AA

Skal lede nasjonal gruppe mot mobbing og trakassering

  • UiA-rektor Frank Reichert.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

UiA-rektor Frank Reichert skal lede Universitets- og høgskolerådets (UHR) nye arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering.

– Jeg er veldig glad for at UHR tar tak i problematikken på nasjonalt nivå, og setter i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe mot mobbing og trakassering av studenter og ansatte. Det er en ære for UiA at vi blir spurt om å lede arbeidsgruppen, og en erkjennelse av jobben vi har gjort på feltet det siste året, sier rektor Frank Reichert i en pressemelding.

UHR-styrets vedtak slår fast at arbeidet mot mobbing og trakassering er et lederansvar. Emnet skal tas inn i UHRs lederopplæringsprogram. Reichert understreker også den enkelte universitetslærers betydning.

– Neste studieår er bare åtte måneder unna. Vi må utvikle flere verktøy som hjelper til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering, sier Reichert.

Styret i UHR skal nå oppnevne medlemmer og utvikle mandat for arbeidsgruppen, som skal være klart til neste styremøte i begynnelsen av februar 2018. Det er også vedtatt at mobbing og trakassering blir hovedtema for UHRs representantskapsmøte i mai 2018.

Arbeidsgruppen skal samordne innsatsen i universitets- og høgskolesektoren når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
UiA-rektor Frank Reichert skal lede Universitets- og høgskolerådets (UHR) nye arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering.

– Jeg er veldig glad for at UHR tar tak i problematikken på nasjonalt nivå, og setter i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe mot mobbing og trakassering av studenter og ansatte. Det er en ære for UiA at vi blir spurt om å lede arbeidsgruppen, og en erkjennelse av jobben vi har gjort på feltet det siste året, sier rektor Frank Reichert i en pressemelding.

UHR-styrets vedtak slår fast at arbeidet mot mobbing og trakassering er et lederansvar. Emnet skal tas inn i UHRs lederopplæringsprogram. Reichert understreker også den enkelte universitetslærers betydning.

– Neste studieår er bare åtte måneder unna. Vi må utvikle flere verktøy som hjelper til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering, sier Reichert.

Styret i UHR skal nå oppnevne medlemmer og utvikle mandat for arbeidsgruppen, som skal være klart til neste styremøte i begynnelsen av februar 2018. Det er også vedtatt at mobbing og trakassering blir hovedtema for UHRs representantskapsmøte i mai 2018.

Arbeidsgruppen skal samordne innsatsen i universitets- og høgskolesektoren når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor