AA

Nye millioner til Blått Kompetansesenter Sør

  • Agder har alle forutsetninger til å bli ledende innenfor havnæring.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Regjeringen bevilger seks millioner kroner til Blått Kompetansesenter Sør.

– Det er gjort et godt stykke arbeid i fylket vårt for å forene nærings- og kompetansemiljøer som kan ta ut det store potensiale for økt vekst og sysselsetting i maritim sektor. Denne bevilgningen betyr at dette arbeidet kan fortsette med uforminsket styrke, sier stortingsrrepresentant Ingunn Foss (H), i en pressemelding.

Prosjektet Blått Kompetansesenter, som skal være en samarbeidsplattform, skal bidra til at næringer, akademia, skole, forsknings-institusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst på Sørlandet. Målet er, ifølge pressemeldingen, å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.

Sørlandet setter seg i førersetet for en unik nasjonal satsing hvor marin næring, forvaltning og akademia arbeider sammen. Dette kan bety en storsatsing på ny marin næringsvirksomhet i Listerregionen godt understøttet av ledende forsknings- og forvaltningsmiljøer i landsdelen. Jeg er stolt over at de fire regjeringspartiene har valgt å satse nasjonale midler på dette prosjektet andre året på rad, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF).

Prosjektet fikk fem millioner kroner på statsbudsjettet i 2019.

– Vi trenger et blått taktskifte med en tydelig grønn profil, og i Agder ligger det spesielt godt til rette for marin verdiskapning, påpeker Venstres Petter N. Toldnæs.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Regjeringen bevilger seks millioner kroner til Blått Kompetansesenter Sør.

– Det er gjort et godt stykke arbeid i fylket vårt for å forene nærings- og kompetansemiljøer som kan ta ut det store potensiale for økt vekst og sysselsetting i maritim sektor. Denne bevilgningen betyr at dette arbeidet kan fortsette med uforminsket styrke, sier stortingsrrepresentant Ingunn Foss (H), i en pressemelding.

Prosjektet Blått Kompetansesenter, som skal være en samarbeidsplattform, skal bidra til at næringer, akademia, skole, forsknings-institusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst på Sørlandet. Målet er, ifølge pressemeldingen, å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.

Sørlandet setter seg i førersetet for en unik nasjonal satsing hvor marin næring, forvaltning og akademia arbeider sammen. Dette kan bety en storsatsing på ny marin næringsvirksomhet i Listerregionen godt understøttet av ledende forsknings- og forvaltningsmiljøer i landsdelen. Jeg er stolt over at de fire regjeringspartiene har valgt å satse nasjonale midler på dette prosjektet andre året på rad, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF).

Prosjektet fikk fem millioner kroner på statsbudsjettet i 2019.

– Vi trenger et blått taktskifte med en tydelig grønn profil, og i Agder ligger det spesielt godt til rette for marin verdiskapning, påpeker Venstres Petter N. Toldnæs.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor