AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Nettverk og nettverksbygging er den viktigste grunnen til at kvinner er med

– Nettverk og nettverksbygging er den viktigste grunnen til at kvinner er med

  • Masterstudent ved lærerutdanningen på UiA, Sofie Lingner, presenterte funnene fra masteroppgaven sin under WiBs sommermingling 17. juni.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Masterstudent ved UiA, Sofie Lingner, har skrevet masteroppgave om Women in Business.

– Det har vært utrolig spennende å skrive denne oppgaven, selv om det selvfølgelig har vært utfordrende også. Men jeg setter veldig stor pris på det samarbeidet jeg har hatt med Næringsforeningen og at medlemmene av Women in Business tok seg tid til å svare på undersøkelsen og at de ville dele sine opplevelser med meg, sier Lingner (25).

Lingner har tatt lærerutdanningen på UiA, og valgte å fordype seg i temaet likestilling i masteroppgaven. Hun ble nysgjerrig på WiB, og brukte nettverket som utgangspunkt for å se nærmere på tematikken. En undersøkelse gikk ut til medlemmene, og av de rundt 250 som er med i WiB, var det 114 som svarte på deler av undersøkelsen, og 117 som svarte på hele.

– Dette anser jeg som veldig bra, og er fornøyd med svarprosenten. Undersøkelser av den lengden som jeg har laget, kan få en svarprosent helt ned i 10, så dette er veldig bra, påpeker Lingner.

– Hvis du skal oppsummere kort: Hva er de viktigste funnene fra undersøkelsen?

– Det viktigste jeg har funnet ut, er at de aller fleste medlemmene av WiB er svært fornøyde med medlemskapet sitt, i tillegg til at de i noen grad er fornøyde med likestillingssituasjonen på arbeidsplassen sin, påpeker Lingner.

Flere svarer sier de opplever nettverket som en nyttig arena for å dele erfaringer. De aller fleste, 75 prosent, svarer at de får medlemskapet dekket av arbeidsgiver.

– Nettverk og nettverksbygging er den viktigste grunnen til at de er medlem i Women in Business. Flere svarer at de blir motiverte til å søke leder- og styreverv, og at WiB til en viss grad er en base for rekruttering. Mange opplever også nettverket som en nyttig arena for erfaringsdeling.

– Hva er forbedringspotensialet til nettverket, hva mener de spurte at vi kan bli bedre på, eller skal være obs på?

– Det er litt ulikt hva medlemmene svarer angående dette, men det som blir trukket frem oftest er at nettverket må være oppmerksomme på å være inkluderende og åpent for alle, og forsøke å unngå grupperinger og “klikker”, sånn at det også er attraktivt for andre kvinner å være med.

– Du har også bedt respondentene vurdere likestilling på arbeidsplassen. I undersøkelsen svarer 85 prosent at de vet hva som må til for å være en god leder på egen arbeidsplass, og 82 prosent svarer at de er kvalifiserte til lederstilling/styreverv ved arbeidsplassen sin. Men kun 62 prosent svarer at de mener deres ledertalenter blir anerkjent ved arbeidsplassen sin?

– Man må være litt forsiktig med å tolke for mye ut ifra disse svarene, men det kan jo se ut som at det er noen strukturer eller maktrelasjoner på arbeidsplassene til enkelte respondenter som gjør at selv om kvinnene har kompetanse og selvtilliten til å være ledere, blir de ikke anerkjent. Altså synes det å være noe “utenfor” kvinner selv som bestemmer legitimiteten av deres kompetanse. Samtidig svarer mange at de er fornøyde med likestillingssituasjonen på egen arbeidsplass. Flere jobber i bedrifter som de mener har mål om, og tiltak for, likestilling. Mange opplever også å ha like karrièremuligheter som sine mannlige kolleger. Men så er dette med anerkjennelse da, som ikke like mange er fornøyde med.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Masterstudent ved UiA, Sofie Lingner, har skrevet masteroppgave om Women in Business.

– Det har vært utrolig spennende å skrive denne oppgaven, selv om det selvfølgelig har vært utfordrende også. Men jeg setter veldig stor pris på det samarbeidet jeg har hatt med Næringsforeningen og at medlemmene av Women in Business tok seg tid til å svare på undersøkelsen og at de ville dele sine opplevelser med meg, sier Lingner (25).

Lingner har tatt lærerutdanningen på UiA, og valgte å fordype seg i temaet likestilling i masteroppgaven. Hun ble nysgjerrig på WiB, og brukte nettverket som utgangspunkt for å se nærmere på tematikken. En undersøkelse gikk ut til medlemmene, og av de rundt 250 som er med i WiB, var det 114 som svarte på deler av undersøkelsen, og 117 som svarte på hele.

– Dette anser jeg som veldig bra, og er fornøyd med svarprosenten. Undersøkelser av den lengden som jeg har laget, kan få en svarprosent helt ned i 10, så dette er veldig bra, påpeker Lingner.

– Hvis du skal oppsummere kort: Hva er de viktigste funnene fra undersøkelsen?

– Det viktigste jeg har funnet ut, er at de aller fleste medlemmene av WiB er svært fornøyde med medlemskapet sitt, i tillegg til at de i noen grad er fornøyde med likestillingssituasjonen på arbeidsplassen sin, påpeker Lingner.

Flere svarer sier de opplever nettverket som en nyttig arena for å dele erfaringer. De aller fleste, 75 prosent, svarer at de får medlemskapet dekket av arbeidsgiver.

– Nettverk og nettverksbygging er den viktigste grunnen til at de er medlem i Women in Business. Flere svarer at de blir motiverte til å søke leder- og styreverv, og at WiB til en viss grad er en base for rekruttering. Mange opplever også nettverket som en nyttig arena for erfaringsdeling.

– Hva er forbedringspotensialet til nettverket, hva mener de spurte at vi kan bli bedre på, eller skal være obs på?

– Det er litt ulikt hva medlemmene svarer angående dette, men det som blir trukket frem oftest er at nettverket må være oppmerksomme på å være inkluderende og åpent for alle, og forsøke å unngå grupperinger og “klikker”, sånn at det også er attraktivt for andre kvinner å være med.

– Du har også bedt respondentene vurdere likestilling på arbeidsplassen. I undersøkelsen svarer 85 prosent at de vet hva som må til for å være en god leder på egen arbeidsplass, og 82 prosent svarer at de er kvalifiserte til lederstilling/styreverv ved arbeidsplassen sin. Men kun 62 prosent svarer at de mener deres ledertalenter blir anerkjent ved arbeidsplassen sin?

– Man må være litt forsiktig med å tolke for mye ut ifra disse svarene, men det kan jo se ut som at det er noen strukturer eller maktrelasjoner på arbeidsplassene til enkelte respondenter som gjør at selv om kvinnene har kompetanse og selvtilliten til å være ledere, blir de ikke anerkjent. Altså synes det å være noe “utenfor” kvinner selv som bestemmer legitimiteten av deres kompetanse. Samtidig svarer mange at de er fornøyde med likestillingssituasjonen på egen arbeidsplass. Flere jobber i bedrifter som de mener har mål om, og tiltak for, likestilling. Mange opplever også å ha like karrièremuligheter som sine mannlige kolleger. Men så er dette med anerkjennelse da, som ikke like mange er fornøyde med.

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor