AA

Nytt studietilbud i bærekraftig omstilling

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

UiA har sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Miljøfyrtårn utviklet et nytt etter- og videreutdanningkurs i bærekraftig omstilling.

– Dette samarbeidet med Næringsforeningen og Miljøfyrtårn sikrer at vi lager et relevant og målrettet opplegg som passer til den virkeligheten bedrifter står i på Sørlandet. I kurset prøver vi også og samle mange av de gode bærekrafts-kreftene i landsdelen, samt et bredt spekter av gjesteforelesere fra bedrifter og kunnskapsleverandører, sier Stina Torjesen, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen på UiA.

– Målet vårt er å bidra til at både små og store bedrifter på Sørlandet lykkes med grønn omstilling, supplerer hun.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Trond M. Backer, sier satsingen er viktig for foreningen.

– Bærekraft er nå viktigere enn noen gang for bedrifter, organisasjoner og myndigheter. For en bedrift så handler det å satse på bærekraft om egen overlevelsesevne på sikt. Dette studiet vil forhåpentligvis bidra til at flere virksomheter nå setter bærekraft i fokus, og kan utvikle relevante og målrettede bærekraftsstrategier, poengterer Backer.

Her kan du lese mer om studiet og melde deg på. 

Kurset er åpent for alle, og starter opp i høst. Torjesen sier det passer for en bred målgruppe.

– Dette er lagt opp som et begynnerkurs og passer for alle som jobber små eller store bedrifter, ansatte i offentlige virksomheter vil også kunne dra nytte av det, påpeker Torjesen.

Hensikten med kurset er å gi deltagerne en oversikt over hva bærekraft er, og en forståelse for hvordan virksomheter kan bidra med løsninger samtidig som de ivaretar, eller øker, sin lønnsomhet.

–  I tillegg vil deltagerne få en del praktiske verktøy, og en del av kursopplegget blir også å kartlegge en bedrifts bærekrafts-arbeid samt foreslå en fremtidig bærekraftsstrategi, understreker Torjesen.

Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen, forteller at foreningens ressursgruppe i bærekraftig omstilling har vært tett koblet på utviklingen av innholdet i studiet.

– Bedrifter som er bevisste på hvilke bærekraftsmål de kan gjøre en forskjell i, har allerede et konkurransefortrinn. Dette vil bare øke i årene som kommer, der både kunder og banker vil stille strengere og strengere krav. Det handler ikke om at en bedrift skal gjøre alt, men med gode verktøy som dette kurset gir, kan bedriftene analysere hvilke av de 17 bærekraftsmålene de kan gjøre en innsats for og hvordan de skal gjennomføre dette i praksis.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
UiA har sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Miljøfyrtårn utviklet et nytt etter- og videreutdanningkurs i bærekraftig omstilling.

– Dette samarbeidet med Næringsforeningen og Miljøfyrtårn sikrer at vi lager et relevant og målrettet opplegg som passer til den virkeligheten bedrifter står i på Sørlandet. I kurset prøver vi også og samle mange av de gode bærekrafts-kreftene i landsdelen, samt et bredt spekter av gjesteforelesere fra bedrifter og kunnskapsleverandører, sier Stina Torjesen, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen på UiA.

– Målet vårt er å bidra til at både små og store bedrifter på Sørlandet lykkes med grønn omstilling, supplerer hun.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Trond M. Backer, sier satsingen er viktig for foreningen.

– Bærekraft er nå viktigere enn noen gang for bedrifter, organisasjoner og myndigheter. For en bedrift så handler det å satse på bærekraft om egen overlevelsesevne på sikt. Dette studiet vil forhåpentligvis bidra til at flere virksomheter nå setter bærekraft i fokus, og kan utvikle relevante og målrettede bærekraftsstrategier, poengterer Backer.

Her kan du lese mer om studiet og melde deg på. 

Kurset er åpent for alle, og starter opp i høst. Torjesen sier det passer for en bred målgruppe.

– Dette er lagt opp som et begynnerkurs og passer for alle som jobber små eller store bedrifter, ansatte i offentlige virksomheter vil også kunne dra nytte av det, påpeker Torjesen.

Hensikten med kurset er å gi deltagerne en oversikt over hva bærekraft er, og en forståelse for hvordan virksomheter kan bidra med løsninger samtidig som de ivaretar, eller øker, sin lønnsomhet.

–  I tillegg vil deltagerne få en del praktiske verktøy, og en del av kursopplegget blir også å kartlegge en bedrifts bærekrafts-arbeid samt foreslå en fremtidig bærekraftsstrategi, understreker Torjesen.

Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen, forteller at foreningens ressursgruppe i bærekraftig omstilling har vært tett koblet på utviklingen av innholdet i studiet.

– Bedrifter som er bevisste på hvilke bærekraftsmål de kan gjøre en forskjell i, har allerede et konkurransefortrinn. Dette vil bare øke i årene som kommer, der både kunder og banker vil stille strengere og strengere krav. Det handler ikke om at en bedrift skal gjøre alt, men med gode verktøy som dette kurset gir, kan bedriftene analysere hvilke av de 17 bærekraftsmålene de kan gjøre en innsats for og hvordan de skal gjennomføre dette i praksis.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor