AA

Nytt styremedlem i Næringsforeningen

  • Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder, er nytt styremedlem i Næringsforeningen.

Hannås ble valgt inn under den årlige generalforsamlingen i forrige uke. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og kan gjenvelges en gang.

– Jeg ser fram til å bidra i Næringsforeningens styre. Universitetet ønsker å være tett påkoblet Kristiansandsregionens næringsliv, og NiKR er en viktig arena for å nå et bredt spekter av bedrifter. Det finnes mange gode eksempler på felles prosjekter og samarbeid mellom våre kompetansemiljøer og næringslivet i Kristiansand. Samarbeidspotensialet er imidlertid større enn vi hittil har utnyttet, og spesielt gjelder dette små og mellomstore bedrifter i tjenesteytende sektor, som representerer en viktig del av vårt næringsliv i Kristiansand. Vi har et stort mulighetsrom og må utnytte hverandres kunnskap og ekspertise for å skape den kompetansekraften vi trenger i regionen framover, sier Gøril Hannås.

 

Valgkomiteen har bestått av Jan Willy Føreland, Kirsti Hjemdahl Mathisen og Per Sigurd Sørensen. Ny valgkomite består av Føreland, Hjemdahl Mathisen og Kristin Wallevik.

Generalforsamlingen takket også av Kristin Wallevik, som gikk ut av styret etter en periode.

Styret i Næringsforeningen for 2021-2022 ser slik ut:

Helene Tønnessen, Bouvet (Styreleder)

Bernt Inge Øhrn, Maritime Protection

Tom Bredesen, Skeie Eiendom

Anne Fraser Brøvig, Hansen & Co

Terje Jochumsen, Gumpens Auto

Anniken B. Schjøtt, Dyreparken

Bernt Jørgen Stray, Kristiansand kommune

Anne Grethe Knudsen, Lillesands sparebank

Gøril Hannås, Universitetet i Agder

 

Ta et tilbakeblikk på foreningens aktivitet i 2020 her!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved Universitetet i Agder, er nytt styremedlem i Næringsforeningen.

Hannås ble valgt inn under den årlige generalforsamlingen i forrige uke. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og kan gjenvelges en gang.

– Jeg ser fram til å bidra i Næringsforeningens styre. Universitetet ønsker å være tett påkoblet Kristiansandsregionens næringsliv, og NiKR er en viktig arena for å nå et bredt spekter av bedrifter. Det finnes mange gode eksempler på felles prosjekter og samarbeid mellom våre kompetansemiljøer og næringslivet i Kristiansand. Samarbeidspotensialet er imidlertid større enn vi hittil har utnyttet, og spesielt gjelder dette små og mellomstore bedrifter i tjenesteytende sektor, som representerer en viktig del av vårt næringsliv i Kristiansand. Vi har et stort mulighetsrom og må utnytte hverandres kunnskap og ekspertise for å skape den kompetansekraften vi trenger i regionen framover, sier Gøril Hannås.

 

Valgkomiteen har bestått av Jan Willy Føreland, Kirsti Hjemdahl Mathisen og Per Sigurd Sørensen. Ny valgkomite består av Føreland, Hjemdahl Mathisen og Kristin Wallevik.

Generalforsamlingen takket også av Kristin Wallevik, som gikk ut av styret etter en periode.

Styret i Næringsforeningen for 2021-2022 ser slik ut:

Helene Tønnessen, Bouvet (Styreleder)

Bernt Inge Øhrn, Maritime Protection

Tom Bredesen, Skeie Eiendom

Anne Fraser Brøvig, Hansen & Co

Terje Jochumsen, Gumpens Auto

Anniken B. Schjøtt, Dyreparken

Bernt Jørgen Stray, Kristiansand kommune

Anne Grethe Knudsen, Lillesands sparebank

Gøril Hannås, Universitetet i Agder

 

Ta et tilbakeblikk på foreningens aktivitet i 2020 her!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor