AA

Norges første likestillingsertifiserte bedrifter

 • Bak f.v. fabrikkdirektør på GE Healthcare Jon Gabriel Heddeland, daglig leder i NorgesEnergi, Hans Erik Ramsland, Kristiansand-ordfører Harald Furre, økonomidirektør i Hennig Olsen, Vibekke Hellesund og Tina Sødal generalsekretær i Strømmestiftelsen. Midterste rekke: Konst. adm. dir ved Sørlandet sykehus, Per Qvarnstrøm, Sofie Ringen, HR-leder i Dyreparken, Rolf Søraker fra Sparebanken Sør, varehussjef for IKEA Sørlandet, Monica Cæsar og fylkesmann Sten Ytterdahl. Foran f.v. sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad, Kvinesdal-ordfører, Per Sverre Kvinlaug, Avigo-leder Monica Grimstad, konsernsjef i Agder Energi Tom Nysted og varaordfører i Mandal, Ingvild W. Thorsvik. ALLE FOTO: Erling Slyngstad-Hægeland.
 • sert28
  - Dette er en historisk dag, sa likestillingsombud, Hanne Bjurstrøm.
 • sert33
  F.v. Vibeke Holm Ruud, Tom Nysted, Titus Tenga, Monica Cæsar, Monica Grimstad og Harald Furre i paneldebatt om prosjektet. Debattleder Tor Geir Kvinen t.h..
 • sert41
  Konferansier og prosjektansvarlig i Likestilt Arbeidsliv, Helle Ingeborg Mellingen.
 • sert40
  Helga Aune, advokat og direktør i PwC, snakket om at stadig flere bedrifter er opptatt av kjønnsbalanse og likestilling. - Dette vil komme som krav når store bedrifter kjøper tjenester. Dere har satt dere i førersetet og tatt grep, og det vil dere få masse igjen for.
 • sert45
 • sert34
  Sertifisørene Frøydis Sund og Karin Hovde (t.h.) skrøt av virksomhetene. - Vi er imponerte over det arbeidet dere har lagt ned, og vi kommer gjerne tilbake når dere skal resertifiseres, sa de to.
 • sert25
  Fædrelandsvennens sjefredaktør, Eivind Ljøstad, og HR-leder Margrete Skrøvje mottar diplom og blomster fra de to fylkesordførerne i Agder, Gro Bråthen og Terje Damman.
 • sert26
 • sert36
  Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken sammen med Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.
 • Agder energi
  F.v. Mette Mari Wigstøl, Ingebjørg Trydal og Kirist Lie fra Agder Energi
 • sert5
  Prosjekt-teamet i Likestilt Arbeidsliv med samarbeidspartnere og støttespillere i prosjektet: F.v. Rønnaug Mathiassen Retterås, Ingrid Michalsen, Marte B. Drageset, Bent Sigmund Olsen, Anette Hoel og Karin Hovde. Foran f.v: Helle I. Mellingen, Hanne Bjurstrøm, Merethe Anette Ryen, Adraiana Ruiz, Gro Hege Hansen og Frøydis Sund. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
 • avigo1
  Daglig leder i Avigo, Monica Grimstad, viser stolt fram trofeet, flankert av sine kolleger: Morten Austdal, fagansvarlig, tillitsvalgt Olav Torve og HR/HMS-ansvarlig Kristin Aa. Glamsland.
 • Karin Hovde og Anette Hoel
 • Helle og Terje Damman
  Prosjektansvarlig Helle I. Mellingen i samtale med fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.
 • sert19
  Sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad, ordfører i Kristiansand, Harald Furre og Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen.
 • sert17
  Gro Hege Hansen fra VAF deler ut kake for å feire den historiske dagen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Tirsdag 5. juni var en historisk dag da landets aller første likestillingssertifiserte virksomheter ble feiret i Kilden – teater og konserthus.

– Dette er en historisk dag. Jeg kjenner ikke til noen andre som har gjort et like systematisk arbeid innen likestilling og mangfold i arbeidslivet som det dette prosjektet har, uttalte likestillingsombud Hanne Bjurstrøm i sin tale i Kilden tirsdag 5. juni.

I salen satt toppledere og representanter fra de 15 virksomhetene som nå er landets første likestillingssertifiserte virksomheter, og som har fullført et over to-årig løp i pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv. Prosjekt har vært i regi av begge fylkeskommunene i Agder, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og har vært finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet og begge fylkeskommunene.

Til stede i salen tirsdag var også fylkesordførerne Terje Damman og Gro Bråthen, i henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder, representanter fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet samt øvrige ansatte og representanter fra de 15 virksomhetene. Fylkesrådmann i Agder fylkeskommune, TIne Sundtoft, innledet hele dagen med følgende ord:

– Det er en kjensgjerning at Sørlandet har større utfordringer enn andre landsdeler på flere områder innen levekår, og det er viktig at vi erkjenner dette og enda viktigere: At vi faktisk gjør noe med det. Det gjør vi, og det gjør meg stolt. Vi tetter gapet til de andre landsdelene gjennom en rekke tiltak. Likestilt arbeidsliv er en forutsetning for å drive landsdelen framover. Målet nå videre må være at når vi nå snakker om Likestilt Arbeidsliv, så skal folk tenke på Agder, poengterte Sundtoft, og avsluttet:

– Dette er en stor dag, både på – og for Sørlandet!

De 15 virksomhetene som ble sertifiserte er: Avigo, GE Healthcare, Hennig Olsen Is, Dyreparken, IKEA Sørlandet, Fædrelandsvennen, Agder Energi, NorgesEnergi, Kristiansand kommune, Kvinesdal kommune, Strømmestiftelsen, Sparebanken Sør, Mandal kommune, Sørlandet sykehus og Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder.

–  Jeg er veldig fornøyd med arbeidet som er lagt ned i prosjektet “ Likestilt arbeidsliv“. Det er en ekstra fjær i hatten for oss på Sørlandet at vi er først ute med å bli sertifisert, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Likestilling- og mangfoldsarbeidet er forankret i styre og ledelse i alle virksomhetene som er med i prosjektet.

De to sertifisørene som har godkjent virksomhetene for sertifisering, Karin Hovde fra KUN og Frøydis Sund fra Likestillingssenteret på Hamar, trakk fram en rekke gode eksempler fra de ulike virksomhetene de har vært innom.

– Dette prosjektet representerer virkelig banebrytende arbeid innen fagfeltet vi jobber med, og det har vært en ære og fornøyelse og ha bidratt i det, og vi kommer gjerne tilbake, poengterte de to, og henviste til at man ønsker å utvide prosjektet til å bli en nasjonal ordning.

Virksomhetene i prosjektet har blitt målt – og måtte rapportere på, forankring av likestillingsarbeidet, rekruttering, likelønn, inkluderende arbeidsmiljø, tilrettelegging, heltid og livsfase.

Prosjektleder for Likestilt Arbeidsliv, Merethe Anette Ryen, trakk fram en rekke suksessfaktorer i prosjektet.

– Samspillet mellom politisk vilje, strategisk satsing fra privat og offentlig sektor, faglige perspektiver og tett dialog med arbeidslivet om forutsetninger og behov har vært avgjørende, poengterte hun, og forklarte hva virksomhetene har fått igjen.

– Sertifiseringsordningen er designet som ett bredt, konkret og praktisk rettet verktøy for å arbeide systematisk med likestillingsarbeid i arbeidslivet, sa Ryen, før hun minnet om:

– Det er nå den virkelig store jobben starter. Å sikre at dette blir implementert inn i praksisen deres!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Tirsdag 5. juni var en historisk dag da landets aller første likestillingssertifiserte virksomheter ble feiret i Kilden – teater og konserthus.

– Dette er en historisk dag. Jeg kjenner ikke til noen andre som har gjort et like systematisk arbeid innen likestilling og mangfold i arbeidslivet som det dette prosjektet har, uttalte likestillingsombud Hanne Bjurstrøm i sin tale i Kilden tirsdag 5. juni.

I salen satt toppledere og representanter fra de 15 virksomhetene som nå er landets første likestillingssertifiserte virksomheter, og som har fullført et over to-årig løp i pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv. Prosjekt har vært i regi av begge fylkeskommunene i Agder, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og har vært finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet og begge fylkeskommunene.

Til stede i salen tirsdag var også fylkesordførerne Terje Damman og Gro Bråthen, i henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder, representanter fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet samt øvrige ansatte og representanter fra de 15 virksomhetene. Fylkesrådmann i Agder fylkeskommune, TIne Sundtoft, innledet hele dagen med følgende ord:

– Det er en kjensgjerning at Sørlandet har større utfordringer enn andre landsdeler på flere områder innen levekår, og det er viktig at vi erkjenner dette og enda viktigere: At vi faktisk gjør noe med det. Det gjør vi, og det gjør meg stolt. Vi tetter gapet til de andre landsdelene gjennom en rekke tiltak. Likestilt arbeidsliv er en forutsetning for å drive landsdelen framover. Målet nå videre må være at når vi nå snakker om Likestilt Arbeidsliv, så skal folk tenke på Agder, poengterte Sundtoft, og avsluttet:

– Dette er en stor dag, både på – og for Sørlandet!

De 15 virksomhetene som ble sertifiserte er: Avigo, GE Healthcare, Hennig Olsen Is, Dyreparken, IKEA Sørlandet, Fædrelandsvennen, Agder Energi, NorgesEnergi, Kristiansand kommune, Kvinesdal kommune, Strømmestiftelsen, Sparebanken Sør, Mandal kommune, Sørlandet sykehus og Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder.

–  Jeg er veldig fornøyd med arbeidet som er lagt ned i prosjektet “ Likestilt arbeidsliv“. Det er en ekstra fjær i hatten for oss på Sørlandet at vi er først ute med å bli sertifisert, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Likestilling- og mangfoldsarbeidet er forankret i styre og ledelse i alle virksomhetene som er med i prosjektet.

De to sertifisørene som har godkjent virksomhetene for sertifisering, Karin Hovde fra KUN og Frøydis Sund fra Likestillingssenteret på Hamar, trakk fram en rekke gode eksempler fra de ulike virksomhetene de har vært innom.

– Dette prosjektet representerer virkelig banebrytende arbeid innen fagfeltet vi jobber med, og det har vært en ære og fornøyelse og ha bidratt i det, og vi kommer gjerne tilbake, poengterte de to, og henviste til at man ønsker å utvide prosjektet til å bli en nasjonal ordning.

Virksomhetene i prosjektet har blitt målt – og måtte rapportere på, forankring av likestillingsarbeidet, rekruttering, likelønn, inkluderende arbeidsmiljø, tilrettelegging, heltid og livsfase.

Prosjektleder for Likestilt Arbeidsliv, Merethe Anette Ryen, trakk fram en rekke suksessfaktorer i prosjektet.

– Samspillet mellom politisk vilje, strategisk satsing fra privat og offentlig sektor, faglige perspektiver og tett dialog med arbeidslivet om forutsetninger og behov har vært avgjørende, poengterte hun, og forklarte hva virksomhetene har fått igjen.

– Sertifiseringsordningen er designet som ett bredt, konkret og praktisk rettet verktøy for å arbeide systematisk med likestillingsarbeid i arbeidslivet, sa Ryen, før hun minnet om:

– Det er nå den virkelig store jobben starter. Å sikre at dette blir implementert inn i praksisen deres!

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor