AA

Ny klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus

  • Foto: Anette Strømsbo Gjørv, SSHF

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Geir Rørbakken (59) er ansatt som ny klinikkdirektør somatikk Arendal. Han erstatter Berit Grønning Nielsen som går av med alderspensjon til sommeren.

– Med Geir Rørbakken får foretaket en faglig sterk og trygg klinikkdirektør for somatikk Arendal med bred klinisk erfaring og relevant ledererfaring. Jeg er svært fornøyd med at Geir Rørbakken ønsker å lede somatikken i Arendal videre, innen rammene av vår strategiplan, sier administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold.

– Klinikk somatikk Arendal har gode fagmiljø. Det er en god plattform for omstillingsarbeidet som er i gjennomføring, og vi har lagt vekt på Rørbakkens gode refleksjoner om mulighetene som ligger i et styrket samarbeid på tvers, fortsetter Mevold.

Geir Rørbakken er spesialist i allmennmedisin, indremedisin og geriatri, og har arbeidsbakgrunn både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Han legger vekt på samarbeidet med kommunene for å gi befolkningen i Agder et godt og helhetlig helsetilbud.

Rørbakken har vært tilknyttet SSHF siden 1992, med arbeidssted i Arendal og en kort periode i Kristiansand. Han har vært seksjonsoverlege geriatri ved SSA, hvor han tidligere har vært avdelingssjef ved Medisin i Arendal og nå har fungert som avdelingssjef Medisinsk avdeling fra august 2020.

– Sykehuset i Arendal er «mitt» sykehus, og jeg ser frem til å lede en klinikk med dyktige medarbeidere, og bidra til å utvikle samarbeid på tvers – både innad i foretaket og mellom foretak og kommunene, sier han.

Det var syv søkere til stillingen, og administrerende direktør setter pris på at det er flere svært dyktige kandidater internt i klinikken som ønsker å påta seg overordnede lederroller.

Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen fortsetter som klinikkdirektør denne våren, og overtakelsestidspunktet avklares senere.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Geir Rørbakken (59) er ansatt som ny klinikkdirektør somatikk Arendal. Han erstatter Berit Grønning Nielsen som går av med alderspensjon til sommeren.

– Med Geir Rørbakken får foretaket en faglig sterk og trygg klinikkdirektør for somatikk Arendal med bred klinisk erfaring og relevant ledererfaring. Jeg er svært fornøyd med at Geir Rørbakken ønsker å lede somatikken i Arendal videre, innen rammene av vår strategiplan, sier administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold.

– Klinikk somatikk Arendal har gode fagmiljø. Det er en god plattform for omstillingsarbeidet som er i gjennomføring, og vi har lagt vekt på Rørbakkens gode refleksjoner om mulighetene som ligger i et styrket samarbeid på tvers, fortsetter Mevold.

Geir Rørbakken er spesialist i allmennmedisin, indremedisin og geriatri, og har arbeidsbakgrunn både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Han legger vekt på samarbeidet med kommunene for å gi befolkningen i Agder et godt og helhetlig helsetilbud.

Rørbakken har vært tilknyttet SSHF siden 1992, med arbeidssted i Arendal og en kort periode i Kristiansand. Han har vært seksjonsoverlege geriatri ved SSA, hvor han tidligere har vært avdelingssjef ved Medisin i Arendal og nå har fungert som avdelingssjef Medisinsk avdeling fra august 2020.

– Sykehuset i Arendal er «mitt» sykehus, og jeg ser frem til å lede en klinikk med dyktige medarbeidere, og bidra til å utvikle samarbeid på tvers – både innad i foretaket og mellom foretak og kommunene, sier han.

Det var syv søkere til stillingen, og administrerende direktør setter pris på at det er flere svært dyktige kandidater internt i klinikken som ønsker å påta seg overordnede lederroller.

Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen fortsetter som klinikkdirektør denne våren, og overtakelsestidspunktet avklares senere.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor