AA

Næringslivet må høres i havnedebatten

  • Foto: Roar Osmundsen, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Vi viser til kronikken fra Kåre Stoveland, i Fædrelandsvennen fredag 8. juni 2018. Det er noen påstander som må kommenteres.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har nå snart 900 medlemmer. Alle er små og store bedrifter, der primærmarkedet er de sju knutepunktkommunene. Felles er at de gir arbeid til svært mange mennesker i regionen.

Stoveland gjør et poeng av at vi ikke representerer alle i byen. Vi er til for næringslivet. Andre grupper fremmer sin sak i denne debatten. Men det er åpenbart at vi ønsker å påvirke beslutningene. Vi er opptatt av at politikerne tar en beslutning i høst og da både ser på mulighetene for å utvikle Kvadraturen videre og sikrer ei fremtidsrettet havn i Kongsgård/Vige.

Det betyr ikke at alle i næringslivet er opptatt av en havneflytting. For noen er det ikke viktig hvor havna er, bare den virker. Andre er spesifikt mot flytting til Kongsgård/Vige.

Summen av alle innspill gjør at foreningen støtter ei flytting til Kongsgård/Vige. I dette peker vi blant annet på det Stoveland kaller «å tørke støv av en 13 år gammel reguleringsplan». Vi forholder oss til vedtatte planer og forventer forutsigbarhet hos våre folkevalgte.

Stoveland mener vi argumenterer på sviktende faktagrunnlag. Vi har gått grundig gjennom argumentasjonen i saken. Debatten så langt bygger på flere feilaktige opplysninger. Sentralt her er summen, som også Stoveland gjentar, om at flyttingen koster 4,5 milliarder. Summen er feil. Flyttingen av selve konteinerhavna koster 600 millioner. Men summen av alle investeringer i Kongsgård/Vige frem til 2060, kan komme opp i 4,5 milliarder – investeringer som dekkes av havna selv, ikke skattebetalerne. Bare utbyggingen av kanalbyen generer 400 millioner. Kristiansand havn har investert for 900 millioner de siste 15 årene.

I følge næringen selv er det krevende å drive i dagens konteinerhavn og verre vil det bli med økt virksomhet. Havna bygges inne på alle kanter og på sikt vil det ikke være på plass på Lagmannsholmen. Det ventes ikke særlig flere båter enn i dag, men de blir større. Kristiansand havn har allerede avvist konteinerskip som ikke har kunnet gå inn til Lagmannsholmen på grunn av seilingsdybden.

Vi peker også på mulighetene Lagmannsholmen gir. Det er vanskelig å få etablert moderne og rasjonelle kontorlokaler i Kvadraturen. Vi trenger å legge til rette for flere arbeidsplasser i sentrum. Det handler om å styrke Kvadraturen som regionalt senter og et attraktivt sentrum. Det handler også om å redusere trafikkbehovet og at flere kan komme på jobb med kollektivtransport, jfr forhandlinger med staten om byvekstavtale der sterkere utnyttelse av arealer i sentrum blir en forutsetning for en ny avtale.

Da er det svært naturlig å se på de 55 dekarene på Lagmannsholmen. Dette handler ikke om å konkurrere med de folkevalgte om byutviklingen, slik Stoveland skriver, men ivareta næringslivets interesser, slik at vi kan skape nye og trygge arbeidsplasser og bevare de jobbene som finnes. Det er politikerne som legger premissene, men på veien dit er de avhengig av innspill fra berørte parter. Næringslivet er en av de i havnesaken.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Tom Bredesen som Stoveland henviser til, er adm. dir. i Skeie eiendom, og leder av ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling, ikke avdelingsleder i næringsforeningen.

Anita S. Dietrichson

Administrerende direktør
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Vi viser til kronikken fra Kåre Stoveland, i Fædrelandsvennen fredag 8. juni 2018. Det er noen påstander som må kommenteres.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har nå snart 900 medlemmer. Alle er små og store bedrifter, der primærmarkedet er de sju knutepunktkommunene. Felles er at de gir arbeid til svært mange mennesker i regionen.

Stoveland gjør et poeng av at vi ikke representerer alle i byen. Vi er til for næringslivet. Andre grupper fremmer sin sak i denne debatten. Men det er åpenbart at vi ønsker å påvirke beslutningene. Vi er opptatt av at politikerne tar en beslutning i høst og da både ser på mulighetene for å utvikle Kvadraturen videre og sikrer ei fremtidsrettet havn i Kongsgård/Vige.

Det betyr ikke at alle i næringslivet er opptatt av en havneflytting. For noen er det ikke viktig hvor havna er, bare den virker. Andre er spesifikt mot flytting til Kongsgård/Vige.

Summen av alle innspill gjør at foreningen støtter ei flytting til Kongsgård/Vige. I dette peker vi blant annet på det Stoveland kaller «å tørke støv av en 13 år gammel reguleringsplan». Vi forholder oss til vedtatte planer og forventer forutsigbarhet hos våre folkevalgte.

Stoveland mener vi argumenterer på sviktende faktagrunnlag. Vi har gått grundig gjennom argumentasjonen i saken. Debatten så langt bygger på flere feilaktige opplysninger. Sentralt her er summen, som også Stoveland gjentar, om at flyttingen koster 4,5 milliarder. Summen er feil. Flyttingen av selve konteinerhavna koster 600 millioner. Men summen av alle investeringer i Kongsgård/Vige frem til 2060, kan komme opp i 4,5 milliarder – investeringer som dekkes av havna selv, ikke skattebetalerne. Bare utbyggingen av kanalbyen generer 400 millioner. Kristiansand havn har investert for 900 millioner de siste 15 årene.

I følge næringen selv er det krevende å drive i dagens konteinerhavn og verre vil det bli med økt virksomhet. Havna bygges inne på alle kanter og på sikt vil det ikke være på plass på Lagmannsholmen. Det ventes ikke særlig flere båter enn i dag, men de blir større. Kristiansand havn har allerede avvist konteinerskip som ikke har kunnet gå inn til Lagmannsholmen på grunn av seilingsdybden.

Vi peker også på mulighetene Lagmannsholmen gir. Det er vanskelig å få etablert moderne og rasjonelle kontorlokaler i Kvadraturen. Vi trenger å legge til rette for flere arbeidsplasser i sentrum. Det handler om å styrke Kvadraturen som regionalt senter og et attraktivt sentrum. Det handler også om å redusere trafikkbehovet og at flere kan komme på jobb med kollektivtransport, jfr forhandlinger med staten om byvekstavtale der sterkere utnyttelse av arealer i sentrum blir en forutsetning for en ny avtale.

Da er det svært naturlig å se på de 55 dekarene på Lagmannsholmen. Dette handler ikke om å konkurrere med de folkevalgte om byutviklingen, slik Stoveland skriver, men ivareta næringslivets interesser, slik at vi kan skape nye og trygge arbeidsplasser og bevare de jobbene som finnes. Det er politikerne som legger premissene, men på veien dit er de avhengig av innspill fra berørte parter. Næringslivet er en av de i havnesaken.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Tom Bredesen som Stoveland henviser til, er adm. dir. i Skeie eiendom, og leder av ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling, ikke avdelingsleder i næringsforeningen.

Anita S. Dietrichson

Administrerende direktør
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor