AA

Mangfold fører til innovasjon

  • Elisabet S. Hauge og Bjørn Braastad ved Oxford Research ser frem til å jobbe videre med prosjektet om mangfold i arbeidslivet.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Flere innvandrere i ledelsen kan øke en bedrifts verdiskaping.

– Vi ser at det ofte er fokus på integrering av innvandrere inn i arbeidslivet, men vi må også løfte disse opp i bedriftenes ledelse og styre, sier Elisabet S. Hauge, senioranalytiker ved Oxford Research.

Hun leder det treårige forskningsprosjektet «Betydningen av mangfold for verdiskaping og innovasjon», som er finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetanse- og utviklingsfond og Sparebankstiftelsen. Prosjektet fokuserer på hvordan integrering av innvandrere kan gi økt verdiskaping og innovasjon i privat sektor.

Effekten av mangfold

– I første omgang har vi vært i kontakt med ti bedrifter på Sørlandet, samt hatt fokusgruppeintervjuer med innvandrere. Prosjektet tar for seg de innvandrerne som allerede er i jobb, og hvordan disse kan bidra til innovasjon og verdiskaping i bedriften, forteller Hauge.

Andre har tidligere forsket på mangfold i arbeidslivet, men det er gjort lite på effekten av dette. Hauge forteller at deres funn viser at bedriftene ofte har mangfold blant de ansatte, men at disse ikke bidrar til innovasjon.

– Det vises blant annet til kulturforskjeller, som kan gjøre at det for noen er vanskelig å kontakte sjefen og fortelle om sin idé. Her må vi snu det på hodet, og spørre oss hva man kan gjøre for at disse blir hørt.

Til tross for at bedriftene viser til mangfold, er dette sjelden tilfellet i ledelsen.

– Når man kommer til mellomledelse, ledelse og styresammensetning skrumper mangfoldet inn. Her blir det tynt i rekkene av personer med annen bakgrunn enn etnisk norsk, forteller Hauge.

Prosjektet videreføres

Hun oppfordrer bedrifter til å se mangfold som en del av bedriftens innovasjonsstrategi.

– Det er store vekstmuligheter dersom man evner å utnytte innvandreres ressurser for å styrke bedrifter og offentlige aktørers innovasjonsevne, sier hun.

Forskerne skal de neste halvannet årene se videre på hvilke tiltak som bør iverksettes for å utnytte ansattes kompetanse best mulig.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Flere innvandrere i ledelsen kan øke en bedrifts verdiskaping.

– Vi ser at det ofte er fokus på integrering av innvandrere inn i arbeidslivet, men vi må også løfte disse opp i bedriftenes ledelse og styre, sier Elisabet S. Hauge, senioranalytiker ved Oxford Research.

Hun leder det treårige forskningsprosjektet «Betydningen av mangfold for verdiskaping og innovasjon», som er finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetanse- og utviklingsfond og Sparebankstiftelsen. Prosjektet fokuserer på hvordan integrering av innvandrere kan gi økt verdiskaping og innovasjon i privat sektor.

Effekten av mangfold

– I første omgang har vi vært i kontakt med ti bedrifter på Sørlandet, samt hatt fokusgruppeintervjuer med innvandrere. Prosjektet tar for seg de innvandrerne som allerede er i jobb, og hvordan disse kan bidra til innovasjon og verdiskaping i bedriften, forteller Hauge.

Andre har tidligere forsket på mangfold i arbeidslivet, men det er gjort lite på effekten av dette. Hauge forteller at deres funn viser at bedriftene ofte har mangfold blant de ansatte, men at disse ikke bidrar til innovasjon.

– Det vises blant annet til kulturforskjeller, som kan gjøre at det for noen er vanskelig å kontakte sjefen og fortelle om sin idé. Her må vi snu det på hodet, og spørre oss hva man kan gjøre for at disse blir hørt.

Til tross for at bedriftene viser til mangfold, er dette sjelden tilfellet i ledelsen.

– Når man kommer til mellomledelse, ledelse og styresammensetning skrumper mangfoldet inn. Her blir det tynt i rekkene av personer med annen bakgrunn enn etnisk norsk, forteller Hauge.

Prosjektet videreføres

Hun oppfordrer bedrifter til å se mangfold som en del av bedriftens innovasjonsstrategi.

– Det er store vekstmuligheter dersom man evner å utnytte innvandreres ressurser for å styrke bedrifter og offentlige aktørers innovasjonsevne, sier hun.

Forskerne skal de neste halvannet årene se videre på hvilke tiltak som bør iverksettes for å utnytte ansattes kompetanse best mulig.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor