AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • Orienterte næringsministeren om Felles Løft, Kunstsilo og Grønne datasenter

Orienterte næringsministeren om Felles Løft, Kunstsilo og Grønne datasenter

  • F.h: Stortingspolitiker Norunn Tveiten Benestad (H), Hannah Atić , politisk rådgiver for næringsministeren, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Renate Hægeland (H), Per Sigurd Sørensen, UiA, Kristin Wallevik, UiA, Erle Holstad Wright, politisk rådgiver for ordfører Harald Furre, Mathias Bernander, (H) og Anita S Dietrichson, Næringsforeningen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I forbindelse med næringsminister Torbjørn Røe Isaksens besøk på Sørlandet tirsdag, ble det tid til et treff med statsråden over en enkel middag på Sjøhuset.

–  Det var et hyggelig møte hvor vi fikk anledning til å diskutere flere viktige saker, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen.

– Jeg orienterte om  viktigheten av prosjektet “Felles Løft”, samarbeidsprosjektet mellom UiA, sju næringsforeninger og NHO Agder. Prosjektet er et viktig bidrag for å utvikle og støtte økosystemet for innovasjon i landsdelen. Det handler om opprette tettere kontakt mellom næringslivet og UiA, blant annet gjennom flere praksisplasser for studentene, oppgaveskriving i bedriftene, samarbeid om innovasjon, Universitetsbyen, etter- og videreutdanning, samt felles prosjekter for samskaping (trippel heliks).  Samarbeidet er unikt i norsk sammenheng, og ønskes rullet ut i større nasjonal sammenheng også. Utfordringen med prosjektet er finansering, så dette var derfor tema under middagen, forklarer Dietrichson.

Røe Isaksen hadde tidligere på dagen besøkt både Elkem og Alcoa, før han tok turen til middagen på Sjøhuset.

Høyres gruppleder i bystyret, Renate Hægeland, deltok også på middagen og tok opp finansieringen av Kunstsiloen.

– Vi hadde en god og åpen dialog med næringsministeren. Selv tok jeg opp Kunstsiloen og betydningen av at vi får en godkjenning av lånerammen i Statsbudsjettet.  Det er et viktig prosjekt for Kristiansand og regionen, blant annet også når det gjelder næringsutvikling. Det er et viktig prosjekt som vil være med på å gjøre regionen vår attraktiv for besøkende utenfra og det vil bidra til å øke samarbeidet på tvers av ulik kompetanse fra en rekke institusjoner, blant annet UiA, Kilden, Kulturskolen og Vest-Agder Museet, mener Hægeland.

Mathias Bernander, Høyre-representant på fylkestinget, benyttet sjansen til å minne om viktigheten av å etablere grønne datasentre på Sørlandet.

–  Vi må få på plass nødvendig fiberinfrastruktur, og mer penger må på plass på statsbudsjett. Jeg ønsket også forsikringer om at den siste tids debatt omkring redusert el-avgift på datasenter som ‘miner’ BitCoin ikke må forstyrre ambisjonene våre om å bli en ledende nasjon på utviklingen av grønne datasenter. Den forsikringen fikk vi fra ministeren, sier Bernander.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
I forbindelse med næringsminister Torbjørn Røe Isaksens besøk på Sørlandet tirsdag, ble det tid til et treff med statsråden over en enkel middag på Sjøhuset.

–  Det var et hyggelig møte hvor vi fikk anledning til å diskutere flere viktige saker, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen.

– Jeg orienterte om  viktigheten av prosjektet “Felles Løft”, samarbeidsprosjektet mellom UiA, sju næringsforeninger og NHO Agder. Prosjektet er et viktig bidrag for å utvikle og støtte økosystemet for innovasjon i landsdelen. Det handler om opprette tettere kontakt mellom næringslivet og UiA, blant annet gjennom flere praksisplasser for studentene, oppgaveskriving i bedriftene, samarbeid om innovasjon, Universitetsbyen, etter- og videreutdanning, samt felles prosjekter for samskaping (trippel heliks).  Samarbeidet er unikt i norsk sammenheng, og ønskes rullet ut i større nasjonal sammenheng også. Utfordringen med prosjektet er finansering, så dette var derfor tema under middagen, forklarer Dietrichson.

Røe Isaksen hadde tidligere på dagen besøkt både Elkem og Alcoa, før han tok turen til middagen på Sjøhuset.

Høyres gruppleder i bystyret, Renate Hægeland, deltok også på middagen og tok opp finansieringen av Kunstsiloen.

– Vi hadde en god og åpen dialog med næringsministeren. Selv tok jeg opp Kunstsiloen og betydningen av at vi får en godkjenning av lånerammen i Statsbudsjettet.  Det er et viktig prosjekt for Kristiansand og regionen, blant annet også når det gjelder næringsutvikling. Det er et viktig prosjekt som vil være med på å gjøre regionen vår attraktiv for besøkende utenfra og det vil bidra til å øke samarbeidet på tvers av ulik kompetanse fra en rekke institusjoner, blant annet UiA, Kilden, Kulturskolen og Vest-Agder Museet, mener Hægeland.

Mathias Bernander, Høyre-representant på fylkestinget, benyttet sjansen til å minne om viktigheten av å etablere grønne datasentre på Sørlandet.

–  Vi må få på plass nødvendig fiberinfrastruktur, og mer penger må på plass på statsbudsjett. Jeg ønsket også forsikringer om at den siste tids debatt omkring redusert el-avgift på datasenter som ‘miner’ BitCoin ikke må forstyrre ambisjonene våre om å bli en ledende nasjon på utviklingen av grønne datasenter. Den forsikringen fikk vi fra ministeren, sier Bernander.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor