AA

Nye millioner til Blått Kompetansesenter Sør

  • Agder har alle forutsetninger til å bli ledende innenfor havnæring.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Regjeringen bevilger seks millioner kroner til Blått Kompetansesenter Sør.

– Det er gjort et godt stykke arbeid i fylket vårt for å forene nærings- og kompetansemiljøer som kan ta ut det store potensiale for økt vekst og sysselsetting i maritim sektor. Denne bevilgningen betyr at dette arbeidet kan fortsette med uforminsket styrke, sier stortingsrrepresentant Ingunn Foss (H), i en pressemelding.

Prosjektet Blått Kompetansesenter, som skal være en samarbeidsplattform, skal bidra til at næringer, akademia, skole, forsknings-institusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst på Sørlandet. Målet er, ifølge pressemeldingen, å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.

Sørlandet setter seg i førersetet for en unik nasjonal satsing hvor marin næring, forvaltning og akademia arbeider sammen. Dette kan bety en storsatsing på ny marin næringsvirksomhet i Listerregionen godt understøttet av ledende forsknings- og forvaltningsmiljøer i landsdelen. Jeg er stolt over at de fire regjeringspartiene har valgt å satse nasjonale midler på dette prosjektet andre året på rad, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF).

Prosjektet fikk fem millioner kroner på statsbudsjettet i 2019.

– Vi trenger et blått taktskifte med en tydelig grønn profil, og i Agder ligger det spesielt godt til rette for marin verdiskapning, påpeker Venstres Petter N. Toldnæs.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Regjeringen bevilger seks millioner kroner til Blått Kompetansesenter Sør.

– Det er gjort et godt stykke arbeid i fylket vårt for å forene nærings- og kompetansemiljøer som kan ta ut det store potensiale for økt vekst og sysselsetting i maritim sektor. Denne bevilgningen betyr at dette arbeidet kan fortsette med uforminsket styrke, sier stortingsrrepresentant Ingunn Foss (H), i en pressemelding.

Prosjektet Blått Kompetansesenter, som skal være en samarbeidsplattform, skal bidra til at næringer, akademia, skole, forsknings-institusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst på Sørlandet. Målet er, ifølge pressemeldingen, å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.

Sørlandet setter seg i førersetet for en unik nasjonal satsing hvor marin næring, forvaltning og akademia arbeider sammen. Dette kan bety en storsatsing på ny marin næringsvirksomhet i Listerregionen godt understøttet av ledende forsknings- og forvaltningsmiljøer i landsdelen. Jeg er stolt over at de fire regjeringspartiene har valgt å satse nasjonale midler på dette prosjektet andre året på rad, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF).

Prosjektet fikk fem millioner kroner på statsbudsjettet i 2019.

– Vi trenger et blått taktskifte med en tydelig grønn profil, og i Agder ligger det spesielt godt til rette for marin verdiskapning, påpeker Venstres Petter N. Toldnæs.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor