøffere konkurransebilde, sier Tveiten Benestad, og sier satsing på fagskoler nå kommer for fullt.

Styreleder i NiKR, Jan Willy Føreland, støtter Tveiten Benestads utspill om UiA.

– Midlene til utbygging av vei på Sørlandet er resultatet av et formidabelt lagarbeid. Nå må vi få til det samme med universitetet. Og her er vi i gang, og der må jeg også skryte av den nye ledelsen ved UiA. Vi snakker om et stort stemningsskifte når det gjelder å ville samarbeide med næringslivet, sier Føreland.

– Vi har nå, sammen med næringsforeningene i Grimstad og Arendal og Lillesand Vekst, tatt initiativ til et tettere samarbeid med UiA. I starten av mai møter vi med ledelsen ved UiA for å formalisere dette samarbeidet og lande konkrete samarbeidsprosjekter, fortsetter Føreland.

De Ruiter mener UiA burde spisse kompetansen.

– De bør slanke bredden i fagtilbudet sitt, og være tydeligere på hva de satser på.

Grøvan oppsummerte på følgende måte:

– UiA er til for næringslivet i regionen, og må serve dem på en mest mulig hensiktsmessig måte. De er kanskje den viktigste nøkkelen til utvikling i regionen.

Ole-Petter Sunde, prosjektleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sier foreningen er godt fornøyd med møtet, og at det nå planlegges en delegasjonstur til Sørlandsbenken i Oslo til høsten.

– Hensikten er å skape kortest mulig vei fra næringslivets behov til den næringspolitikken våre stortingspolitikere skal utforme.  Slike møter som dette er av stor verdi for å sikre tett dialog og best mulig kunnskapsformidling i forholdet mellom politikk og næring, sier Sunde.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Representanter fra Sørlandsbenken møtte med næringslivet i Kristiansandsregionen i et møte i regi av næringsforeningen. Hensikten er å skape tettere dialog, bedre samarbeid og å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i regionen.

– Det er veldig hyggelig at vi endelig har fått i stand dette møtet, og målet vårt nå er å få to slike møter i året. Ett i Oslo, og ett her hos oss i næringsforeningen, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Mandag 24. april stilte rundt 20 representanter fra næringslivet opp til et møte med Sørlandsbenken i regi av næringsforeningen. De 20 var spesielt inviterte, og invitasjonen hadde gått ut til næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere og styremedlemmer, samt Lillesand Vekst og Arendal Næringsforening.

Avgjørende møteplass

Fra Sørlandsbenken stilte Freddy De Ruiter (Ap), Høyres Ingunn Foss og Norunn Tveiten Benestad, Hans Fredrik Grøvan fra Krf og Åse Michaelsen fra Frp.

– Det at vi etablerer denne møteplassen er viktig, for oss er det helt avgjørende å få innspill fra det regionale næringsliv, sier Ingunn Foss (H).

– Men dere må gjerne bli enda flinkere til å ta kontakt med oss. Hver første onsdag i måneden samles Sørlandsbenken for å diskutere saker, det kan dere gjerne skrive dere bak øret. Hvis det er saker dere ønsker vi skal diskutere, så ta kontakt i forkant av disse møtene, supplerte Åse Michaelsen (Frp).

Sørlandsbenken har fått skryt for å være et av de beste benke-samarbeidene på Stortinget, det gikk fram i en sak Adressa i fjor (betalingssak): Det er Sørlandsbenken som gjennomfører flest møter og har det best organiserte samarbeidet. Under møtet i Generalboligen 24. april, la de selv også vekt på dette samarbeidet.

– Det har utvilsomt bidratt til at vi har fått så mye midler til å bygge vei på Sørlandet, og at vi i år er vinnerne i Nasjonal Transportplan (NTP). Det at vi snakker med én stemme er viktig, uttaler Hans Fredrik Grøvan (Krf).

Business region Kristiansand

Under møtet i næringsforeningen, orienterte også teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, om planene for Business Region Kristiansand.

– Målet er å ta en mer aktiv rolle i næringsarbeidet, og da må vi styrke næringsavdelingen og måten vi er organisert på. Vi har sett til Aalborg og latt oss inspirere av deres modell. Vi utvider regionbegrepet, det er ikke bare knutepunktkommunene vi snakker om lenger, her vil vi ha med aktører fra både Mandal, Grimstad og Arendal, og vi ønsker mer partnersamarbeid mellom kommunen og andre aktører, som UiA, næringsforeningen, sykehuset, klyngene og andre, påpeker Evensen.

Blant prosjektene som Business Region Kristiansand skal jobbe med, er Næringsforesight, Universitetsbyen, Helsebyen Eg, Grønn forretningsutvikling og Gründerskap. Grøvan mente fibersatsingen også burde inn her.

– Sørlandet er et knutepunkt når det gjelder fiber, og kunne tatt en posisjon som fiberlandsdelen, mener.

Organiseringen av kommunens nye næringsavdeling starter nå, og straks går det ut en utlysning etter ny næringssjef i kommunen.

– Jeg må si at jeg synes det er beklagelig at ikke kommunen tør å løfte denne stillingen opp et nivå og gi den en direktørtittel. Jeg tror man mister mange søkere ved ikke å gjøre det, uttalte Erik Dale, HR – og kommunikasjonsdirektør i Kruse Smith, under møtet.

Mer fokus på UiA

Norunn Tveiten Benestad (H), som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget, la vekt på betydningen av å utvikle UiA og Universitetsbyen på Sørlandet.

– Utviklingen her går for tregt. Her må man gire opp tempo i satsingen. Det handler om å ta en posisjon på å rekruttere og beholde kompetanse, her blir det et stadig tøffere konkurransebilde, sier Tveiten Benestad, og sier satsing på fagskoler nå kommer for fullt.

Styreleder i NiKR, Jan Willy Føreland, støtter Tveiten Benestads utspill om UiA.

– Midlene til utbygging av vei på Sørlandet er resultatet av et formidabelt lagarbeid. Nå må vi få til det samme med universitetet. Og her er vi i gang, og der må jeg også skryte av den nye ledelsen ved UiA. Vi snakker om et stort stemningsskifte når det gjelder å ville samarbeide med næringslivet, sier Føreland.

– Vi har nå, sammen med næringsforeningene i Grimstad og Arendal og Lillesand Vekst, tatt initiativ til et tettere samarbeid med UiA. I starten av mai møter vi med ledelsen ved UiA for å formalisere dette samarbeidet og lande konkrete samarbeidsprosjekter, fortsetter Føreland.

De Ruiter mener UiA burde spisse kompetansen.

– De bør slanke bredden i fagtilbudet sitt, og være tydeligere på hva de satser på.

Grøvan oppsummerte på følgende måte:

– UiA er til for næringslivet i regionen, og må serve dem på en mest mulig hensiktsmessig måte. De er kanskje den viktigste nøkkelen til utvikling i regionen.

Ole-Petter Sunde, prosjektleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sier foreningen er godt fornøyd med møtet, og at det nå planlegges en delegasjonstur til Sørlandsbenken i Oslo til høsten.

– Hensikten er å skape kortest mulig vei fra næringslivets behov til den næringspolitikken våre stortingspolitikere skal utforme.  Slike møter som dette er av stor verdi for å sikre tett dialog og best mulig kunnskapsformidling i forholdet mellom politikk og næring, sier Sunde.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor