AA

Mangfoldspris til Semine

  • Lene Diesen, CEO Semine, tok imot prisen på en digital prisutdeling.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Semine og Norges Multikulturelle Senter vant den regionale Mangfoldsprisen for Agder.

Juryen lot seg imponere av hvordan de to vinnerne hver på sin måte bevisst jobber med å matche sine ansattes kunnskap med konkrete oppgaver, og slik gi dem god tilknytning til arbeidslivet.

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Teknologibedriften Semine vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

– Semine skreddersyr løsninger når det gjelder språk- og arbeidspraksis for medarbeidere med innvandrerbakgrunn. I tillegg utnytter de deres kulturelle kompetanse på en måte som styrker leveransene til kundene og gir grunnlag for videre vekst, sier juryleder for Agder, Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver innen næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Her er juryens begrunnelse:

“Semine AS er en spennende teknologibedrift, som imponerer juryen.

Mangfoldstrategien er forankret i toppledelsen. Gjennom en undersøkelse blant alle ansatte fra Culture engine er det definert ti verdier, som grunnlag for videre utvikling. Dette kultursporet følges gjennom hele året og er en av selskapets grunnpilarer.

Både det faglige vektlegges, samt det sosiale utover vanlig arbeidstid. Det er et svært godt arbeidsmiljø. De ansatte har like muligheter og er stolte av arbeidsplassen.

Det samarbeides tett med flyktningtjenesten og NAV. De som kommer, får en mentor – og et strukturert opplegg om ønskelig. Det er skreddersøm tilpasset den enkeltes behov med både språk- og arbeidspraksis. Nesten halvparten er blitt fast ansatt.

Den kulturelle kompetansen disse medarbeiderne har gjør at flere perspektiver kompletterer kundeleveransene, noe Semine profiterer av og som gir grunnlag for videre vekst.”

En bevisst holdning som gir integrering i praksis

Norges Multikulturelle Senter AS (NOMKUS) stakk av med seieren i kategorien for små virksomheter. De fikk ros for å fremheve hver enkeltes kompetanse, og på den måten danne grunnlaget for et solid fotfeste i arbeidslivet.  

–De fleste av de ansatte i NOMKUS har master-kompetanse, og flere enn halvparten har innvandrerbakgrunn. NOMKUS bruker de ansattes kompetanse aktivt i relevante arbeidsoppgaver, og har lykkes med å skape et godt multikulturelt arbeidsmiljø, sier jurylederen.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen.

– Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne i Agder skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.

Næringsforeningen har vært representert i juryen ved administrerende direktør Trond Backer.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Semine og Norges Multikulturelle Senter vant den regionale Mangfoldsprisen for Agder.

Juryen lot seg imponere av hvordan de to vinnerne hver på sin måte bevisst jobber med å matche sine ansattes kunnskap med konkrete oppgaver, og slik gi dem god tilknytning til arbeidslivet.

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. Teknologibedriften Semine vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

– Semine skreddersyr løsninger når det gjelder språk- og arbeidspraksis for medarbeidere med innvandrerbakgrunn. I tillegg utnytter de deres kulturelle kompetanse på en måte som styrker leveransene til kundene og gir grunnlag for videre vekst, sier juryleder for Agder, Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver innen næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Her er juryens begrunnelse:

“Semine AS er en spennende teknologibedrift, som imponerer juryen.

Mangfoldstrategien er forankret i toppledelsen. Gjennom en undersøkelse blant alle ansatte fra Culture engine er det definert ti verdier, som grunnlag for videre utvikling. Dette kultursporet følges gjennom hele året og er en av selskapets grunnpilarer.

Både det faglige vektlegges, samt det sosiale utover vanlig arbeidstid. Det er et svært godt arbeidsmiljø. De ansatte har like muligheter og er stolte av arbeidsplassen.

Det samarbeides tett med flyktningtjenesten og NAV. De som kommer, får en mentor – og et strukturert opplegg om ønskelig. Det er skreddersøm tilpasset den enkeltes behov med både språk- og arbeidspraksis. Nesten halvparten er blitt fast ansatt.

Den kulturelle kompetansen disse medarbeiderne har gjør at flere perspektiver kompletterer kundeleveransene, noe Semine profiterer av og som gir grunnlag for videre vekst.”

En bevisst holdning som gir integrering i praksis

Norges Multikulturelle Senter AS (NOMKUS) stakk av med seieren i kategorien for små virksomheter. De fikk ros for å fremheve hver enkeltes kompetanse, og på den måten danne grunnlaget for et solid fotfeste i arbeidslivet.  

–De fleste av de ansatte i NOMKUS har master-kompetanse, og flere enn halvparten har innvandrerbakgrunn. NOMKUS bruker de ansattes kompetanse aktivt i relevante arbeidsoppgaver, og har lykkes med å skape et godt multikulturelt arbeidsmiljø, sier jurylederen.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen.

– Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne i Agder skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDis årskonferanse den 19. november.

Næringsforeningen har vært representert i juryen ved administrerende direktør Trond Backer.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor