AA

Næringsforeningen resertifisert som Miljøfyrtårn

  • Fra venstre: Anne Marit Thomassen og Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen og Øystein Holvik fra Miljøfyrtårn.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen er resertifisert som Miljøfyrtårn og får de beste skussmål fra sertifisør, Øystein Holvik .

– Dere har gjort en veldig god jobb som ikke var vanskelig å godkjenne, sier Øystein Holvik, etter å ha gått gjennom dokumentene.

– At dere går foran som et godt eksempel for medlemmer når det gjelder miljø og miljøsertifisering, og oppfordrer medlemmene til det samme, er fint å oppleve. Helhetsinntrykket er veldig bra, dere har gjort en samvittighetsfull jobb, og er forbilledlige, poengterer Holvik videre.

Det var i 2015 at NiKR besluttet å sertifisere seg gjennom Miljøfyrtårn, og sertifiseringen skal fornyes hvert tredje år. Næringsforeningen får spesielt gode tilbakemeldinger på å ha et lavt sykefravær som vitner om et godt arbeidsmiljø, flere av leverandørene er nå også miljøseritifisert, bilen er mer miljøvennlig, og kildesorteringen 90 prosent.

For Anne Marit Thomassen, som har hatt ansvaret for resertifiseringen i foreningen, har det vært en god prosess som har ført til en bevisstgjøring rundt avfallsortering, energiforbruk og HMS-arbeid.

– Selve resertifiseringsprosessen krever en god del arbeidstimer, men når det er gjort en gang og all dokumentasjon er laget, vil det ved neste resertifisering og den årlige miljørapporteringen være enklere å følge opp, påpeker Thomassen.

– Utfordringen fremover nå er å opprettholde gode rutiner internt på avfallssortering, innkjøp, HMS og så videre, men det regner jeg med skal gå bra, supplerer hun.

Forbedringsområdene er å sjekke ut om det gjøres nattsenking av temperaturen i lokalene, sykkelstativ og dusjmulighetene bør bli bedre, og neste gang bør NiKR ha en mer omfattende risikoanalyse.

– Anne Marit har gjort en strålende jobb med å systematisere arbeidet, og alle ansatte i NiKR er svært miljøbevisste på jobben, sier Anita S Dietrichson.

– Rapporten viser framgang på de fleste områdene, og det er vi selvfølgelig stolte over. Så handler dette til syvende og sist om at virksomhetene vil se det igjen på bunnlinjen, og det er kanskje vi det beste beviset for, avslutter Dietrichson.

– Fordelene for oss ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert er utvilsomt at det øker bevisstheten rundt miljøansvar internt. I tillegg tror jeg det er viktig at vi som Næringsforening går foran med et godt eksempel overfor våre medlemsbedrifter , og viser at vi tar ansvar for både arbeidsmiljø og ytre miljø.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen er resertifisert som Miljøfyrtårn og får de beste skussmål fra sertifisør, Øystein Holvik .

– Dere har gjort en veldig god jobb som ikke var vanskelig å godkjenne, sier Øystein Holvik, etter å ha gått gjennom dokumentene.

– At dere går foran som et godt eksempel for medlemmer når det gjelder miljø og miljøsertifisering, og oppfordrer medlemmene til det samme, er fint å oppleve. Helhetsinntrykket er veldig bra, dere har gjort en samvittighetsfull jobb, og er forbilledlige, poengterer Holvik videre.

Det var i 2015 at NiKR besluttet å sertifisere seg gjennom Miljøfyrtårn, og sertifiseringen skal fornyes hvert tredje år. Næringsforeningen får spesielt gode tilbakemeldinger på å ha et lavt sykefravær som vitner om et godt arbeidsmiljø, flere av leverandørene er nå også miljøseritifisert, bilen er mer miljøvennlig, og kildesorteringen 90 prosent.

For Anne Marit Thomassen, som har hatt ansvaret for resertifiseringen i foreningen, har det vært en god prosess som har ført til en bevisstgjøring rundt avfallsortering, energiforbruk og HMS-arbeid.

– Selve resertifiseringsprosessen krever en god del arbeidstimer, men når det er gjort en gang og all dokumentasjon er laget, vil det ved neste resertifisering og den årlige miljørapporteringen være enklere å følge opp, påpeker Thomassen.

– Utfordringen fremover nå er å opprettholde gode rutiner internt på avfallssortering, innkjøp, HMS og så videre, men det regner jeg med skal gå bra, supplerer hun.

Forbedringsområdene er å sjekke ut om det gjøres nattsenking av temperaturen i lokalene, sykkelstativ og dusjmulighetene bør bli bedre, og neste gang bør NiKR ha en mer omfattende risikoanalyse.

– Anne Marit har gjort en strålende jobb med å systematisere arbeidet, og alle ansatte i NiKR er svært miljøbevisste på jobben, sier Anita S Dietrichson.

– Rapporten viser framgang på de fleste områdene, og det er vi selvfølgelig stolte over. Så handler dette til syvende og sist om at virksomhetene vil se det igjen på bunnlinjen, og det er kanskje vi det beste beviset for, avslutter Dietrichson.

– Fordelene for oss ved å være Miljøfyrtårn-sertifisert er utvilsomt at det øker bevisstheten rundt miljøansvar internt. I tillegg tror jeg det er viktig at vi som Næringsforening går foran med et godt eksempel overfor våre medlemsbedrifter , og viser at vi tar ansvar for både arbeidsmiljø og ytre miljø.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor