AA

Ny direktør for NAV Agder

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Øyvind Vedal har fått stillingen som ny direktør i NAV Agder. Øyvind Vedal er 57 år og har sin utdannelsesbakgrunn i pedagogikk, økonomi og administrasjon. Han er nå i ferd med å avslutte sin mastergrad i forretningsledelse ved Universitetet i Agder.

Øyvind er i dag administrerende direktør i arbeidsinkluderingsbedriften Jobbklar Norge AS. Han har bred og allsidig ledererfaring fra industri, bygg/anlegg, tjenesteytende virksomhet og som ung og nyutdannet jobbet han som avdelingsleder for marked ved Arbeidskontoret, Aetat, i Arendal.

– Jeg har et stort engasjement for arbeidsinkludering og de levekårsutfordringene vi har i Agder. Jeg opplever NAV Agder som en utadvendt og løsningsorientert samfunnsaktør og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som direktør i NAV Agder, sier Øyvind Vedal.

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik sier at Øyvind Vedal vil tilføre NAV Agder nye perspektiver, mye energi og at han vil kunne lede organisasjonen gjennom krevende faser på en veldig god måte.

– Jeg er meget godt fornøyd med at Øyvind Vedal har takket ja til denne viktige stillingen. Jeg er trygg på at han sammen med de ansatte vil bidra til å utvikle NAV Agder videre og løse oppdraget på en god måte, sier Kjell Hugvik.

Øyvind Vedal vil tiltre i stillingen over sommeren. Inntil han er på plass vil Hilde Høynes fortsette som fylkesdirektør.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Øyvind Vedal har fått stillingen som ny direktør i NAV Agder. Øyvind Vedal er 57 år og har sin utdannelsesbakgrunn i pedagogikk, økonomi og administrasjon. Han er nå i ferd med å avslutte sin mastergrad i forretningsledelse ved Universitetet i Agder.

Øyvind er i dag administrerende direktør i arbeidsinkluderingsbedriften Jobbklar Norge AS. Han har bred og allsidig ledererfaring fra industri, bygg/anlegg, tjenesteytende virksomhet og som ung og nyutdannet jobbet han som avdelingsleder for marked ved Arbeidskontoret, Aetat, i Arendal.

– Jeg har et stort engasjement for arbeidsinkludering og de levekårsutfordringene vi har i Agder. Jeg opplever NAV Agder som en utadvendt og løsningsorientert samfunnsaktør og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som direktør i NAV Agder, sier Øyvind Vedal.

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik sier at Øyvind Vedal vil tilføre NAV Agder nye perspektiver, mye energi og at han vil kunne lede organisasjonen gjennom krevende faser på en veldig god måte.

– Jeg er meget godt fornøyd med at Øyvind Vedal har takket ja til denne viktige stillingen. Jeg er trygg på at han sammen med de ansatte vil bidra til å utvikle NAV Agder videre og løse oppdraget på en god måte, sier Kjell Hugvik.

Øyvind Vedal vil tiltre i stillingen over sommeren. Inntil han er på plass vil Hilde Høynes fortsette som fylkesdirektør.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor