AA

Næringsforeningen overtar i Lillesand

  • F.v. Siv Wiken, styreleder i Lillesand vekst, Asbjørn Olsen, daglig leder i Grandal Trevare, Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Foto: May Baagøe Broughton/Nikr

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen overtar alle medlemmene til Lillesand Vekst og ansvaret for næringsforeningsarbeidet i Lillesand.

– Vår ambisjon er å være en stor og slagkraftig næringsforening for hele Kristiansandsregionen, og Lillesand er en viktig del av denne regionen. Nå blir mange spennende bedrifter en del av vårt store nettverk, og Næringsforeningen får enda større kraft i arbeidet for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i regionen, sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Enstemmig styre og årsmøte

Det var et enstemmig styre i Lillesand Vekst som anbefalte sammenslåing med Næringsforeningen, og et samlet årsmøte fulgte opp med å beslutte at Næringsforeningen får overta.

-Vi har hatt en grundig prosess hvor ulike alternativer for hvordan næringsforeningsarbeidet i Lillesand best kan videreutvikles ble vurdert. Prosessen har involvert mange, og en sammenslåing med Næringsforeningen fremsto som det klart beste alternativet for bedriftene i Lillesand, sier Siv Wiken, styreleder i Lillesand Vekst.

Asbjørn Olsen, daglig leder i Grandal Trevare og styremedlem i Lillesand Vekst, følger opp:

-Dette skulle vi gjort for lenge siden. Næringsforeningen er en av de største i landet, og man får til mye mer når mange står samlet. Store aktører fungerer som lokomotiver for de små- og mellomstore bedriftene, og det er viktig å ha en tydelig stemme, særlig når det gjelder reguleringsplaner og byggesaker. Vi vil få gjort mye mer her i Lillesand når vi har den store foreningen i ryggen.

Næringsforeningen blir styrket

Næringsforeningen har nesten 1100 medlemsbedrifter og overtakelsen av medlemmene til Lillesand Vekst gjør at dette antallet øker ytterligere. Størrelse har betydning og sammenslåingen passer godt inn i Næringsforeningens arbeid for å skape en attraktiv nærings-, arbeids- og boregion.

-Næringsforeningen får nå enda større gjennomslagskraft i de næringspolitiske sakene vi fronter, og med næringslivet i Lillesand med på laget favner vi stadig større deler av Kristiansandsregionen. Vi er en liten region, og selv om Lillesand, Birkenes og Vennesla ikke ble med i nye Kristiansand kommune mener vi at disse også er en naturlig del av en samlet bo- og arbeidsregion og derfor vårt geografiske nedslagsfelt, sier styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland.

Han blir supplert av administrerende direktør, Geir Jørgensen:

-I tillegg til å være en pådriver for gode, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser for næringslivet, skal Næringsforeningen være den viktigste møteplassen for å skape nye relasjoner mellom kunder og leverandører, spre innovasjoner og formidle ny kunnskap. Jo flere bedrifter som inngår i nettverket, desto større verdi har vi for medlemsbedriftene. Jeg er sikker på at våre nye bedrifter i Lillesand har mye å tilføre våre eksisterende medlemmer og motsatt, sier Jørgensen.

Veien videre

Etter sommeren starter arbeidet med å overta næringsforeningsarbeidet i Lillesand for fullt. Tilnærmingen bygger på de gode erfaringene Næringsforeningen har fra tilsvarende prosess i Songdalen og Søgne, og planene er klare for en rask oppstart.

-Vi er opptatt av å kombinere styrken som ligger i å være en stor næringsforening med å være tett på og ha god lokal forankring. Derfor vil vi først snakke med bedriftene i Lillesand for å få et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Vi vil også etablere en egen ressursgruppe med representanter fra bedriftene i Lillesand, og det er denne gruppen som vil prioritere hvilke aktiviteter og næringspolitiske saker Næringsforeningen skal engasjere seg i, sier Jørgensen.

Jørgensen understreker at Næringsforeningen vil organisere arbeidet slik at næringslivet i Lillesand blir fulgt opp på en god måte, og sørge for at det er kort avstand mellom foreningen og bedriftene.

-Vi vil ha en egen dedikert person som skal arbeide sammen med ressursgruppen i Lillesand. Denne personen vil ha kontor i Lillesand, og bli gruppens administrative støttespiller og tilrettelegger. Vedkommende vil ha ansvaret for fremdrift i arbeidet med de aktivitetene og næringspolitiske sakene som er prioritert, og være Næringsforeningens kontaktpunkt mot kommunen.

Før han returnerer til produksjonshallen, føler Olsen behov for å tilføye at arbeidet allerede er i gang.

-Næringsforeningen har vært raskt ute av startblokken, og Grandal Trevare har allerede fått mulighet til å bli med i et prosjekt for å avdekke mulighetene for å effektivisere produksjonen gjennom å ta i bruk ny teknologi. I tillegg deltok vi i møtet med næringsministeren hvor vi ga innspill til hva som kan gjøre hverdagen vår enklere. Så det er bare å glede seg til fortsettelsen, sier Asbjørn Olsen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen overtar alle medlemmene til Lillesand Vekst og ansvaret for næringsforeningsarbeidet i Lillesand.

– Vår ambisjon er å være en stor og slagkraftig næringsforening for hele Kristiansandsregionen, og Lillesand er en viktig del av denne regionen. Nå blir mange spennende bedrifter en del av vårt store nettverk, og Næringsforeningen får enda større kraft i arbeidet for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i regionen, sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Enstemmig styre og årsmøte

Det var et enstemmig styre i Lillesand Vekst som anbefalte sammenslåing med Næringsforeningen, og et samlet årsmøte fulgte opp med å beslutte at Næringsforeningen får overta.

-Vi har hatt en grundig prosess hvor ulike alternativer for hvordan næringsforeningsarbeidet i Lillesand best kan videreutvikles ble vurdert. Prosessen har involvert mange, og en sammenslåing med Næringsforeningen fremsto som det klart beste alternativet for bedriftene i Lillesand, sier Siv Wiken, styreleder i Lillesand Vekst.

Asbjørn Olsen, daglig leder i Grandal Trevare og styremedlem i Lillesand Vekst, følger opp:

-Dette skulle vi gjort for lenge siden. Næringsforeningen er en av de største i landet, og man får til mye mer når mange står samlet. Store aktører fungerer som lokomotiver for de små- og mellomstore bedriftene, og det er viktig å ha en tydelig stemme, særlig når det gjelder reguleringsplaner og byggesaker. Vi vil få gjort mye mer her i Lillesand når vi har den store foreningen i ryggen.

Næringsforeningen blir styrket

Næringsforeningen har nesten 1100 medlemsbedrifter og overtakelsen av medlemmene til Lillesand Vekst gjør at dette antallet øker ytterligere. Størrelse har betydning og sammenslåingen passer godt inn i Næringsforeningens arbeid for å skape en attraktiv nærings-, arbeids- og boregion.

-Næringsforeningen får nå enda større gjennomslagskraft i de næringspolitiske sakene vi fronter, og med næringslivet i Lillesand med på laget favner vi stadig større deler av Kristiansandsregionen. Vi er en liten region, og selv om Lillesand, Birkenes og Vennesla ikke ble med i nye Kristiansand kommune mener vi at disse også er en naturlig del av en samlet bo- og arbeidsregion og derfor vårt geografiske nedslagsfelt, sier styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland.

Han blir supplert av administrerende direktør, Geir Jørgensen:

-I tillegg til å være en pådriver for gode, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser for næringslivet, skal Næringsforeningen være den viktigste møteplassen for å skape nye relasjoner mellom kunder og leverandører, spre innovasjoner og formidle ny kunnskap. Jo flere bedrifter som inngår i nettverket, desto større verdi har vi for medlemsbedriftene. Jeg er sikker på at våre nye bedrifter i Lillesand har mye å tilføre våre eksisterende medlemmer og motsatt, sier Jørgensen.

Veien videre

Etter sommeren starter arbeidet med å overta næringsforeningsarbeidet i Lillesand for fullt. Tilnærmingen bygger på de gode erfaringene Næringsforeningen har fra tilsvarende prosess i Songdalen og Søgne, og planene er klare for en rask oppstart.

-Vi er opptatt av å kombinere styrken som ligger i å være en stor næringsforening med å være tett på og ha god lokal forankring. Derfor vil vi først snakke med bedriftene i Lillesand for å få et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Vi vil også etablere en egen ressursgruppe med representanter fra bedriftene i Lillesand, og det er denne gruppen som vil prioritere hvilke aktiviteter og næringspolitiske saker Næringsforeningen skal engasjere seg i, sier Jørgensen.

Jørgensen understreker at Næringsforeningen vil organisere arbeidet slik at næringslivet i Lillesand blir fulgt opp på en god måte, og sørge for at det er kort avstand mellom foreningen og bedriftene.

-Vi vil ha en egen dedikert person som skal arbeide sammen med ressursgruppen i Lillesand. Denne personen vil ha kontor i Lillesand, og bli gruppens administrative støttespiller og tilrettelegger. Vedkommende vil ha ansvaret for fremdrift i arbeidet med de aktivitetene og næringspolitiske sakene som er prioritert, og være Næringsforeningens kontaktpunkt mot kommunen.

Før han returnerer til produksjonshallen, føler Olsen behov for å tilføye at arbeidet allerede er i gang.

-Næringsforeningen har vært raskt ute av startblokken, og Grandal Trevare har allerede fått mulighet til å bli med i et prosjekt for å avdekke mulighetene for å effektivisere produksjonen gjennom å ta i bruk ny teknologi. I tillegg deltok vi i møtet med næringsministeren hvor vi ga innspill til hva som kan gjøre hverdagen vår enklere. Så det er bare å glede seg til fortsettelsen, sier Asbjørn Olsen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor