AA

Mer Likestilt arbeidsliv

  • Fem nye virksomheter har foreløpig sagt de vil delta i runde to av Likestilt arbeidsliv. Prosjektteamet fra venstre: Patricia Hartmann og Ann Opheim Jørgensen. Adriana Ruiz var ikke tilstede da bildet ble tatt.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I september er det klart for ny runde av prosjektet Likestilt arbeidsliv.

– Nå jobber vi todelt, både med oppstarten av en ny runde og med resertifisering av de virksomhetene som ble sertifisert forrige gang, forteller Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv i Agder fylkeskommune.

Prosjektet, som var et samarbeidsprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, har som mål å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i offentlige og private virksomheter. I 2018 ble 15 bedrifter sertifisert.

– De aller fleste har takket ja til å være med på en resertifisering til neste år. Det er veldig bra, sier Hartmann og fortsetter:

– Vi har hatt en gjennomgang med alle virksomhetene som var med i runde én, og det er mye positivitet knyttet til å starte opp igjen. Det er givende å se at de prioriterer dette arbeidet.

Flere av bedriftene som var med i runde én har fått reell verdi av dette.

– Vi får tilbakemelding på at arbeid med likestilling, inkludering og mangfold har en verdi for virksomheten. Det er en endring i samfunnet, og både kunder og ny arbeidskraft stiller krav om dette, mener prosjektlederen.

I september inviteres både gamle og nye virksomheter til fagsamling og kick off. Her åpnes det også for at de som er interessert i å høre mer om hva Likestilt arbeidsliv går ut på kan delta.

– Å bli sertifisert som Likestilt arbeidsplass skal gi virksomheten konkrete verktøy å jobbe med. Fagsamlingene er en arena for erfaringsutveksling, og det er nyttig for bedriftene å møte andre i samme situasjon.

Tanken er at sertifiseringsordningen skal bli nasjonal.

– På oppdrag fra Bufdir jobber vi nå med å rulle ut dette over hele landet, avslutter Hartmann.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

I september er det klart for ny runde av prosjektet Likestilt arbeidsliv.

– Nå jobber vi todelt, både med oppstarten av en ny runde og med resertifisering av de virksomhetene som ble sertifisert forrige gang, forteller Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv i Agder fylkeskommune.

Prosjektet, som var et samarbeidsprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, har som mål å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i offentlige og private virksomheter. I 2018 ble 15 bedrifter sertifisert.

– De aller fleste har takket ja til å være med på en resertifisering til neste år. Det er veldig bra, sier Hartmann og fortsetter:

– Vi har hatt en gjennomgang med alle virksomhetene som var med i runde én, og det er mye positivitet knyttet til å starte opp igjen. Det er givende å se at de prioriterer dette arbeidet.

Flere av bedriftene som var med i runde én har fått reell verdi av dette.

– Vi får tilbakemelding på at arbeid med likestilling, inkludering og mangfold har en verdi for virksomheten. Det er en endring i samfunnet, og både kunder og ny arbeidskraft stiller krav om dette, mener prosjektlederen.

I september inviteres både gamle og nye virksomheter til fagsamling og kick off. Her åpnes det også for at de som er interessert i å høre mer om hva Likestilt arbeidsliv går ut på kan delta.

– Å bli sertifisert som Likestilt arbeidsplass skal gi virksomheten konkrete verktøy å jobbe med. Fagsamlingene er en arena for erfaringsutveksling, og det er nyttig for bedriftene å møte andre i samme situasjon.

Tanken er at sertifiseringsordningen skal bli nasjonal.

– På oppdrag fra Bufdir jobber vi nå med å rulle ut dette over hele landet, avslutter Hartmann.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor