AA

Mangfold er en superkraft

  • Illustrasjon: Anette Pettersen
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Se den. Anerkjenn den. Ivareta den!

For to år siden skrev jeg om utenforskap og diskriminering i arbeidslivet, og om hvilke konsekvenser det har for individer.

Mye har skjedd i løpet av de siste to årene. Flere modige mennesker kommer fram for å fortelle sine historier. Når de gjør dette, opplever de en vanvittig kombinasjon av netthets og ros. Noen kaller dem for sytepaver. Jeg kaller dem for helter, som bruker sine stemmer for å skape bevisstgjøring. Helter!

Vi ser også at det er flere aktører som kommer på banen, og finner nye måter å samarbeide på for å skape inkluderende og mangfoldige arbeidsplasser. De er også helter. Helter som hører andre sine stemmer og som bruker sin posisjon for å skape endring. Helter!

Jeg mener at når en tilsvarende synergi av historier og handlinger etableres er det viktig at det fremmes. For det er nettopp det vi trenger for å snu negative tendenser i arbeidslivet som holder mennesker utenfor.

I 2019 ble oppgaveutvalget «Flere i arbeid» opprettet. Utvalget viser til alvorlige utfordringer i Kristiansand knyttet til arbeidsledighet, samt fremmer en rekke forslag til tiltak for å tilnærme oss disse. Det er tydelig at samarbeidet mellom kommunen, næringslivet og utdanningsinstitusjoner er vesentlig for å skape en endring. For levekårsutfordringene vi har i Kristiansand og i Agderregionen løser vi best sammen når vi lytter til hverandre, og når vi iverksetter tiltak med mennesket i sentrum.

Mestring, kompetansebygging og et raust arbeidsliv er nødvendig. Vi har alle et samfunnsansvar her. På den ene siden handler det om å bygge vår egen kompetanse og forsterke vårt navn som arbeidssøkere. På den andre siden trenger vi flere aktører i næringslivet som ser viktigheten av å satse på mangfold på arbeidsplassene.

Å satse på mangfold handler ikke om en moralsk forpliktelse. Det handler om å se verdien og innovasjonspotensialet i arbeidsplasser som har en sammensetning av ulike mennesker med ulik bakgrunn. Det er når mangfold ledes på riktig måte at magien kan skje – for et åpent og mangfoldig arbeidsliv er vår superkraft!

Skrevet av Adriana Ruiz, spaltist

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Se den. Anerkjenn den. Ivareta den!

For to år siden skrev jeg om utenforskap og diskriminering i arbeidslivet, og om hvilke konsekvenser det har for individer.

Mye har skjedd i løpet av de siste to årene. Flere modige mennesker kommer fram for å fortelle sine historier. Når de gjør dette, opplever de en vanvittig kombinasjon av netthets og ros. Noen kaller dem for sytepaver. Jeg kaller dem for helter, som bruker sine stemmer for å skape bevisstgjøring. Helter!

Vi ser også at det er flere aktører som kommer på banen, og finner nye måter å samarbeide på for å skape inkluderende og mangfoldige arbeidsplasser. De er også helter. Helter som hører andre sine stemmer og som bruker sin posisjon for å skape endring. Helter!

Jeg mener at når en tilsvarende synergi av historier og handlinger etableres er det viktig at det fremmes. For det er nettopp det vi trenger for å snu negative tendenser i arbeidslivet som holder mennesker utenfor.

I 2019 ble oppgaveutvalget «Flere i arbeid» opprettet. Utvalget viser til alvorlige utfordringer i Kristiansand knyttet til arbeidsledighet, samt fremmer en rekke forslag til tiltak for å tilnærme oss disse. Det er tydelig at samarbeidet mellom kommunen, næringslivet og utdanningsinstitusjoner er vesentlig for å skape en endring. For levekårsutfordringene vi har i Kristiansand og i Agderregionen løser vi best sammen når vi lytter til hverandre, og når vi iverksetter tiltak med mennesket i sentrum.

Mestring, kompetansebygging og et raust arbeidsliv er nødvendig. Vi har alle et samfunnsansvar her. På den ene siden handler det om å bygge vår egen kompetanse og forsterke vårt navn som arbeidssøkere. På den andre siden trenger vi flere aktører i næringslivet som ser viktigheten av å satse på mangfold på arbeidsplassene.

Å satse på mangfold handler ikke om en moralsk forpliktelse. Det handler om å se verdien og innovasjonspotensialet i arbeidsplasser som har en sammensetning av ulike mennesker med ulik bakgrunn. Det er når mangfold ledes på riktig måte at magien kan skje – for et åpent og mangfoldig arbeidsliv er vår superkraft!

Skrevet av Adriana Ruiz, spaltist

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor