AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • Næringsforeningene i Agder diskuterer tettere samarbeid

Næringsforeningene i Agder diskuterer tettere samarbeid

  • Fra venstre: Christiane Skage fra Lister Nyskaping, UiA-rektor Frank Reichert, NiKRs Anita S. Dietrichson, Eli Skaranger fra UiA, Franz Nilsen fra SSH, Are Østmo fra Lindesnesregionen Næringshage og Dag Nordbø fra UiA. På høyre siden: Morten Haakstad fra Arendal Næringsforening, Harald Erlandsen fra Grimstad Næringsforening, Trond Are Gjone og Knut Dannevig fra Lillesand Vekst, Jan Willy Føreland fra NiKR, Kristian Walker-Nordløf og Silje Holteberg fra UiA og NHO Agder-direktør Siri Mathiesen.
  • strategisksamarbeid3
    F.v. Franz Nilsen fra SSH, Eli Anne Skaranger, Seunn Smith Tønnessen og Frank Reichert fra UiA og Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Når sju næringsforeninger, NHO Agder og UiA møtes er det for å se på mulighetene av samarbeid videre, og enes om noen felles satsingsområder.

– Vi har satt oss i førersetet for å få samlet næringsforeningene i Agder. Totalt representerer vi sju næringsforeninger med nærmere 2.000 medlemmer, sier Anita S Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Ifølge Dietrichson er hver og en av næringsforeningene unike, og jobber på sin måte.

– Dette skal vi fortsette med, hver på vårt sted. Næringsforeningene er sentrale når det gjelder å skape gode relasjoner, være møteplass, og i å utvikle næringslivet på sitt sted, sier Dietrichson.

Likevel ser foreningene fordelene av å finne felles samarbeidspunkter, sammen med NHO Agder.

– Når NHO også er invitert med, har vi både bredden og dybden i næringslivet, og vi bør ha alle muligheter til å få til et godt samspill til det beste for regionen, fortsetter Dietrichson.

Denne uken møttes foreningene, NHO Agder og UiA på Hotel Norge i Lillesand. Hensikten med møtet var å se på mulighetene av samarbeid mellom UiA og næringslivet.

– Ambisjonene er i hvert fall på plass. Vi håper å lande noen viktige samarbeidsområder før vi tar sommerferie, avslutter Dietrichson.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Når sju næringsforeninger, NHO Agder og UiA møtes er det for å se på mulighetene av samarbeid videre, og enes om noen felles satsingsområder.

– Vi har satt oss i førersetet for å få samlet næringsforeningene i Agder. Totalt representerer vi sju næringsforeninger med nærmere 2.000 medlemmer, sier Anita S Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Ifølge Dietrichson er hver og en av næringsforeningene unike, og jobber på sin måte.

– Dette skal vi fortsette med, hver på vårt sted. Næringsforeningene er sentrale når det gjelder å skape gode relasjoner, være møteplass, og i å utvikle næringslivet på sitt sted, sier Dietrichson.

Likevel ser foreningene fordelene av å finne felles samarbeidspunkter, sammen med NHO Agder.

– Når NHO også er invitert med, har vi både bredden og dybden i næringslivet, og vi bør ha alle muligheter til å få til et godt samspill til det beste for regionen, fortsetter Dietrichson.

Denne uken møttes foreningene, NHO Agder og UiA på Hotel Norge i Lillesand. Hensikten med møtet var å se på mulighetene av samarbeid mellom UiA og næringslivet.

– Ambisjonene er i hvert fall på plass. Vi håper å lande noen viktige samarbeidsområder før vi tar sommerferie, avslutter Dietrichson.

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor