AA

Ny prosjektleder for Barnas Jurist

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Tuva Myklebust Jacobsen (30) ansettes i stillingen som prosjektleder for Barnas Jurist, Kristiansand.

Prosjektet Barnas Jurist skal ledes av Jacobsen i regi av Kirkens Bymisjon.

Myklebust Jacobsen er utdannet Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Tidligere har hun jobbet som juridisk saksbehandler i Gatejuristen, Kristiansand, også i regi av Kirkens Bymisjon.

Den nye jobben som prosjektleder for Barnas Jurist innebærer å starte opp et gratis rettshjelptiltak for barn og unge i Agder. Her tilbys alle under 25 år bistand i enkeltsaker, men også arbeide forebyggende, ved å gi rettighetsinformasjon på skoler og fritidsklubber.

– Jeg ser frem til å følge prosjektet helt fra etableringsfasen og å planlegge løsninger som gir et best mulig rettshjelptilbud for målgruppen. Jeg gleder meg til å arbeide med barn og unge og det fokuset vi skal ha på forebyggende arbeid, forteller Myklebust Jacobsen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Tuva Myklebust Jacobsen (30) ansettes i stillingen som prosjektleder for Barnas Jurist, Kristiansand.

Prosjektet Barnas Jurist skal ledes av Jacobsen i regi av Kirkens Bymisjon.

Myklebust Jacobsen er utdannet Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Tidligere har hun jobbet som juridisk saksbehandler i Gatejuristen, Kristiansand, også i regi av Kirkens Bymisjon.

Den nye jobben som prosjektleder for Barnas Jurist innebærer å starte opp et gratis rettshjelptiltak for barn og unge i Agder. Her tilbys alle under 25 år bistand i enkeltsaker, men også arbeide forebyggende, ved å gi rettighetsinformasjon på skoler og fritidsklubber.

– Jeg ser frem til å følge prosjektet helt fra etableringsfasen og å planlegge løsninger som gir et best mulig rettshjelptilbud for målgruppen. Jeg gleder meg til å arbeide med barn og unge og det fokuset vi skal ha på forebyggende arbeid, forteller Myklebust Jacobsen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor