AA

Red Rock og StepChange slår seg sammen

  • Administrerende direktør i StepChange, Øyvind Mydland og administrerende direktør i Red Rock, Christoffer Jørgenvåg.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Red Rock og StepChange går sammen for å styrke posisjonen innenfor digitalisering av marine, energi, industri og transport.

– Vi satser videre på smart, fjernstyrt og robotisert utstyr, autonome delløsninger samt smarte og robotiserte operasjoner, forteller Christoffer Jørgenvåg, i en pressemelding.

Red Rock leverer digitalisert lasthandteringsutstyr med fjernstyring og autonom operasjon, IT-løsninger for persontransport og softwareutvikling for operasjon og logistikk. StepChange er et konsulentselskap som arbeider mot energiselskaper med å få effekt av digitalisering og leverer en integrert softwareplattform/3D modell for effektivisering av arbeid og bruk av kunstig intelligens.

– Selskapene utfyller hverandres kompetanse og løsninger og går nå sammen for satsing på videre vekst. Sammenslåingen styrker vår posisjonering innenfor digital transformasjon av operasjoner, sier Jørgenvåg videre i pressemeldingen.

Bruk av robotiserte løsninger, nettverksbasert distribuert arbeid, samhandling, operasjonssentre samt helhetlige integrerte løsninger og nye forretningsmodeller skal gi grunnlag for en mer effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser i økosystemet.

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Red Rock og StepChange går sammen for å styrke posisjonen innenfor digitalisering av marine, energi, industri og transport.

– Vi satser videre på smart, fjernstyrt og robotisert utstyr, autonome delløsninger samt smarte og robotiserte operasjoner, forteller Christoffer Jørgenvåg, i en pressemelding.

Red Rock leverer digitalisert lasthandteringsutstyr med fjernstyring og autonom operasjon, IT-løsninger for persontransport og softwareutvikling for operasjon og logistikk. StepChange er et konsulentselskap som arbeider mot energiselskaper med å få effekt av digitalisering og leverer en integrert softwareplattform/3D modell for effektivisering av arbeid og bruk av kunstig intelligens.

– Selskapene utfyller hverandres kompetanse og løsninger og går nå sammen for satsing på videre vekst. Sammenslåingen styrker vår posisjonering innenfor digital transformasjon av operasjoner, sier Jørgenvåg videre i pressemeldingen.

Bruk av robotiserte løsninger, nettverksbasert distribuert arbeid, samhandling, operasjonssentre samt helhetlige integrerte løsninger og nye forretningsmodeller skal gi grunnlag for en mer effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser i økosystemet.

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere