AA

Ny partner og advokat hos Advokatfirma Tofte

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Jan Erik Johansen (42) blir partner og advokat hos Advokatfirma Tofte og startet i jobben 1. november.

– Jeg er glad for og stolt over å bli en del av Toftes sterke fagmiljø. Ikke minst har Tofte lange tradisjoner innenfor «mine» rettsområder, ekspropriasjonsrett, planjuss og fast eiendom for øvrig. Jeg opplever at firmaet hele tiden jobber med å levere enda bedre produkter til kundene og at det er et firma for fremtiden. Tofte er i gang med en spennende utviklingsprosess som det blir gøy å ta del i, sier Johansen.

Johansen har en master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo og har de siste 11 årene jobbet hos Advokatfirma Haavind i Oslo. Han har i tillegg holdt mye kurs og foredrag innenfor sine fagområder.

Toftes nye advokat og partner er opprinnelig fra Finsland, men skal fortsette å bo på Fornebu. Daglig leder Elisabeth Slettedal synes det er spennende å kunne rekruttere med bakgrunn i kompetanse uavhengig av geografiske forhold.

– Etter halvannet år med covid-19 har vi utviklet nye arbeidsmetoder og prosesser, vi har gode digitale verktøy, og vi er blitt vant til å jobbe hjemme. Med bakgrunn i vår utvikling
synes vi det er utrolig gøy at vi nå ansetter en advokat og partner som kommer til ha sitt primære kontorsted i Oslo. På denne måten styrker Advokatfirmaet Tofte sitt marked også utenfor Sørlandet. Vår utvikling gjør at det er mulig for oss å tiltrekke oss kompetanse man ellers ikke ville fått tilgang til på grunn av geografiske forhold, sier hun.

Den nye kollegaen hos Advokatfirma Tofte er spesialist innenfor fast eiendom, med hovedvekt på ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett. Hos Advokatfirma Haavind har han særlig bistått med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med utbygging av infrastruktur som veier, lufthavner og kraftlinjer. Videre har han omfattende erfaring med tvisteløsning, derunder for domstolene og ved voldgift. Dette inkluderer blant annet saker for staten, Avinor og Statnett.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Jan Erik Johansen (42) blir partner og advokat hos Advokatfirma Tofte og startet i jobben 1. november.

– Jeg er glad for og stolt over å bli en del av Toftes sterke fagmiljø. Ikke minst har Tofte lange tradisjoner innenfor «mine» rettsområder, ekspropriasjonsrett, planjuss og fast eiendom for øvrig. Jeg opplever at firmaet hele tiden jobber med å levere enda bedre produkter til kundene og at det er et firma for fremtiden. Tofte er i gang med en spennende utviklingsprosess som det blir gøy å ta del i, sier Johansen.

Johansen har en master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo og har de siste 11 årene jobbet hos Advokatfirma Haavind i Oslo. Han har i tillegg holdt mye kurs og foredrag innenfor sine fagområder.

Toftes nye advokat og partner er opprinnelig fra Finsland, men skal fortsette å bo på Fornebu. Daglig leder Elisabeth Slettedal synes det er spennende å kunne rekruttere med bakgrunn i kompetanse uavhengig av geografiske forhold.

– Etter halvannet år med covid-19 har vi utviklet nye arbeidsmetoder og prosesser, vi har gode digitale verktøy, og vi er blitt vant til å jobbe hjemme. Med bakgrunn i vår utvikling
synes vi det er utrolig gøy at vi nå ansetter en advokat og partner som kommer til ha sitt primære kontorsted i Oslo. På denne måten styrker Advokatfirmaet Tofte sitt marked også utenfor Sørlandet. Vår utvikling gjør at det er mulig for oss å tiltrekke oss kompetanse man ellers ikke ville fått tilgang til på grunn av geografiske forhold, sier hun.

Den nye kollegaen hos Advokatfirma Tofte er spesialist innenfor fast eiendom, med hovedvekt på ekspropriasjonsrett og plan- og bygningsrett. Hos Advokatfirma Haavind har han særlig bistått med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med utbygging av infrastruktur som veier, lufthavner og kraftlinjer. Videre har han omfattende erfaring med tvisteløsning, derunder for domstolene og ved voldgift. Dette inkluderer blant annet saker for staten, Avinor og Statnett.

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor