AA

Nytt klyngeprosjekt for miljøfyrtårnsertifisering

  • Her fra utdelingen av diplomer til deltakende bedrifter i forrige klyngeprosjekt.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Stiftelsen Miljøfyrtårn ønsker at flere bedrifter blir miljøfyrtårnsertifisert, og inviterer til kurs i miljøfyrtårnsertifisering.

Fjorårets prosjekt førte til at syv virksomheter ble sertifisert i løpet av tre måneder, og Miljøfyrtårn ønsker i år at enda flere bedrifter skal bli miløfyrtårnsertifisert.

Stiftelsen Miljøfyrtårn og Næringsforeningen inviterer dere til i å bli med i et opplegg for sertifisering der dere vil få oppfølging av en konsulent som vil veilede gjennom prosessen for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert til en svært gunstig prisavtale. Pristilbudet er på kr 9000.-eks. mva som inkluderer etableringsgebyr, oppfølging av konsulent, to samlinger inkludert servering. Utgifter til sertifisør kommer i tillegg.

Deres erfaring er at det lønner seg å stille med to personer fra virksomheten slik at man kan drive prosessen fremover sammen.

Kilden IKS har helt siden selskapet ble etablert hatt en målsetning om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. De deltok i fjorårets klyngeprosjekt.

– Som et høyt profilert selskap er det viktig å vise at vi tar miljø på alvor, både for vårt publikum og besøkende, men også for våre ansatte og eiere. Vi oppfordre alle andre om å slå følge, sertifiseringsprosessen gjør at en ser selskapet sitt fra en ny vinkel, gir ideer som reduserer miljøbelastningen og som samtidig reduserer kostnader, vinn-vinn, sier driftssjef Terje J. Eide i Kilden Teater- og Konserthus.

Samlingene holdes på Grønt Senter, tirsdag 18. september og tirsdag 16. oktober kl 8.30 – kl 12

Send en mail til post@miljofyrtarn.no om at dere vil bli med.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Stiftelsen Miljøfyrtårn ønsker at flere bedrifter blir miljøfyrtårnsertifisert, og inviterer til kurs i miljøfyrtårnsertifisering.

Fjorårets prosjekt førte til at syv virksomheter ble sertifisert i løpet av tre måneder, og Miljøfyrtårn ønsker i år at enda flere bedrifter skal bli miløfyrtårnsertifisert.

Stiftelsen Miljøfyrtårn og Næringsforeningen inviterer dere til i å bli med i et opplegg for sertifisering der dere vil få oppfølging av en konsulent som vil veilede gjennom prosessen for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert til en svært gunstig prisavtale. Pristilbudet er på kr 9000.-eks. mva som inkluderer etableringsgebyr, oppfølging av konsulent, to samlinger inkludert servering. Utgifter til sertifisør kommer i tillegg.

Deres erfaring er at det lønner seg å stille med to personer fra virksomheten slik at man kan drive prosessen fremover sammen.

Kilden IKS har helt siden selskapet ble etablert hatt en målsetning om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. De deltok i fjorårets klyngeprosjekt.

– Som et høyt profilert selskap er det viktig å vise at vi tar miljø på alvor, både for vårt publikum og besøkende, men også for våre ansatte og eiere. Vi oppfordre alle andre om å slå følge, sertifiseringsprosessen gjør at en ser selskapet sitt fra en ny vinkel, gir ideer som reduserer miljøbelastningen og som samtidig reduserer kostnader, vinn-vinn, sier driftssjef Terje J. Eide i Kilden Teater- og Konserthus.

Samlingene holdes på Grønt Senter, tirsdag 18. september og tirsdag 16. oktober kl 8.30 – kl 12

Send en mail til post@miljofyrtarn.no om at dere vil bli med.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor