AA

Nå starter andre runde av Likestilt arbeidsliv

  • Næringsforeningen er med som samarbeidspartner til Likestilt arbeidsliv. Her ved prosjektleder Patricia Hartmann i Agder Fylkeskommune, og administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond Backer.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Mandag 7. september er det klart for konferanse og kick-off i forbindelse med oppstart av runde to av Likestilt arbeidsliv.

– Vi inviterer til en stor “kick-off”-konferanse for å markere oppstart av runde to av prosjektet og for å gi mer kunnskap om regelverket, fagfeltet og om selve sertifiserings- og resertifiseringskravene, forteller prosjektleder Patricia Hartmann i Agder fylkeskommune.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning og et arbeidsgiververktøy som handler om likestilling og mangfold i bred forstand. Det handler om å tilrettelegge for like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. I pilotprosjektet, som gikk fra 2016-2018, ble 15 virksomheter i Agder sertifisert, og Næringsforeningen deltok som prosjektpartner i arbeidet.

Det nye prosjektteamet er nå i gang med å rekruttere flere virksomheter på Agder, og sikter mot en nasjonal utrulling av programmet.

Temaet for konferansen som finner sted på Scandic Sørlandet mandag 7.september, er hvordan du kan bli en “drømmearbeidsgiver” med fokus på verdibasert ledelse. Fylkesordfører Arne Thomassen ønsker velkommen, og organisasjonssosiolog og forfatter, Anne Grethe Solberg, skal holde foredrag om hvordan man oppnår kjønnsbalanse i ledelse.

I tillegg vil representanter fra flere av prosjektets tidligere deltakerbedrifter fortelle om sine erfaringer. Næringsforeningen var aktiv prosjektpartner i pilotprosjektet, og er med som støttespiller når startskuddet for runde to nå går.

– For oss er det naturlig å støtte opp om Likestilt Arbeidsliv, som går så systematisk og grundig til verks for å bistå bedrifter som ønsker å bli bedre på likestilling og mangfold. Dette er ikke bare viktig for den enkelte bedrift, men for hele Sørlandet. Vi må ta landsdelens likestillingsutfordringer på alvor, og jobbe målrettet for å oppnå resultater, og der tror og mener vi at Likestilt Arbeidsliv er et godt og viktig verktøy. At ordningen nå setter seg nasjonale mål, er helt naturlig og riktig, sier Ingrid Michalsen i Næringsforeningen, som også skal lede en panelsamtale på konferansen den 7. september.

For fullt program og påmelding, se her!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Mandag 7. september er det klart for konferanse og kick-off i forbindelse med oppstart av runde to av Likestilt arbeidsliv.

– Vi inviterer til en stor “kick-off”-konferanse for å markere oppstart av runde to av prosjektet og for å gi mer kunnskap om regelverket, fagfeltet og om selve sertifiserings- og resertifiseringskravene, forteller prosjektleder Patricia Hartmann i Agder fylkeskommune.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning og et arbeidsgiververktøy som handler om likestilling og mangfold i bred forstand. Det handler om å tilrettelegge for like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. I pilotprosjektet, som gikk fra 2016-2018, ble 15 virksomheter i Agder sertifisert, og Næringsforeningen deltok som prosjektpartner i arbeidet.

Det nye prosjektteamet er nå i gang med å rekruttere flere virksomheter på Agder, og sikter mot en nasjonal utrulling av programmet.

Temaet for konferansen som finner sted på Scandic Sørlandet mandag 7.september, er hvordan du kan bli en “drømmearbeidsgiver” med fokus på verdibasert ledelse. Fylkesordfører Arne Thomassen ønsker velkommen, og organisasjonssosiolog og forfatter, Anne Grethe Solberg, skal holde foredrag om hvordan man oppnår kjønnsbalanse i ledelse.

I tillegg vil representanter fra flere av prosjektets tidligere deltakerbedrifter fortelle om sine erfaringer. Næringsforeningen var aktiv prosjektpartner i pilotprosjektet, og er med som støttespiller når startskuddet for runde to nå går.

– For oss er det naturlig å støtte opp om Likestilt Arbeidsliv, som går så systematisk og grundig til verks for å bistå bedrifter som ønsker å bli bedre på likestilling og mangfold. Dette er ikke bare viktig for den enkelte bedrift, men for hele Sørlandet. Vi må ta landsdelens likestillingsutfordringer på alvor, og jobbe målrettet for å oppnå resultater, og der tror og mener vi at Likestilt Arbeidsliv er et godt og viktig verktøy. At ordningen nå setter seg nasjonale mål, er helt naturlig og riktig, sier Ingrid Michalsen i Næringsforeningen, som også skal lede en panelsamtale på konferansen den 7. september.

For fullt program og påmelding, se her!

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor