AA

Nå kan du søke tilskudd til næringslivsprosjekter

  • Næringslivet sliter økonomisk som følge av koronaviruset. Nå lyser Kristiansand kommune ut midler til næringslivsprosjekter.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Kristiansand kommune lyser nå ut tilskudd til prosjekter og tiltak som er rettet mot næringslivet og som “styrker regionens konkurransekraft”.

Kristiansand kommune har vedtatt en tiltakspakke for næringslivet på 100 millioner kroner som følge av Korona-pandemien. Av disse er 17 millioner kroner satt av til prosjekter som skal bidra til å stimulere til aktivitet i næringslivet i regionen. Utlysningen skjer gjennom Business region Kristiansand, som oppmuntrer bedrifter til å søke allerede i dag.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.

Tiltakspakken er ment å skape og bevare arbeidsplasser og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling.  Søknader vil, ifølge kommunens hjemmeside, bli vurdert opp mot nevnte mål og antatt gjennomføringsevne. Det kan søkes om prosjekter som for eksempel stimulerer til aktivitet i sentrums- og handelsområder, i reise- og opplevelsesnæringen, til bærekraftig næringsliv, gründer – og etablerer-prosjekter, Electric Region eller innovasjonsprosjekter som løser utfordringer for Kristiansand kommune.

Søknadsbehandlingen starter 2. juni, og vil skje fortløpende etter det.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Kristiansand kommune lyser nå ut tilskudd til prosjekter og tiltak som er rettet mot næringslivet og som "styrker regionens konkurransekraft".

Kristiansand kommune har vedtatt en tiltakspakke for næringslivet på 100 millioner kroner som følge av Korona-pandemien. Av disse er 17 millioner kroner satt av til prosjekter som skal bidra til å stimulere til aktivitet i næringslivet i regionen. Utlysningen skjer gjennom Business region Kristiansand, som oppmuntrer bedrifter til å søke allerede i dag.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.

Tiltakspakken er ment å skape og bevare arbeidsplasser og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling.  Søknader vil, ifølge kommunens hjemmeside, bli vurdert opp mot nevnte mål og antatt gjennomføringsevne. Det kan søkes om prosjekter som for eksempel stimulerer til aktivitet i sentrums- og handelsområder, i reise- og opplevelsesnæringen, til bærekraftig næringsliv, gründer – og etablerer-prosjekter, Electric Region eller innovasjonsprosjekter som løser utfordringer for Kristiansand kommune.

Søknadsbehandlingen starter 2. juni, og vil skje fortløpende etter det.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor