AA

Næringsalliansen i Agder er etablert

  • Fra venstre: Odd Grønberg, Vennesla Næringsforening Hanne Gulbrandsen, Grimstad Næringsforening Morten V. Haakstad, Arendal Næringsforening Lena Anderssen, Sørlandsparken Næringsforening Are Østmo, Lindesnesregionens næringshage/Naringsallianse Christiane E. Skage, Lister nyskaping Camilla Grantham, Pågang næringshage (Risør) Trond M. Backer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Denne uken ble Næringsalliansen i Agder, bestående av 8 ulike næringsforeninger og næringshager i regionen, formelt etablert.

Med Næringsalliansen ønsker man å oppnå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen med spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.

Et sammenslått Agder har gjort det naturlig å inngå et tettere samarbeid med de ulike næringsforeningene.

– Å stå sammen vil blant annet styrke oss i møtet med andre aktører, og vi vil kunne få mer kraft i vårt påvirkningsarbeid, sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Næringsalliansen i Agder består av følgende næringsforeninger:

Vennesla Næringsforening

Grimstad Næringsforening

Arendal Næringsforening

Sørlandsparken Næringsforening

Lindesnesregionens næringshage/næringsallianse

Lister Nyskaping

Pågang næringshage (i Risør)

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

– Det er viktig å understreke at næringshagene, som er finansiert av midler fra det offentlige, har en litt annen rolle enn næringsforeningene i dette allianse-samarbeidet.  I saker som handler om påvirkningsarbeid i politiske saker regionalt og nasjonalt, eller i saker hvor alliansen kan brukes som en høringsintans, vil næringshagene innta en observatør-rolle, forklarer Backer.

Det finnes fire hovedmål for samarbeidet i Næringsalliansen:

  • Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt
  • Opptre samlet i utvalgte saker, og være et felles talerør på vegne av næringslivet i Agder
  • Bygge merkevaren Agder/Sørlandet som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet, bo og arbeide
  • Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling

Samarbeidet innebærer ikke at det skal gjøres endringer i formål og aktivitet i de enkelte næringsforeningene.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Denne uken ble Næringsalliansen i Agder, bestående av 8 ulike næringsforeninger og næringshager i regionen, formelt etablert.

Med Næringsalliansen ønsker man å oppnå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i regionen med spesiell vekt på samarbeid om felles regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.

Et sammenslått Agder har gjort det naturlig å inngå et tettere samarbeid med de ulike næringsforeningene.

– Å stå sammen vil blant annet styrke oss i møtet med andre aktører, og vi vil kunne få mer kraft i vårt påvirkningsarbeid, sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Næringsalliansen i Agder består av følgende næringsforeninger:

Vennesla Næringsforening

Grimstad Næringsforening

Arendal Næringsforening

Sørlandsparken Næringsforening

Lindesnesregionens næringshage/næringsallianse

Lister Nyskaping

Pågang næringshage (i Risør)

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

– Det er viktig å understreke at næringshagene, som er finansiert av midler fra det offentlige, har en litt annen rolle enn næringsforeningene i dette allianse-samarbeidet.  I saker som handler om påvirkningsarbeid i politiske saker regionalt og nasjonalt, eller i saker hvor alliansen kan brukes som en høringsintans, vil næringshagene innta en observatør-rolle, forklarer Backer.

Det finnes fire hovedmål for samarbeidet i Næringsalliansen:

  • Mer kraft i påvirknings-/lobbyarbeidet, særlig regionalt og nasjonalt
  • Opptre samlet i utvalgte saker, og være et felles talerør på vegne av næringslivet i Agder
  • Bygge merkevaren Agder/Sørlandet som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet, bo og arbeide
  • Utveksling av kunnskap og erfaringer, samt nettverksdeling

Samarbeidet innebærer ikke at det skal gjøres endringer i formål og aktivitet i de enkelte næringsforeningene.

 

Tagger:, , , , , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor