AA

Mer optimisme i næringslivet på Sørlandet

  • Anita S. Dietrichson sammen med Thorbjørn Thorkildsen, assisterende banksjef i Sparebank 1 SR bank, og sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR bank.
  • KYRRE
    Sjeføkonom i Sparebank 1 SR bank kom med gode nyheter til næringslivet på Sørlandet.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

SR-banks Konkjunkturbarometer viser at bedrifter på Sørlandet ser for seg økt lønnsomhet, flere ansettelser og økte investeringer i tiden framover.

– Agder har en markant bedring, og vi ser at optimismen nå fester seg. Det er imponerende hvordan regionen har klart seg gjennom oljenedturen, og det kommer trolig til å bli forsket på i tiden som kommer: Hvordan Agder som region, som vi trodde var så oljeavhengige, klarte seg gjennom denne nedturen, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonomi i Sparebank 1. SR bank.

Så var også tittelen på presentasjon hans: “Optimismen fester seg – omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen.” Knudsen har denne uken turnert landet for å presentere Konjunkturbarometeret 2017. Fredag var han på Klubben i Kristiansand og presenterte tallene for rundt 80 frammøtte fra næringslivet i Kristiansandsregionen.

– Omstillingsevnen er høy i regionen, vi ser at det er et differensiert næringsliv og vi må kunne konkludere med at næringslivet her er nok så gode til å takle sjokk og skift, understreker Knudsen.

Folk puster med magen, bedriftene begynner å ha mer normalisert drift og optimismen fester seg.

Han viste videre til situasjonen i resten av verden, som på mange måter gjenspeiler det samme bildet som man ser på Sørlandet og i Norge for øvrig: Økt optimisme og forsiktig vekst.

– Til tross for økonomisk nedtur de siste årene, og økt politisk polarisering i verden: Vi ser en syklisk opptur i verden. Og det er bra, for det betyr at for hver dag en europeer får jobb, desto mindre sannsynlighet er det for en stemme til høyreradikale krefter som Marine Le Pen, understreker Knudsen.

Arbeidsledigheten faller også, og ifølge Knudsen opplever Norge nå den laveste ledigheten siden 2013.

– Ifølge NAV vil ledigheten falle ytterligere. Det er ikke lenge til før vi igjen vil oppleve knapphet på folk, spår Knudsen.

– Og det vi også må huske på er at i 2013, så lå oljeprisen på rundt 110 dollar fatet. Nå ligger den på 52-53 dollar fatet, og vil trolig svinge mellom 40 og 60 dollar den kommende tiden. Men vi opplever også endringer i kostnadsnivå, og mange prosjekter på norsk sokkel vil derfor være lønnsomme de neste årene.

Knudsen trakk BRG Entreprenør  fram som et eksempel på hvordan bedrifter i landsdelen har klart å omstille seg i nedgangstider.

Gunnar Thompson.

– Da det var på det aller stilleste i bransjen, og vi satt og ni-regnet på hvordan vi skulle få hjulene til å gå rundt, da klarte vi å finne nye markeder og som et resultat av det så doblet vi ordrereserven, påpekte Gunnar Thompson, daglig leder i BRG Entreprenør.

Næringslivet i Kristiansand scorer også bedre enn i Bergen og Stavanger når det gjelder syn på utsiktene i tiden framover.

– Det vi spør om er utsikter knyttet til antall årsverk, omsetning, lønnsomhet og investeringer, og her kommer næringlivet i Kristiansand bedre ut enn Bergen og Stavanger, forklarer Knudsen.

Som oppsummerte Konjunkturbarometeret, som banken presenterer to ganger årlig, på følgende måte:

– Folk puster med magen, bedriftene begynner å ha mer normalisert drift og optimismen fester seg. Vi ser økte forventninger for olje – og industribedrifter, økt sysselsetting, økte ordrereserver og mer lønnsomhet. Det er fortsatt utfordringer, men mulighetene er store. Norske banker er dessuten mer solide enn på mange år.

 

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
SR-banks Konkjunkturbarometer viser at bedrifter på Sørlandet ser for seg økt lønnsomhet, flere ansettelser og økte investeringer i tiden framover.

– Agder har en markant bedring, og vi ser at optimismen nå fester seg. Det er imponerende hvordan regionen har klart seg gjennom oljenedturen, og det kommer trolig til å bli forsket på i tiden som kommer: Hvordan Agder som region, som vi trodde var så oljeavhengige, klarte seg gjennom denne nedturen, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonomi i Sparebank 1. SR bank.

Så var også tittelen på presentasjon hans: “Optimismen fester seg – omstilling, økt konkurransekraft og robusthet preger landsdelen.” Knudsen har denne uken turnert landet for å presentere Konjunkturbarometeret 2017. Fredag var han på Klubben i Kristiansand og presenterte tallene for rundt 80 frammøtte fra næringslivet i Kristiansandsregionen.

– Omstillingsevnen er høy i regionen, vi ser at det er et differensiert næringsliv og vi må kunne konkludere med at næringslivet her er nok så gode til å takle sjokk og skift, understreker Knudsen.

Folk puster med magen, bedriftene begynner å ha mer normalisert drift og optimismen fester seg.

Han viste videre til situasjonen i resten av verden, som på mange måter gjenspeiler det samme bildet som man ser på Sørlandet og i Norge for øvrig: Økt optimisme og forsiktig vekst.

– Til tross for økonomisk nedtur de siste årene, og økt politisk polarisering i verden: Vi ser en syklisk opptur i verden. Og det er bra, for det betyr at for hver dag en europeer får jobb, desto mindre sannsynlighet er det for en stemme til høyreradikale krefter som Marine Le Pen, understreker Knudsen.

Arbeidsledigheten faller også, og ifølge Knudsen opplever Norge nå den laveste ledigheten siden 2013.

– Ifølge NAV vil ledigheten falle ytterligere. Det er ikke lenge til før vi igjen vil oppleve knapphet på folk, spår Knudsen.

– Og det vi også må huske på er at i 2013, så lå oljeprisen på rundt 110 dollar fatet. Nå ligger den på 52-53 dollar fatet, og vil trolig svinge mellom 40 og 60 dollar den kommende tiden. Men vi opplever også endringer i kostnadsnivå, og mange prosjekter på norsk sokkel vil derfor være lønnsomme de neste årene.

Knudsen trakk BRG Entreprenør  fram som et eksempel på hvordan bedrifter i landsdelen har klart å omstille seg i nedgangstider.

Gunnar Thompson.

– Da det var på det aller stilleste i bransjen, og vi satt og ni-regnet på hvordan vi skulle få hjulene til å gå rundt, da klarte vi å finne nye markeder og som et resultat av det så doblet vi ordrereserven, påpekte Gunnar Thompson, daglig leder i BRG Entreprenør.

Næringslivet i Kristiansand scorer også bedre enn i Bergen og Stavanger når det gjelder syn på utsiktene i tiden framover.

– Det vi spør om er utsikter knyttet til antall årsverk, omsetning, lønnsomhet og investeringer, og her kommer næringlivet i Kristiansand bedre ut enn Bergen og Stavanger, forklarer Knudsen.

Som oppsummerte Konjunkturbarometeret, som banken presenterer to ganger årlig, på følgende måte:

– Folk puster med magen, bedriftene begynner å ha mer normalisert drift og optimismen fester seg. Vi ser økte forventninger for olje – og industribedrifter, økt sysselsetting, økte ordrereserver og mer lønnsomhet. Det er fortsatt utfordringer, men mulighetene er store. Norske banker er dessuten mer solide enn på mange år.

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor