AA

Nyttig og relevant om styrearbeid

 • Foredragsholder og advokat og partner i Deloitte, Jens-Petter Pedersen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nyttig, lærerikt og viktig. Det var tilbakemeldingene på Næringsforeningens seminar Styrearbeid i praksis, som ble holdt av Deloitte.

Daglig leder i Synkron Media, Susan Reinhardtsen (foran), sier hun fikk mye ut av styreseminaret.

Daglig leder i Synkron Media, Susan Reinhardtsen, var en av dem som deltok.

– Jeg fikk mye bra ut av seminaret, det er både nyttig og relevant med tanke på stillingen min som daglig leder. Det er viktig å være klar over det ansvaret man innehar som et styremedlem, noe jeg synes foredragsholderne fikk belyst på en god måte, sier Reinhardtsen.

– I tillegg var det også veldig interessant å bli kjent med nye personer og høre deres erfaringer rundt slikt arbeid.

Totalt deltok 35 personer på seminaret Styrearbeid i praksis i Generalboligen 20. april. Seminaret ble holdt av statsautorisert revisor og partner i Deloitte, Olav Kr. Stokkenes, og hans kollega, Jens-Petter Pedersen, advokat og partner i Deloitte.

– Jeg tenker at den viktigste kunnskapen deltakerne sitter igjen med, er at de blir mer bevisste på styrefunksjonens innhold, omfang og ansvar, hva som ligger i styrerollen og hvilke områder man må være spesielt oppmerksom på. Det kan for eksempel være at man som styre har et ansvar for tilfredsstillende forvaltning av selskapet med tanke på verdier, og at man driver innenfor de rammer som selskapets vedtekter og aksjelovens oppstiller.

– Samtidig har man et ansvar for tilsyn med den daglige ledelsen, og hvordan styrearbeid kan være mest mulig verdiskapende, understreker Pedersen.

Han sier deltakerne på seminaret var opptatt av flere ting, deriblant:

 • Rollen som styremedlem. For eksempel hvordan man skal forholde seg til informasjon som blir gitt av andre (f.eks. daglig leder) om selskapets forhold, og i hvilken grad man selv plikter å foreta ytterligere undersøkelser.
 • Hvilket erstatningsansvar man kan pådra seg som styremedlem om kreditorer taper penger på et aksjeselskap.
 • At det kan være utfordrende å ta opp spørsmål som kanskje blir oppfattet som «enkle» for andre, de mer erfarne i styre.
 • Hvordan man kan få et styre til å fungere best mulig.
 • Hvordan et styre skal forholde seg til daglig leder og aksjonæren / eier av selskapet.
 • Formaliteter i form av innholdet i styreprotokoller, protokollering av grunnlaget for styrets beslutninger.

Pedersens kollega, Olav Kr. Stokkenes, supplerer:

– Seminaret viser at som styremedlem er også breddekunnskap (roller, lovgivning, ansvar, økonomi, regnskap, digitalkompetanse, risikofokus, kontinuerlig forbedring, strategi mm) viktig i tillegg til eventuell egen spisskompetanse, og at styremedlemmer kontinuerlig bør arbeide med å forbedre sin egen kompetanse på de områdene man har svakheter eller behov. Dette gjelder både i yrke, nettverk og som privatperson.

– Våre erfaringer som input til denne type seminarer er også hentet fra våre kunder, altså eiere og styremedlemmer blant våre ca 2.000 revisjonskunder på Sørlandet, juridiske saker som disse må håndtere, og forbedringsprosesser og økonomiske analyser av drift og status, og erfaringer fra vårt nasjonale og internasjonale nettverk, sier Stokkenes.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Nyttig, lærerikt og viktig. Det var tilbakemeldingene på Næringsforeningens seminar Styrearbeid i praksis, som ble holdt av Deloitte.

Daglig leder i Synkron Media, Susan Reinhardtsen (foran), sier hun fikk mye ut av styreseminaret.

Daglig leder i Synkron Media, Susan Reinhardtsen, var en av dem som deltok.

– Jeg fikk mye bra ut av seminaret, det er både nyttig og relevant med tanke på stillingen min som daglig leder. Det er viktig å være klar over det ansvaret man innehar som et styremedlem, noe jeg synes foredragsholderne fikk belyst på en god måte, sier Reinhardtsen.

– I tillegg var det også veldig interessant å bli kjent med nye personer og høre deres erfaringer rundt slikt arbeid.

Totalt deltok 35 personer på seminaret Styrearbeid i praksis i Generalboligen 20. april. Seminaret ble holdt av statsautorisert revisor og partner i Deloitte, Olav Kr. Stokkenes, og hans kollega, Jens-Petter Pedersen, advokat og partner i Deloitte.

– Jeg tenker at den viktigste kunnskapen deltakerne sitter igjen med, er at de blir mer bevisste på styrefunksjonens innhold, omfang og ansvar, hva som ligger i styrerollen og hvilke områder man må være spesielt oppmerksom på. Det kan for eksempel være at man som styre har et ansvar for tilfredsstillende forvaltning av selskapet med tanke på verdier, og at man driver innenfor de rammer som selskapets vedtekter og aksjelovens oppstiller.

– Samtidig har man et ansvar for tilsyn med den daglige ledelsen, og hvordan styrearbeid kan være mest mulig verdiskapende, understreker Pedersen.

Han sier deltakerne på seminaret var opptatt av flere ting, deriblant:

 • Rollen som styremedlem. For eksempel hvordan man skal forholde seg til informasjon som blir gitt av andre (f.eks. daglig leder) om selskapets forhold, og i hvilken grad man selv plikter å foreta ytterligere undersøkelser.
 • Hvilket erstatningsansvar man kan pådra seg som styremedlem om kreditorer taper penger på et aksjeselskap.
 • At det kan være utfordrende å ta opp spørsmål som kanskje blir oppfattet som «enkle» for andre, de mer erfarne i styre.
 • Hvordan man kan få et styre til å fungere best mulig.
 • Hvordan et styre skal forholde seg til daglig leder og aksjonæren / eier av selskapet.
 • Formaliteter i form av innholdet i styreprotokoller, protokollering av grunnlaget for styrets beslutninger.

Pedersens kollega, Olav Kr. Stokkenes, supplerer:

– Seminaret viser at som styremedlem er også breddekunnskap (roller, lovgivning, ansvar, økonomi, regnskap, digitalkompetanse, risikofokus, kontinuerlig forbedring, strategi mm) viktig i tillegg til eventuell egen spisskompetanse, og at styremedlemmer kontinuerlig bør arbeide med å forbedre sin egen kompetanse på de områdene man har svakheter eller behov. Dette gjelder både i yrke, nettverk og som privatperson.

– Våre erfaringer som input til denne type seminarer er også hentet fra våre kunder, altså eiere og styremedlemmer blant våre ca 2.000 revisjonskunder på Sørlandet, juridiske saker som disse må håndtere, og forbedringsprosesser og økonomiske analyser av drift og status, og erfaringer fra vårt nasjonale og internasjonale nettverk, sier Stokkenes.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor