AA

Norconsult satser på digital innovasjon

  • Dr.ingeniør/seniorrådgiver samferdsel Martin Schreck og avdelingsleder Camilla Espedalen fra Norconsult sitt kontor i Kristiansand, mener det er viktig at aktører jobber sammen for å styrke regionen.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Mechatronics Innovation Lab (MIL) og Norconsult blir digitale samarbeidspartnere for å  styrke norske bedrifters markedsposisjon i både eksisterende og nye markeder.

Avtalen innebærer at MIL og Norconsult skal utvikle applikasjoner sammen, og tilby et utvidet tjenestetilbud til industribedrifter i digitale omstillingsprosesser. MIL er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.

– Vi har fått sjansen til å jobbe sammen med industrien på Sørlandet og overføre kompetanse på tvers for å forbedre konkurranseevnen og bygge nye markeder sammen, forteller seniorrådgiver samferdsel hos Norcosult, Martin Schreck, og fortsetter:

– De siste månedene har vi utviklet en applikasjon sammen med MIL, som demonstrerer muligheter for utvidet virkelighet (AR) i styring av industrielle arbeidsprosesser.

Enkel tilgang på informasjon

Ved å bidra med kompetanse innen AR og programmering, skal Norconsult og datterselskapet NoIS utvikle løsninger og applikasjoner som vil være verdiøkende for kundene. Videre tilbyr NoIS sin kompetanse på 3D-prosjektering innen flere fagfelt.

– Som et første steg i dette samarbeidet har vi utviklet en applikasjon som gjør det mulig å lese av eller vise sanntidsinformasjon av industrielle prosessdata ved hjelp av virtuelle skilter og knapper gjennom kamera på nettbrett eller mobiltelefon, og på produkter tilsvarende Microsoft’s Hololens, forteller Schreck.

Han forteller at applikasjonen gjør at man eksempelvis kan lese  sanntids- og sensordata for en hydraulisk trykkenhet (HPU) som trykk, oljestrøm, oljetemperatur samt nivå og mengde i oljetanken; i tillegg til viktige prosessdata fra enheter som man trenger å se på samtidig. Dokumenter og live data fra sensorer hentes via Wi-Fi nettverk, og dataene vises ved hjelp av hologrammer på skjermen.

– Tanken er at driftsoperatører skal ha enkel tilgang på informasjon og interaksjon, noe som kan effektivisere arbeidsprosesser og gjøre dem tryggere på en praktisk måte for våre kunder. Det kan også være et hjelpemiddel  for å visualisere data i områder hvor skjermer kan bli utsatt for hardt vær eller hærverk, sier Schreck.

Schreck understreker at app’en ikke bare er utviklet med tanke på offshoreindustri, men at den er minst like relevant for kommunale avløpsanlegg, deponier, drift innen vei- og jernbane, havnedrift eller kontorbygg og kjøpesentre.

Økt konkurransefortrinn

Kontorleder i Norconsult Kristiansand, Camilla Espedalen, er veldig fornøyd med samarbeidet, og mener det er viktig for å kunne gi kundene et konkurransefortrinn.

– Dette er med på å gi personell og operatører et røntgensyn for å kunne utføre den jobben de har ansvar for, sier Espedalen.

– For Norconsult er det viktig å samarbeide med partnere som kan bidra til å styrke våre kunders verdiskaping og forsterke vår posisjon som Norges største tverrfaglige rådgivningsbedrift, sier konserndirektør i Norconsult, Bård Hernes.

Han forteller at MIL er en sentral del av den nasjonale infrastrukturen for testing og utvikling av produkter, systemer og tjenester. Samarbeidet er i tråd med Norconsult sin strategi om å utvikle og levere stadig flere heldigitale tjenester og prosjekter. De tror samarbeidet vil styrke dem som en innovativ og fremtidsrettet rådgiver.

For MIL og daglig leder Bernt Inge Øhrn er dette et viktig og spennende samarbeid.

– Vi er utrolig interessert i å bygge positive relasjoner og nettverk, og Norconsult er et naturlig valg for oss i den sammenheng. Vi er et senter som jobber for teknologiadapsjon i norsk industri og da må også lokale, nasjonale leverandører støtte opp. Norconsult er for oss et eksempel på innholdsutvikler på “key enabling technology”, i denne sammenheng først og fremst mixed reality, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Mechatronics Innovation Lab (MIL) og Norconsult blir digitale samarbeidspartnere for å  styrke norske bedrifters markedsposisjon i både eksisterende og nye markeder.

Avtalen innebærer at MIL og Norconsult skal utvikle applikasjoner sammen, og tilby et utvidet tjenestetilbud til industribedrifter i digitale omstillingsprosesser. MIL er et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.

– Vi har fått sjansen til å jobbe sammen med industrien på Sørlandet og overføre kompetanse på tvers for å forbedre konkurranseevnen og bygge nye markeder sammen, forteller seniorrådgiver samferdsel hos Norcosult, Martin Schreck, og fortsetter:

– De siste månedene har vi utviklet en applikasjon sammen med MIL, som demonstrerer muligheter for utvidet virkelighet (AR) i styring av industrielle arbeidsprosesser.

Enkel tilgang på informasjon

Ved å bidra med kompetanse innen AR og programmering, skal Norconsult og datterselskapet NoIS utvikle løsninger og applikasjoner som vil være verdiøkende for kundene. Videre tilbyr NoIS sin kompetanse på 3D-prosjektering innen flere fagfelt.

– Som et første steg i dette samarbeidet har vi utviklet en applikasjon som gjør det mulig å lese av eller vise sanntidsinformasjon av industrielle prosessdata ved hjelp av virtuelle skilter og knapper gjennom kamera på nettbrett eller mobiltelefon, og på produkter tilsvarende Microsoft’s Hololens, forteller Schreck.

Han forteller at applikasjonen gjør at man eksempelvis kan lese  sanntids- og sensordata for en hydraulisk trykkenhet (HPU) som trykk, oljestrøm, oljetemperatur samt nivå og mengde i oljetanken; i tillegg til viktige prosessdata fra enheter som man trenger å se på samtidig. Dokumenter og live data fra sensorer hentes via Wi-Fi nettverk, og dataene vises ved hjelp av hologrammer på skjermen.

– Tanken er at driftsoperatører skal ha enkel tilgang på informasjon og interaksjon, noe som kan effektivisere arbeidsprosesser og gjøre dem tryggere på en praktisk måte for våre kunder. Det kan også være et hjelpemiddel  for å visualisere data i områder hvor skjermer kan bli utsatt for hardt vær eller hærverk, sier Schreck.

Schreck understreker at app’en ikke bare er utviklet med tanke på offshoreindustri, men at den er minst like relevant for kommunale avløpsanlegg, deponier, drift innen vei- og jernbane, havnedrift eller kontorbygg og kjøpesentre.

Økt konkurransefortrinn

Kontorleder i Norconsult Kristiansand, Camilla Espedalen, er veldig fornøyd med samarbeidet, og mener det er viktig for å kunne gi kundene et konkurransefortrinn.

– Dette er med på å gi personell og operatører et røntgensyn for å kunne utføre den jobben de har ansvar for, sier Espedalen.

– For Norconsult er det viktig å samarbeide med partnere som kan bidra til å styrke våre kunders verdiskaping og forsterke vår posisjon som Norges største tverrfaglige rådgivningsbedrift, sier konserndirektør i Norconsult, Bård Hernes.

Han forteller at MIL er en sentral del av den nasjonale infrastrukturen for testing og utvikling av produkter, systemer og tjenester. Samarbeidet er i tråd med Norconsult sin strategi om å utvikle og levere stadig flere heldigitale tjenester og prosjekter. De tror samarbeidet vil styrke dem som en innovativ og fremtidsrettet rådgiver.

For MIL og daglig leder Bernt Inge Øhrn er dette et viktig og spennende samarbeid.

– Vi er utrolig interessert i å bygge positive relasjoner og nettverk, og Norconsult er et naturlig valg for oss i den sammenheng. Vi er et senter som jobber for teknologiadapsjon i norsk industri og da må også lokale, nasjonale leverandører støtte opp. Norconsult er for oss et eksempel på innholdsutvikler på “key enabling technology”, i denne sammenheng først og fremst mixed reality, sier han.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor