AA

Måles gjerne på mangfold

  • Jorunn Gislefoss har fått nye oppgaver ved REC Solar Norway denne høsten, og ønsker å være en god rollemodell for kvinner som vil inn i prosessindustrien.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Jorunn Gislefoss vil øke kvinneandelen i prosessindustrien, og mener dessuten at diskusjonen om mangfold må handle om mer enn bare kjønn. – Forskjellighet er kjempeviktig, sier hun.

– Der jeg jobbet før var jeg med på å redde liv hver dag. Nå er jeg med på å løse verdens energiutfordringer, smiler Jorunn Gislefoss.

Fabrikkdirektøren på REC Solar Norway, tidligere Elkem Solar, sitter i vakta ved porten utenfor produksjonsanlegget på Fiskå. Klokka er 07.30, og dagen kommer til å bli travel.

– Det er viktig for meg å løfte jobben til et høyere plan, slik at jeg kjenner at det har en verdi å holde på med det. Jeg bruker meg selv mye i jobben, og da føler jeg at det må være viktig. Det er noe jeg kommuniserer mye ut til de ansatte også. De som jobber her ser ikke solcellepanelene engang, for produktet blir ikke ferdig her. Da er det viktig at vi er bevisst på hva vi driver med, og hva det betyr, sier Gislefoss, som jobbet 22 år ved GE Healthcare i Lindesnes før hun skiftet beite til solcellesilisium-produsenten i 2017.

Påvirkes av Trump

Etter at verksdirektør Geir Ausland sluttet i REC Solar i sommer, har Gislefoss sammen med sin kollega på fabrikken på Herøya overtatt deler av oppgavene til sin tidligere sjef. Hun rapporterer nå direkte til hovedkontoret i Singapore.

– Jeg har hatt mye innadvendt fokus så langt, nå blir det mer utover, mot markedet, kundene og det som foregår av forskning. Det er spennende og interessant, og det er en utfordrende bransje å være i. Det skjer veldig mye, sier hun.

Det viktigste å forstå som leder er at man oppnår resultater gjennom andre mennesker.

For solcelle-bransjen er sårbar for politiske avgjørelser internasjonalt. REC Solar får eksempelvis merke at USA i januar innførte 30 posent toll på solcellepanel som er produsert i utlandet.

– Det gjør at man kjenner at man lever, humrer fabrikksjefen.

At bransjen er uforutsigbar synes hun innebærer et ekstra ansvar overfor de 270 ansatte i selskapet. Gislefoss prøver å tilnærme seg det ansvaret med inkludering og god dialog.

– Det viktigste å forstå som leder er at man oppnår resultater gjennom andre mennesker. Vi må jobbe for at alle blir motivert, og at de er involvert i hvilken retning vi går i.

Skygger ikke unna

I en større organisasjon vil det oppstå utfordringer med ansatte – utfordringer som er vanskelig for en leder å håndtere. Gislefoss synes det er viktig å gå inn i slike saker uten skylapper.

– Jeg tror ikke det er noen som kommer på jobb for å ødelegge noe, eller gjøre livet surt for sine kolleger. Men av og til får handlinger den type konsekvenser, og det å gå inn i det og kalle en spade for en spade, det tror jeg veldig på. For å unngå å komme i den situasjonen igjen, og for at de det gjelder skal være involvert i å finne løsninger, sier fabrikksjefen.

Hun har laget seg en rutine på hvordan hun tilnærmer seg den type situasjoner.

– Tilbakemeldinger er viktig. Og negative tilbakemeldinger kan være vanskelig å gi fordi vi er redd for hvordan folk vil reagere. Det er viktig å ikke skygge unna. Jeg har utarbeidet en enkel regel når jeg skal inn i sånne samtaler. Jeg har med meg en lapp hvor det står akkurat det jeg skal si, og som kan gjøre vondt både å si og å høre. Så når jeg bare vil gå rundt grøten fordi det er ubehagelig, har jeg den lappen foran meg. Det er et råd jeg ofte gir til ledere: Du må få sagt det som skal sies, også når det er vanskelig.

Rollemodell 

De siste årene har Gislefoss deltatt i nettverket NODE Eyde Women (NEW), som jobber for å øke kvinneandelen i prosessindustrien. Hun befinner seg i et mannsdominert miljø i hverdagen, men opplever ikke at hun blir møtt særlig annerledes fordi hun er kvinne.

Gislefoss har store ambisjoner for fabrikken, og vil blant annet jobbe for å bli sterkere internasjonalt.

– Er det noe konkret du kan gjøre for å få flere kvinner inn i din bransje?

– Ja, jeg kan være en bidragsyter ved å være en rollemodell som andre kan relatere seg til. Og så kan jeg synliggjøre vår bransje for både jenter og gutter. Jeg føler et ansvar for å tørre å være et ansikt utad og formidle hva vår bransje er, sier Gislefoss, som også er styreleder i Eyde-klyngen.

Hun mener det er viktig å løfte diskusjonen om mangfold til mer enn bare kjønn, slik at den også omhandler for eksempel alder, utdanning og etnisitet.

– Jeg er opptatt av det jeg kaller diversitet. Det går på hvordan man er som person og hvordan man tenker. Jeg ønsker at de rundt meg kan utfordre det jeg gjør, og hverandre. Hvis vi har en gruppe med forskjellige typer folk, så er det en styrke. Som et lag hvor de forskjellige spillerne spiller der de er gode på banen. Når jeg skal ansette noen er det et element som alltid ligger i bakhodet. Hvordan er denne personen forskjellig i gruppa han eller hun skal inn i, og er det en forskjellighet vi har bruk for. Jeg synes det er ekstremt viktig å være bevisst på, for det er lett å velge de som er mest lik en selv.

– Er mangfold noe du bør bli målt på i jobben din?

– Ja, det synes jeg. Forskjellighet er kjempeviktig. Det er ikke alltid lett å måle, for da må du sette folk i bås, og det har jeg i utgangspunktet ikke lyst til. Men kjønn går an å måle, og det bør vi også gjøre.

Fremtiden

Det nærmer seg morgenmøte og Gislefoss setter kursen inn mot produksjonsområdet. Dagene blir ikke mindre travle med de nye oppgavene hun nå har fått. Fabrikksjefen sier hun aldri har hatt store ambisjoner på egne vegne, men hun er ambisiøs på vegne av fabrikken, og opptatt av å gjøre det beste ut av enhver situasjon.

– Hva ønsker du å ha oppnådd hvis du fortsatt har denne jobben om ti år?

– For det første at vi klarer å drive en business som går bra. Så vil jeg dra det litt lenger og si at jeg håper vi har hatt en utvikling innenfor feltet, og tatt en sterkere posisjon i internasjonal sammenheng enn vi har i dag. Da er vi ganske ambisiøse, og det skal vi være.

FAKTA: Jorunn Skofteland Gislefoss (53)

Fabrikkdirektør ved REC Solar Fiskå og kontaktperson for REC Solar Norway AS.

Familie: Gift, to barn og ett barnebarn.

Bor: Lindesnes, født i Mandal.

Bakgrunn: Doktorgrad i miljøfysikk. Jobbet 22 år ved GE Healthcare i Lindesnes, de siste fem årene som fabrikkdirektør.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Jorunn Gislefoss vil øke kvinneandelen i prosessindustrien, og mener dessuten at diskusjonen om mangfold må handle om mer enn bare kjønn. – Forskjellighet er kjempeviktig, sier hun.

– Der jeg jobbet før var jeg med på å redde liv hver dag. Nå er jeg med på å løse verdens energiutfordringer, smiler Jorunn Gislefoss.

Fabrikkdirektøren på REC Solar Norway, tidligere Elkem Solar, sitter i vakta ved porten utenfor produksjonsanlegget på Fiskå. Klokka er 07.30, og dagen kommer til å bli travel.

– Det er viktig for meg å løfte jobben til et høyere plan, slik at jeg kjenner at det har en verdi å holde på med det. Jeg bruker meg selv mye i jobben, og da føler jeg at det må være viktig. Det er noe jeg kommuniserer mye ut til de ansatte også. De som jobber her ser ikke solcellepanelene engang, for produktet blir ikke ferdig her. Da er det viktig at vi er bevisst på hva vi driver med, og hva det betyr, sier Gislefoss, som jobbet 22 år ved GE Healthcare i Lindesnes før hun skiftet beite til solcellesilisium-produsenten i 2017.

Påvirkes av Trump

Etter at verksdirektør Geir Ausland sluttet i REC Solar i sommer, har Gislefoss sammen med sin kollega på fabrikken på Herøya overtatt deler av oppgavene til sin tidligere sjef. Hun rapporterer nå direkte til hovedkontoret i Singapore.

– Jeg har hatt mye innadvendt fokus så langt, nå blir det mer utover, mot markedet, kundene og det som foregår av forskning. Det er spennende og interessant, og det er en utfordrende bransje å være i. Det skjer veldig mye, sier hun.

Det viktigste å forstå som leder er at man oppnår resultater gjennom andre mennesker.

For solcelle-bransjen er sårbar for politiske avgjørelser internasjonalt. REC Solar får eksempelvis merke at USA i januar innførte 30 posent toll på solcellepanel som er produsert i utlandet.

– Det gjør at man kjenner at man lever, humrer fabrikksjefen.

At bransjen er uforutsigbar synes hun innebærer et ekstra ansvar overfor de 270 ansatte i selskapet. Gislefoss prøver å tilnærme seg det ansvaret med inkludering og god dialog.

– Det viktigste å forstå som leder er at man oppnår resultater gjennom andre mennesker. Vi må jobbe for at alle blir motivert, og at de er involvert i hvilken retning vi går i.

Skygger ikke unna

I en større organisasjon vil det oppstå utfordringer med ansatte – utfordringer som er vanskelig for en leder å håndtere. Gislefoss synes det er viktig å gå inn i slike saker uten skylapper.

– Jeg tror ikke det er noen som kommer på jobb for å ødelegge noe, eller gjøre livet surt for sine kolleger. Men av og til får handlinger den type konsekvenser, og det å gå inn i det og kalle en spade for en spade, det tror jeg veldig på. For å unngå å komme i den situasjonen igjen, og for at de det gjelder skal være involvert i å finne løsninger, sier fabrikksjefen.

Hun har laget seg en rutine på hvordan hun tilnærmer seg den type situasjoner.

– Tilbakemeldinger er viktig. Og negative tilbakemeldinger kan være vanskelig å gi fordi vi er redd for hvordan folk vil reagere. Det er viktig å ikke skygge unna. Jeg har utarbeidet en enkel regel når jeg skal inn i sånne samtaler. Jeg har med meg en lapp hvor det står akkurat det jeg skal si, og som kan gjøre vondt både å si og å høre. Så når jeg bare vil gå rundt grøten fordi det er ubehagelig, har jeg den lappen foran meg. Det er et råd jeg ofte gir til ledere: Du må få sagt det som skal sies, også når det er vanskelig.

Rollemodell 

De siste årene har Gislefoss deltatt i nettverket NODE Eyde Women (NEW), som jobber for å øke kvinneandelen i prosessindustrien. Hun befinner seg i et mannsdominert miljø i hverdagen, men opplever ikke at hun blir møtt særlig annerledes fordi hun er kvinne.

Gislefoss har store ambisjoner for fabrikken, og vil blant annet jobbe for å bli sterkere internasjonalt.

– Er det noe konkret du kan gjøre for å få flere kvinner inn i din bransje?

– Ja, jeg kan være en bidragsyter ved å være en rollemodell som andre kan relatere seg til. Og så kan jeg synliggjøre vår bransje for både jenter og gutter. Jeg føler et ansvar for å tørre å være et ansikt utad og formidle hva vår bransje er, sier Gislefoss, som også er styreleder i Eyde-klyngen.

Hun mener det er viktig å løfte diskusjonen om mangfold til mer enn bare kjønn, slik at den også omhandler for eksempel alder, utdanning og etnisitet.

– Jeg er opptatt av det jeg kaller diversitet. Det går på hvordan man er som person og hvordan man tenker. Jeg ønsker at de rundt meg kan utfordre det jeg gjør, og hverandre. Hvis vi har en gruppe med forskjellige typer folk, så er det en styrke. Som et lag hvor de forskjellige spillerne spiller der de er gode på banen. Når jeg skal ansette noen er det et element som alltid ligger i bakhodet. Hvordan er denne personen forskjellig i gruppa han eller hun skal inn i, og er det en forskjellighet vi har bruk for. Jeg synes det er ekstremt viktig å være bevisst på, for det er lett å velge de som er mest lik en selv.

– Er mangfold noe du bør bli målt på i jobben din?

– Ja, det synes jeg. Forskjellighet er kjempeviktig. Det er ikke alltid lett å måle, for da må du sette folk i bås, og det har jeg i utgangspunktet ikke lyst til. Men kjønn går an å måle, og det bør vi også gjøre.

Fremtiden

Det nærmer seg morgenmøte og Gislefoss setter kursen inn mot produksjonsområdet. Dagene blir ikke mindre travle med de nye oppgavene hun nå har fått. Fabrikksjefen sier hun aldri har hatt store ambisjoner på egne vegne, men hun er ambisiøs på vegne av fabrikken, og opptatt av å gjøre det beste ut av enhver situasjon.

– Hva ønsker du å ha oppnådd hvis du fortsatt har denne jobben om ti år?

– For det første at vi klarer å drive en business som går bra. Så vil jeg dra det litt lenger og si at jeg håper vi har hatt en utvikling innenfor feltet, og tatt en sterkere posisjon i internasjonal sammenheng enn vi har i dag. Da er vi ganske ambisiøse, og det skal vi være.

FAKTA: Jorunn Skofteland Gislefoss (53)

Fabrikkdirektør ved REC Solar Fiskå og kontaktperson for REC Solar Norway AS.

Familie: Gift, to barn og ett barnebarn.

Bor: Lindesnes, født i Mandal.

Bakgrunn: Doktorgrad i miljøfysikk. Jobbet 22 år ved GE Healthcare i Lindesnes, de siste fem årene som fabrikkdirektør.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor