AA

Ny Agder Energi-konferanse: Vippepunktet

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Verdenshistorien er preget av vippepunkter. Revolusjoner, produkter, trender, tjenester som forandrer samfunnet og skaper nye måter å se verden på. De er notorisk vanskelige å få øye på før de inntreffer, og som regel åpenbare i etterkant.

Hvilke vippepunkter står samfunnet overfor, og hvordan håndterer vi dem? Det er blant spørsmålene når Agder Energi-konferansen går av stabelen for sjette gang 5. og 6. mai.

På leting etter vippepunktene

Vippepunkter, eller “tipping points” på engelsk, kan defineres som produkter eller ideer som raskt går fra det obskure til helt dominerende. Under Agder Energi-konferansen 2020 går vi på leting etter de vippepunktene som ligger foran oss: både de vi er helt avhengige av for å løse de store utfordringene vi møter, men også de som vi for enhver pris må forhindre. Energibransjen må her spille en sentral rolle, i tett samarbeid med nye og gamle næringer.

– Energi har vært enten driveren eller forutsetningen for alle store samfunnsomveltninger de siste 150 år, som vi kaller vippepunkter. Energi utgjør grunnlaget for moderne transport, kommunikasjon, og handel. Hvordan vi produserer og bruker energi vil være nøkkelen til å løse mange av de utfordringene samfunnet vårt står overfor også fremover, og det gleder jeg meg til å belyse under konferansen, sier Syvertsen.

Samarbeid på tvers av næringer

– Agder Energi-konferansen har etablert seg som en viktig møteplass for næringsliv og beslutningstakere ikke bare på Sørlandet, men også resten av Norge. Vi vil både løfte blikket mot hvilke vippepunkter som møter oss lokalt, nasjonalt og globalt, og se på hvordan næringslivet kan bidra til å løse disse, sier Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen.

I år som i fjor, er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen med på laget.

– Temaet for Agder Energi-konferansen i år er svært relevant for næringslivet på hele Agder. Ulike bransjer står overfor ulike vippepunkter, men en fellesnevner er at det kreves samarbeid på tvers av næringer for å løse de utfordringene vi står overfor. Derfor er det naturlig for oss å fortsette det gode samarbeidet om Agder Energi-konferansen også i år, sier konstituert administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Ingrid Michalsen.

For første gang er også næringsforeningene i Arendal og Grimstad med som samarbeidspartnere.

– Agder Energi-konferansen er en viktig møteplass også for næringslivet i Grimstad. Vi ser frem til å dra enda bedre nytte av kompetansen som finnes i hele Agder-regionen gjennom å samarbeide om konferansen. Dette er en god arena for å knytte nye kontakter og hvor nye prosjekter og partnerskap kan oppstå, sier daglig leder i Næringsforeningen i Grimstad, Hanne Gulbrandsen.

Samlet næringsliv

– Agder er nå én region, og da er det viktig at også næringslivet på hele Agder står samlet. Ved å samarbeide regionalt vil vi bli bedre i stand til å håndtere vippepunktene vi møter. Agder Energi-konferansen legger til rette for utveksling av erfaringer og nye ideer, og derfor gleder vi oss til dette samarbeidet, sier daglig leder i Næringsforeningen i Arendal, Morten V. Haakstad.

Agder Energi-konferansen avholdes 5. og 6. mai 2020 i Kilden Teater- og konserthus i Kristiansand. Konferansen samler 600 deltakere fra energibransjen, annet næringsliv, akademia og myndigheter, både fra Sørlandet og resten av Norge. Informasjon om program og foredragsholdere kommer fortløpende her!

Konferansen er åpen for påmelding nå.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Verdenshistorien er preget av vippepunkter. Revolusjoner, produkter, trender, tjenester som forandrer samfunnet og skaper nye måter å se verden på. De er notorisk vanskelige å få øye på før de inntreffer, og som regel åpenbare i etterkant.

Hvilke vippepunkter står samfunnet overfor, og hvordan håndterer vi dem? Det er blant spørsmålene når Agder Energi-konferansen går av stabelen for sjette gang 5. og 6. mai.

På leting etter vippepunktene

Vippepunkter, eller “tipping points” på engelsk, kan defineres som produkter eller ideer som raskt går fra det obskure til helt dominerende. Under Agder Energi-konferansen 2020 går vi på leting etter de vippepunktene som ligger foran oss: både de vi er helt avhengige av for å løse de store utfordringene vi møter, men også de som vi for enhver pris må forhindre. Energibransjen må her spille en sentral rolle, i tett samarbeid med nye og gamle næringer.

– Energi har vært enten driveren eller forutsetningen for alle store samfunnsomveltninger de siste 150 år, som vi kaller vippepunkter. Energi utgjør grunnlaget for moderne transport, kommunikasjon, og handel. Hvordan vi produserer og bruker energi vil være nøkkelen til å løse mange av de utfordringene samfunnet vårt står overfor også fremover, og det gleder jeg meg til å belyse under konferansen, sier Syvertsen.

Samarbeid på tvers av næringer

– Agder Energi-konferansen har etablert seg som en viktig møteplass for næringsliv og beslutningstakere ikke bare på Sørlandet, men også resten av Norge. Vi vil både løfte blikket mot hvilke vippepunkter som møter oss lokalt, nasjonalt og globalt, og se på hvordan næringslivet kan bidra til å løse disse, sier Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen.

I år som i fjor, er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen med på laget.

– Temaet for Agder Energi-konferansen i år er svært relevant for næringslivet på hele Agder. Ulike bransjer står overfor ulike vippepunkter, men en fellesnevner er at det kreves samarbeid på tvers av næringer for å løse de utfordringene vi står overfor. Derfor er det naturlig for oss å fortsette det gode samarbeidet om Agder Energi-konferansen også i år, sier konstituert administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Ingrid Michalsen.

For første gang er også næringsforeningene i Arendal og Grimstad med som samarbeidspartnere.

– Agder Energi-konferansen er en viktig møteplass også for næringslivet i Grimstad. Vi ser frem til å dra enda bedre nytte av kompetansen som finnes i hele Agder-regionen gjennom å samarbeide om konferansen. Dette er en god arena for å knytte nye kontakter og hvor nye prosjekter og partnerskap kan oppstå, sier daglig leder i Næringsforeningen i Grimstad, Hanne Gulbrandsen.

Samlet næringsliv

– Agder er nå én region, og da er det viktig at også næringslivet på hele Agder står samlet. Ved å samarbeide regionalt vil vi bli bedre i stand til å håndtere vippepunktene vi møter. Agder Energi-konferansen legger til rette for utveksling av erfaringer og nye ideer, og derfor gleder vi oss til dette samarbeidet, sier daglig leder i Næringsforeningen i Arendal, Morten V. Haakstad.

Agder Energi-konferansen avholdes 5. og 6. mai 2020 i Kilden Teater- og konserthus i Kristiansand. Konferansen samler 600 deltakere fra energibransjen, annet næringsliv, akademia og myndigheter, både fra Sørlandet og resten av Norge. Informasjon om program og foredragsholdere kommer fortløpende her!

Konferansen er åpen for påmelding nå.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor