AA

Miljøfyrtårn vant miljøpris

 • Ordfører Jan Oddvar Skisland (t.h.) og Odd Magne Omdal, leder av by- og stedsutviklingsutvalget og juryleder, overrakte prisen til Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn. Prisen består av en plakett og 50 000 kroner. Foto: Ragna Marie Henden.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Miljøfyrtårn, Norges mest brukte ordning for miljøsertifisering, ble hedret med Kristiansand kommunes miljøpris under åpningen av Miljøuka mandag kveld.

Miljøfyrtårn har innvilget nærmere 7000 miljøsertifikater i løpet av 20 års innsats for klima og miljø.

– Det er en stor grønn glede å kunne gi årets miljøpris til Stiftelsen Miljøfyrtårn, sa juryleder Odd Magne Omdal, da han delte ut prisen til Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Prisen ble delt ut under åpningsarrangementet for Miljøuka i Kristiansand på Scandic Bystranda 12. oktober.

– Prisen ble opprettet av Kristiansand kommune i 2013  med formål om å stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet. Prisen blir bare mer og mer viktig, sa Omdal.

– Miljøfyrtårn  har styrket Kristiansand som miljøby ved å ha sitt hovedkontor her.  I dag har stiftelsen 20 arbeidsplasser med høyt kompetente medarbeidere som bidrar stort til det grønne skiftet over hele landet, sa jurylederen.

Ann-Kristin Ytreberg takket for prisen og sa den betyr stor anerkjennelse for dem.

– Ekstra stas er det å motta denne prisen i Kristiansand hvor Miljøfyrtårn ble etablert og hvor vi har hovedkontoret i dag. Jeg tar imot prisen på vegne av de framsynte grunderne som startet for 20 år siden og fikk ideen om et grønt styringsverktøy for næringslivet. Jeg tar også mot prisen på vegne av de ansatte som jobber hver dag for å gjøre ordningen enda bedre. Jeg må også få gi æren til de nesten 7000 som er sertifiserte i dag. Vi skal gjennom et grønt skiftet og det er ikke mulig uten at hver enkelt  arbeidsplass også tar sidn del av ansvaret, sa Ytreberg.

Effektive miljøverktøy

Miljøfyrtårn gir konkrete og effektive verktøy til bedrifter som ønsker grønn omstilling. Bedriftene får hjelp til å jobbe med kontinuerlige forbedringsprosesser, med mer effektivt energiforbruk, høyere grad av gjenvinning og ressursutnyttelse, og mindre avfall. En undersøkelse fra 2019 blant miljøfyrtårnsertifisert private virksomheter viser at sertifiseringen gir resultater.

 • 81 % sier at de i stor eller svært stor grad opplever miljøforbedringer som følge av miljøfyrtårnsertifisering.
 • 65 % oppgir at de i stor eller svært stor grad opplever omdømmeforbedring som følge av miljøfyrtårnsertifisering.
 • 40 % oppgir at de i stor eller svært stor grad opplever reduserte kostnader som følge av miljøfyrtårnsertifisering.

Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter styrker sin konkurransekraft

Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter styrker også sin konkurransekraft fordi markedet i stadig sterkere grad krever miljø og bærekraft, viser en undersøkelse fra 2020.  75 % oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert, når det er mulig.

Også det offentlige, som er en tung innkjøpsmakt, krever miljøsertifisering hos sine leverandører, og bidrar dermed til å legge økt press på bedriftene til miljøsertifisering.

Miljøfyrtårn har hatt en oppsiktsvekkende vekst i første halvår i år. En oppgang i nye sertifikater på 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Oppskrift på bedre klima og miljø

Miljøsertifiseringsordningen gir gjennom kriteriene en «oppskrift» på hva som må til for å få kontroll over utslipp og redusere negative miljøpåvirkninger. Oppskriften skal blant annet føre til følgende:

 • Avfall: Redusere avfall, øke kildesorteringen, herunder redusere plast og matsvinn.
 • Energi: Effektivisere energiforbruket.
 • Transport: Sikre mer effektiv logistikk og redusere bruken av fly og fossilbiler både i person- og varetransport.
 • Arbeidsmiljø: Redusere sykefravær og fjerne stoffer som er potensielt farlige for ansatte og/eller kunder.
 • Innkjøp: Sikre at innkjøp av råvarer, produkter og tjenester gjøres med mål om minst mulig klimafotavtrykk.
 • Biomangfold: Sikre at produksjon og drift ikke reduserer naturmangfold og verner spesielt sårbar natur eller økosystemer.

Om Miljøprisen

I vår oppfordret kommunen innbyggerne til å nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser eller bedrifter som kandidater til Miljøprisen. Prisen har som formål å stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet. Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen, har deltatt i juryen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Miljøfyrtårn, Norges mest brukte ordning for miljøsertifisering, ble hedret med Kristiansand kommunes miljøpris under åpningen av Miljøuka mandag kveld.

Miljøfyrtårn har innvilget nærmere 7000 miljøsertifikater i løpet av 20 års innsats for klima og miljø.

– Det er en stor grønn glede å kunne gi årets miljøpris til Stiftelsen Miljøfyrtårn, sa juryleder Odd Magne Omdal, da han delte ut prisen til Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Prisen ble delt ut under åpningsarrangementet for Miljøuka i Kristiansand på Scandic Bystranda 12. oktober.

– Prisen ble opprettet av Kristiansand kommune i 2013  med formål om å stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet. Prisen blir bare mer og mer viktig, sa Omdal.

– Miljøfyrtårn  har styrket Kristiansand som miljøby ved å ha sitt hovedkontor her.  I dag har stiftelsen 20 arbeidsplasser med høyt kompetente medarbeidere som bidrar stort til det grønne skiftet over hele landet, sa jurylederen.

Ann-Kristin Ytreberg takket for prisen og sa den betyr stor anerkjennelse for dem.

– Ekstra stas er det å motta denne prisen i Kristiansand hvor Miljøfyrtårn ble etablert og hvor vi har hovedkontoret i dag. Jeg tar imot prisen på vegne av de framsynte grunderne som startet for 20 år siden og fikk ideen om et grønt styringsverktøy for næringslivet. Jeg tar også mot prisen på vegne av de ansatte som jobber hver dag for å gjøre ordningen enda bedre. Jeg må også få gi æren til de nesten 7000 som er sertifiserte i dag. Vi skal gjennom et grønt skiftet og det er ikke mulig uten at hver enkelt  arbeidsplass også tar sidn del av ansvaret, sa Ytreberg.

Effektive miljøverktøy

Miljøfyrtårn gir konkrete og effektive verktøy til bedrifter som ønsker grønn omstilling. Bedriftene får hjelp til å jobbe med kontinuerlige forbedringsprosesser, med mer effektivt energiforbruk, høyere grad av gjenvinning og ressursutnyttelse, og mindre avfall. En undersøkelse fra 2019 blant miljøfyrtårnsertifisert private virksomheter viser at sertifiseringen gir resultater.

 • 81 % sier at de i stor eller svært stor grad opplever miljøforbedringer som følge av miljøfyrtårnsertifisering.
 • 65 % oppgir at de i stor eller svært stor grad opplever omdømmeforbedring som følge av miljøfyrtårnsertifisering.
 • 40 % oppgir at de i stor eller svært stor grad opplever reduserte kostnader som følge av miljøfyrtårnsertifisering.

Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter styrker sin konkurransekraft

Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter styrker også sin konkurransekraft fordi markedet i stadig sterkere grad krever miljø og bærekraft, viser en undersøkelse fra 2020.  75 % oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert, når det er mulig.

Også det offentlige, som er en tung innkjøpsmakt, krever miljøsertifisering hos sine leverandører, og bidrar dermed til å legge økt press på bedriftene til miljøsertifisering.

Miljøfyrtårn har hatt en oppsiktsvekkende vekst i første halvår i år. En oppgang i nye sertifikater på 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Oppskrift på bedre klima og miljø

Miljøsertifiseringsordningen gir gjennom kriteriene en «oppskrift» på hva som må til for å få kontroll over utslipp og redusere negative miljøpåvirkninger. Oppskriften skal blant annet føre til følgende:

 • Avfall: Redusere avfall, øke kildesorteringen, herunder redusere plast og matsvinn.
 • Energi: Effektivisere energiforbruket.
 • Transport: Sikre mer effektiv logistikk og redusere bruken av fly og fossilbiler både i person- og varetransport.
 • Arbeidsmiljø: Redusere sykefravær og fjerne stoffer som er potensielt farlige for ansatte og/eller kunder.
 • Innkjøp: Sikre at innkjøp av råvarer, produkter og tjenester gjøres med mål om minst mulig klimafotavtrykk.
 • Biomangfold: Sikre at produksjon og drift ikke reduserer naturmangfold og verner spesielt sårbar natur eller økosystemer.

Om Miljøprisen

I vår oppfordret kommunen innbyggerne til å nominere enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser eller bedrifter som kandidater til Miljøprisen. Prisen har som formål å stimulere til nytenkning og innsats i miljø- og klimaarbeidet. Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen, har deltatt i juryen.

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor