AA

Ny administrerende direktør i Næringsforeningen

  • Geir Jørgensen kommer fra stillingen som direktør for strategi og privatmarked i NorgesEnergi . Han starter i Næringsforeningen 1. november.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Geir Jørgensen (48) blir ny administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Jørgensen kommer fra stillingen som direktør for strategi og privatmarked i NorgesEnergi og overtar formelt den 1. januar 2019, men starter allerede 1. november i år for å arbeide sammen med avtroppende administrerende direktør, Anita Dietrichson, i et par måneder.

– Min første tanke da jeg så Anita skulle slutte var at jeg syntes det var synd siden Næringsforeningen har hatt en flott utvikling under hennes ledelse. Den neste tanken var at en spennende stilling nå ble ledig, og at dette var en mulighet jeg måtte forsøke å gripe. Å bruke erfaringene mine, sammen med medarbeiderne, medlemmene og partnerne, til å skape Norges mest attraktive næringsregion tiltrekker meg, sier Geir Jørgensen.

– Jeg brenner for byen og regionen, supplerer han.

Jørgensen har stor spennvidde og lang ledererfaring med seg inn i Næringsforeningen. Han har samarbeidet tett med alle klyngene i Agder, entreprenører og gründere, og gjennom dette vært leder for industriutvikling og innovasjon i Agderforskning.  Videre har han gjennom lederrollen i Norges Banks Regionale Nettverk i flere år, fått et godt innsyn i ulike typer bransjer.

– Hva slags forening tar du over, og hva ønsker du å bygge i fremtiden for NiKR?

– Jeg tar over en forening som er godt drevet og har hatt en flott utvikling. Samarbeidet med kommunen, med Universitetet i Agder og møteplassen den har opparbeidet, er bra. Markedsføringen den gjør av små og store bedrifter er viktig. Alt dette gjør at foreningen har en stor vekst i antallet medlemsbedrifter, takket være engasjerte og dyktige medarbeidere, påpeker Jørgensen.

– Jeg tilnærmer meg derfor oppgaven med respekt og nysgjerrighet. Min ambisjon er at vi skal fortsette å være en slagkraftig og tydelig næringsforening med mange medlemmer, klar profil og god drift, og at vi hver dag arbeider for å bli en enda bedre støttespiller for næringslivet i regionen, poengterer han videre.

Styreleder Jan Willy Føreland sier at Geir Jørgensen har en solid erfaring fra både næringsliv og forskning og har blitt valgt fordi han jobber både analytisk og systematisk og kan ta foreningen videre som en viktig samfunnspolitisk aktør.

– Medlemmene kan forvente en leder som er synlig i viktige samfunnspolitiske spørsmål, som er opptatt av en god i dialog og som gjennomfører gode prosesser slik at en kan løfte fram de viktigste sakene for medlemmene, sier Føreland.

– Og administrasjonen får en leder som er opptatt av å få et godt samspill internt, som gir de ansatte handlingsrom og støtter opp om arbeidet knyttet til mål og strategier som er vedtatt.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Geir Jørgensen (48) blir ny administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Jørgensen kommer fra stillingen som direktør for strategi og privatmarked i NorgesEnergi og overtar formelt den 1. januar 2019, men starter allerede 1. november i år for å arbeide sammen med avtroppende administrerende direktør, Anita Dietrichson, i et par måneder.

– Min første tanke da jeg så Anita skulle slutte var at jeg syntes det var synd siden Næringsforeningen har hatt en flott utvikling under hennes ledelse. Den neste tanken var at en spennende stilling nå ble ledig, og at dette var en mulighet jeg måtte forsøke å gripe. Å bruke erfaringene mine, sammen med medarbeiderne, medlemmene og partnerne, til å skape Norges mest attraktive næringsregion tiltrekker meg, sier Geir Jørgensen.

– Jeg brenner for byen og regionen, supplerer han.

Jørgensen har stor spennvidde og lang ledererfaring med seg inn i Næringsforeningen. Han har samarbeidet tett med alle klyngene i Agder, entreprenører og gründere, og gjennom dette vært leder for industriutvikling og innovasjon i Agderforskning.  Videre har han gjennom lederrollen i Norges Banks Regionale Nettverk i flere år, fått et godt innsyn i ulike typer bransjer.

– Hva slags forening tar du over, og hva ønsker du å bygge i fremtiden for NiKR?

– Jeg tar over en forening som er godt drevet og har hatt en flott utvikling. Samarbeidet med kommunen, med Universitetet i Agder og møteplassen den har opparbeidet, er bra. Markedsføringen den gjør av små og store bedrifter er viktig. Alt dette gjør at foreningen har en stor vekst i antallet medlemsbedrifter, takket være engasjerte og dyktige medarbeidere, påpeker Jørgensen.

– Jeg tilnærmer meg derfor oppgaven med respekt og nysgjerrighet. Min ambisjon er at vi skal fortsette å være en slagkraftig og tydelig næringsforening med mange medlemmer, klar profil og god drift, og at vi hver dag arbeider for å bli en enda bedre støttespiller for næringslivet i regionen, poengterer han videre.

Styreleder Jan Willy Føreland sier at Geir Jørgensen har en solid erfaring fra både næringsliv og forskning og har blitt valgt fordi han jobber både analytisk og systematisk og kan ta foreningen videre som en viktig samfunnspolitisk aktør.

– Medlemmene kan forvente en leder som er synlig i viktige samfunnspolitiske spørsmål, som er opptatt av en god i dialog og som gjennomfører gode prosesser slik at en kan løfte fram de viktigste sakene for medlemmene, sier Føreland.

– Og administrasjonen får en leder som er opptatt av å få et godt samspill internt, som gir de ansatte handlingsrom og støtter opp om arbeidet knyttet til mål og strategier som er vedtatt.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor