AA

Næringsforeningen med nytt nettverk for 12 bedrifter

  • Øyvind Berntsen og Anita S. Dietrichson har med ti ledere i årets utgave av "Bedre bunnlinje".

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen oppretter et nytt nettverk for 12 bedrifter som får faglig veiledning gjennom seks samlinger og by på “beste-praksis-deling”. Arbeidet ledes av Øyvind Berntsen.

– Vi har den siste tiden hatt mye fokus på entreprenører og gründere, nå vil vi også fokusere på eksisterende bedrifter. Små og mellomstore bedrifter, som allerede går relativt bra, vil – etter vår mening – med noen grep, kunne øke sin omsetning, bedre sin bunnlinje og dermed også få en større verdiskapingen.  Dette igjen vil bidra til nye arbeidsplasser og styrke oss som bo- og arbeidsregion, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Det som nå lanseres i Næringsforeningen er et nytt nettverk med tittelen «bedre bunnlinje». Flere bedrifter vil få invitasjon om å delta, men det er bare plass til 12 i gruppen. Skulle interessen vise seg å bli stor, vil vi vurdere muligheten for å starte to grupper. Gjennom seks samlinger i 2017 skal bedrifter sette seg rundt bordet og utveksle erfaringer. De skal  i en fortrolig tone legge fram gode og mindre gode tall, diskutere organisasjonskart og evaluere hverandre, med andre ord: Gjennomføre erfaringsutveksling og sammen spille hverandre gode.

 – Vi er i ferd med å utarbeide ny strategi for næringsforeningen, og gjennom denne prosessen har vi fått klare og tydelig signal om at medlemmene ønsker at våre nettverk, møteplasser  og samarbeid skal styrkes.  I tillegg ble vi også inspirert av noe Jonas Gahr Støre sa i et møte vi nylig deltok i, nemlig at næringslivet må bli flinkere til å bygge videre business på skuldrene av det vi allerede har. Med andre ord: Vi har stor tro på at bedrifter som allerede er etablert, har store muligheter for å få enda sunnere drift, og dermed også vokse, skape nye verdier og arbeidsplasser. Det er dette vi nå tar tak i, poengterer Dietrichson, som har hyret inn Øyvind Berntsen til å lede arbeidet.

– Han er hentet inn for å være den faglige veilederen og har lagt opp til et spennende program, understreker Dietrichson.

Hver av de 6 samlingene skal ha sitt spesielle fokus: Alt fra regnskap til salg, innovasjon, innkjøp og bedriftskultur.

– Næringsforeningen er svært aktive i næringslivet og er en positiv organisasjon å samarbeide med, og med Anita i spissen; mye energi og stor gjennomføringevne. Dette er et spennende og interessant konsept der jeg håper og tror jeg har noe å bidra med. Det er motiverende hvis jeg kan være med å bidra til bedre bunnlinje og flere arbeidsplasser hos flest mulig av deltakerne, sier Øyvind Berntsen.

Berntsen har mye lederfaring, gjennom en lang yrkeskarrière, og sitter i dag som styreleder i NorSap AS, Sør-Stål AS og Scan Trade holding. I tillegg er han styremedlem i Spareskillingsbanken, Gustav Pedersen AS, Igland Industrier AS og Kristiansand skruefabrikk og Mekaniske Verksted As. Han har tidligere vært administrerende direktør i Mandals AS, NorSap As og Scan Lamp AS, i tillegg til tidligere salgsdirektør/visedirektør i Hennig-Olsen Is.

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med anita@kristiansand-chamber.no

Prisen for å delta vil være kr 12.900,- per person for medlemmer og kr 15.900,- for ikke-medlemmer.

Det blir førstemann til mølla prinsippet, som gjelder her.

Påmelding til nettverket, oppstart medio mars.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen oppretter et nytt nettverk for 12 bedrifter som får faglig veiledning gjennom seks samlinger og by på "beste-praksis-deling". Arbeidet ledes av Øyvind Berntsen.

– Vi har den siste tiden hatt mye fokus på entreprenører og gründere, nå vil vi også fokusere på eksisterende bedrifter. Små og mellomstore bedrifter, som allerede går relativt bra, vil – etter vår mening – med noen grep, kunne øke sin omsetning, bedre sin bunnlinje og dermed også få en større verdiskapingen.  Dette igjen vil bidra til nye arbeidsplasser og styrke oss som bo- og arbeidsregion, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Det som nå lanseres i Næringsforeningen er et nytt nettverk med tittelen «bedre bunnlinje». Flere bedrifter vil få invitasjon om å delta, men det er bare plass til 12 i gruppen. Skulle interessen vise seg å bli stor, vil vi vurdere muligheten for å starte to grupper. Gjennom seks samlinger i 2017 skal bedrifter sette seg rundt bordet og utveksle erfaringer. De skal  i en fortrolig tone legge fram gode og mindre gode tall, diskutere organisasjonskart og evaluere hverandre, med andre ord: Gjennomføre erfaringsutveksling og sammen spille hverandre gode.

 – Vi er i ferd med å utarbeide ny strategi for næringsforeningen, og gjennom denne prosessen har vi fått klare og tydelig signal om at medlemmene ønsker at våre nettverk, møteplasser  og samarbeid skal styrkes.  I tillegg ble vi også inspirert av noe Jonas Gahr Støre sa i et møte vi nylig deltok i, nemlig at næringslivet må bli flinkere til å bygge videre business på skuldrene av det vi allerede har. Med andre ord: Vi har stor tro på at bedrifter som allerede er etablert, har store muligheter for å få enda sunnere drift, og dermed også vokse, skape nye verdier og arbeidsplasser. Det er dette vi nå tar tak i, poengterer Dietrichson, som har hyret inn Øyvind Berntsen til å lede arbeidet.

– Han er hentet inn for å være den faglige veilederen og har lagt opp til et spennende program, understreker Dietrichson.

Hver av de 6 samlingene skal ha sitt spesielle fokus: Alt fra regnskap til salg, innovasjon, innkjøp og bedriftskultur.

– Næringsforeningen er svært aktive i næringslivet og er en positiv organisasjon å samarbeide med, og med Anita i spissen; mye energi og stor gjennomføringevne. Dette er et spennende og interessant konsept der jeg håper og tror jeg har noe å bidra med. Det er motiverende hvis jeg kan være med å bidra til bedre bunnlinje og flere arbeidsplasser hos flest mulig av deltakerne, sier Øyvind Berntsen.

Berntsen har mye lederfaring, gjennom en lang yrkeskarrière, og sitter i dag som styreleder i NorSap AS, Sør-Stål AS og Scan Trade holding. I tillegg er han styremedlem i Spareskillingsbanken, Gustav Pedersen AS, Igland Industrier AS og Kristiansand skruefabrikk og Mekaniske Verksted As. Han har tidligere vært administrerende direktør i Mandals AS, NorSap As og Scan Lamp AS, i tillegg til tidligere salgsdirektør/visedirektør i Hennig-Olsen Is.

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med anita@kristiansand-chamber.no

Prisen for å delta vil være kr 12.900,- per person for medlemmer og kr 15.900,- for ikke-medlemmer.

Det blir førstemann til mølla prinsippet, som gjelder her.

Påmelding til nettverket, oppstart medio mars.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor