AA

Næringsforesight inn i siste fase

 • Valborg Langevei, rådgiver i Biz/Krs.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Siden mars i år har det vært arbeidet med et næringsforesight som skal beskrive framtidens næringssatsing i regionen vår. Prosjektet er nå inne i siste fase.

– Næringsforesight skal gi et kunnskapsgrunnlag for å sikre et omstillingsdyktig og robust næringsliv i Agder frem mot 2030. Det er et verktøy for å få til en profesjonell dialog om videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region, sier rådgiver Valborg Langevei i Business region Kristiansand (Biz/Krs).

Hun informerte ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling om status så langt i prosjektet, og diskutere videre arbeid med planen.

– I tillegg skal foresight-prosessen bidra til at kommunene på Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv, fortsetter hun.

Hensikten med prosjektet er å etablere et kunnskapsgrunnlag og strategisk beslutningsgrunnlag for utvikling av et omstillingsdyktig og robust næringsliv i de neste tiårene på Sørlandet. Arbeidet har pågått siden mars, og er nå inne i avslutningsfasen. Gjennom perioden har det vært gjort både trendsamlinger og innspillskonferanser og dybdeintervju med personer i næringslivet. Både akademia, politikere og næringslivsledere har vært involvert.

I følge Langevei skal det i slutten av august være et møte i styringsgruppen i Næringsforesight hvor det skal besluttes hvor en sluttrapport med anbefalinger skal behandles.

– Rapporten som skal sluttbehandles i august inneholder en rekke viktige momenter for utviklingen i regionen, og beskriver både muligheter, trusler, og den strategiske agenda som Sørlandet bør ta tak i, sier adm dir Anita S Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Det er mye spennende stoff som ligger i rapporten. Imidlertid er denne uten verdi hvis man ikke evner å legge en god plan og sette ut i livet flere av tiltakene som foreslås her, understreker Dietrichson.

Dietrichson mener at en operasjonalisering av planen er helt nødvendig.

– Det arbeidet starter så fort rapporten foreligger, og bør gjøres mens saken ennå er fersk. Rapporten peker også på at vi er gode til å «samle oss» i regionen, det bør vi spille videre på. Mulighetene ligger i å ta rapporten inn i strategiarbeidet – ikke bare hos oss i Næringsforeningen, men like mye hos de andre aktørene som har vært involvert, og som er en del av samarbeidet. Det er både en utfordring, men også en unik mulighet vi bør benytte oss av, avslutter Dietrichson, som har sittet i styringsgruppen for prosjektet.

 • Fakta/Initiativtager er Kristiansand kommune v/ Business Region Kristiansand, i samarbeid med
  • Sørlandets Kompetansefond
  • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
  • Sørlandsparken Næringsforening AS
  • Lindesnesregionen
  • Listerrådet
  • Setesdal regionråd
  • Kommunesamarbeidet Østre Agder.

Helt konkret blir det opp til styringsgruppa for Næringsforesight i møte i slutten av august å beslutte hvordan sluttrapporten skal tas videre, og hvordan anbefalingene i rapporten skal iverksettes.

 

 

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Siden mars i år har det vært arbeidet med et næringsforesight som skal beskrive framtidens næringssatsing i regionen vår. Prosjektet er nå inne i siste fase.

– Næringsforesight skal gi et kunnskapsgrunnlag for å sikre et omstillingsdyktig og robust næringsliv i Agder frem mot 2030. Det er et verktøy for å få til en profesjonell dialog om videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region, sier rådgiver Valborg Langevei i Business region Kristiansand (Biz/Krs).

Hun informerte ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling om status så langt i prosjektet, og diskutere videre arbeid med planen.

– I tillegg skal foresight-prosessen bidra til at kommunene på Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv, fortsetter hun.

Hensikten med prosjektet er å etablere et kunnskapsgrunnlag og strategisk beslutningsgrunnlag for utvikling av et omstillingsdyktig og robust næringsliv i de neste tiårene på Sørlandet. Arbeidet har pågått siden mars, og er nå inne i avslutningsfasen. Gjennom perioden har det vært gjort både trendsamlinger og innspillskonferanser og dybdeintervju med personer i næringslivet. Både akademia, politikere og næringslivsledere har vært involvert.

I følge Langevei skal det i slutten av august være et møte i styringsgruppen i Næringsforesight hvor det skal besluttes hvor en sluttrapport med anbefalinger skal behandles.

– Rapporten som skal sluttbehandles i august inneholder en rekke viktige momenter for utviklingen i regionen, og beskriver både muligheter, trusler, og den strategiske agenda som Sørlandet bør ta tak i, sier adm dir Anita S Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Det er mye spennende stoff som ligger i rapporten. Imidlertid er denne uten verdi hvis man ikke evner å legge en god plan og sette ut i livet flere av tiltakene som foreslås her, understreker Dietrichson.

Dietrichson mener at en operasjonalisering av planen er helt nødvendig.

– Det arbeidet starter så fort rapporten foreligger, og bør gjøres mens saken ennå er fersk. Rapporten peker også på at vi er gode til å «samle oss» i regionen, det bør vi spille videre på. Mulighetene ligger i å ta rapporten inn i strategiarbeidet – ikke bare hos oss i Næringsforeningen, men like mye hos de andre aktørene som har vært involvert, og som er en del av samarbeidet. Det er både en utfordring, men også en unik mulighet vi bør benytte oss av, avslutter Dietrichson, som har sittet i styringsgruppen for prosjektet.

 • Fakta/Initiativtager er Kristiansand kommune v/ Business Region Kristiansand, i samarbeid med
  • Sørlandets Kompetansefond
  • Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
  • Sørlandsparken Næringsforening AS
  • Lindesnesregionen
  • Listerrådet
  • Setesdal regionråd
  • Kommunesamarbeidet Østre Agder.

Helt konkret blir det opp til styringsgruppa for Næringsforesight i møte i slutten av august å beslutte hvordan sluttrapporten skal tas videre, og hvordan anbefalingene i rapporten skal iverksettes.

 

 

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor